WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування духовності учнів старших класів засобами літератури - Курсова робота

Формування духовності учнів старших класів засобами літератури - Курсова робота

класів
Показники Рівні
низький середній високий
Морально-етичні цінності, вміння бачити добро і зло, прекрасне-огидне, вчиняти по совісті 30 39 31
Потреба розвивати свій інтелект, читати художню літературу, розвивати пізнавальну активність 39 37 24
Соціальне ведення ситуацій, вміння прикласти свої сили, вміння досягти успіху 37 42 21
Потреба у саморозвиткові духовного боку особистості 40 34 26
Загальний показник рівнів сформованості 36,5 38 25,5
Із поданого в таблиці можна зробити висновок, що переважає низький (36,5%) та середній (38%) рівні сформованості духовності у дев'ятикласників.
У багатьох (40%) відсутня потреба у саморозвитку своїх духовних якостей особистості.
Тривожить той факт, що 39% старшокласників не мають потреби розвивати свій інтелект, читати художню літературу з предмету. Аналіз таблиці, довів, що загальний показник 38% відноситься до середнього рівня, а це в свою чергу створює передумови для подальшої роботи над підвищенням рівня духовності старшокласників.
Ми впевнились, що учні зазвичай звертають увагу на зв`язок літературних героїв (проблематика, ситуації "добра-зла", "прекрасне-огидне") з сучасним життям, не співвідносять себе з літературними героями, не можуть дати аналіз з позицій сучасності. Дев`ятикласники не оперують тими знаннями, які отримують під час інших предметів (історія, українська мова, російська мова та література, історія України, географія та інші), а звідси низька пізнавальна активність їх на уроці.
Для з`ясування того, яке відношення самих вчителів до даної проблеми, їм було запропоновано відповісти на запитання анкети:
1). Як на вашу думку, що таке духовність?
2). В якому осередку вона виховується?, підкресліть
а) школи, б) сім`я, в) суспільство?
3). Під час яких навчальних дисциплін треба формувати духовність учнів?
4) Що ви пропонуєте змінити у навчальних планах з метою підвищення рівня сформованості духовності учнів?
Аналіз анкет, бесід з вчителями довів, що у більшості вчителів виникають труднощі відповісти, що таке "духовність". На уроках рідко акцентують увагу на розвиток складної освіти особистості, пояснюють це браком часу. Частина вчителів (18%) використовують навчальний матеріал предмету для показу, аналізу й синтезу ситуацій успіху: "добро-зло", "прекрасне-огидне", "щедрість-жадібність", "життя-смерть" і таке інше.
Вчителі наголошують на тому, що проблема духовності пов`язана з соціальною сферою суспільства, економікою країни, інфляцією, нестатком підручників, посібників, низькими заробітками. Спостереження за учнями довели, що багатьом учням колегіуму притаманна моральна конфліктність (47%), емоційна напруга (61%), агресивність (39%), егоїзм, заздрість.
Замість прагнення до творення домінує пристрасть до розподілення і перерозподілення. Як абстрагують вчителі, учні засвоїли лише дві арифметичні дії - відняти і поділити, а не навчилися додавати і множити.
Аналіз бесід та анкетування, дав підстави виділити фактори, які негативно впливають на формування духовності молоді:
1) відчуження особистості від суспільства, від національної культури;
2) відчуження від національних традицій;
3) низький статус освіти та інтелектуальної діяльності;
4) заклад моралі серед дорослих та молоді;
5) криза сім`ї чи сімейного виховання;
6) погіршення здоров`я учнів;
7) соціально-політичні і економічні протиріччя.
Спостереження за старшокласниками доводить, що загрозою для них є ще й психологічне налаштування: песимізм, прагнення жити сьогоднішнім днем, не прагнення наполегливо вчитися.
У нашому дослідженні, ми намагались з`ясувати потреби молоді в духовному розвиткові, і як вони реалізуються в культурно-дозвільній активності.
Таблиця 2.2
Культурно-дозвільна активність молоді в балах
Види культурно-дозвільної активності Самооцінка
1 2 3 4 5
Домашні види культурно-досвідних занять:
1) перегляд телепередач;
2) читання художньої літератури;
3) комп`ютерні ігри;
4) прослуховування музики;
5) читання газет
+
+
+
+
+
+
+
Активні види культурно-досвідних занять:
1) ранкова гімнастика;
2) біг, оздоровчі прогулянки;
3) прикладна творчість;
4) художня творчість
+
+
+
+
+
Публічні види культурно-дозвільних занять:
1) відвідування церкви;
2) відвідування кінотеатру;
3) відвідування бібліотеки;
4) відвідування спортзалу, басейну, стадіону;
5) громадська робота
+
+
+
+
+
За результатами таблиці, ми можемо зробити висновок, що учні поставили собі 1, 2, 3 бали за розвитком активності і потреб у духовному становленні своєї особистості. Жахливим є той факт, що отримані самооцінки свідчать про примітивізм життя молоді.
Виходом з цієї ситуації. на наш погляд є зміна навчальних програм з курсу української літератури, і введення в шкільну практику багатьох ситуацій, які сприяли б духовному розвиткові учнів.
2.3. Дослідно-експериментальна програма формування духовності в учнів у навчальному процесі.
В основу розробок роботи ми поклали результати констатуючого експерименту, що розкривають причини низького рівня сформованості духовності учнів на уроках української літератури.
При визначенні змісту дослідної роботи ми виходили з того, що підвищити рівень сформованості духовності можливо шляхом використання на уроках різноманітних ситуацій, активності учнів, нестандартних форм організації навчання.
Під час дослідно-експериментальної роботи слід звернути увагу на дотримання умов в організації діяльності учнів:
- врахування рівня знань учнів;
- обов`язкове врахування вікових особливостей учнів;
- активне використання міжпредметних зв`язків;
- використання активних форм навчання.
В ході експерименту ми намагалися вирішити такі завдання:
- розвивати інтерес до уроків української літератури;
- формувати в учнів розуміння краси рідної мови, національних традицій, моральних якостей українського народу;
- вміння аналізувати ситуації і бачити "добро-зло", "прекрасне-огидне", "щедрість-жадібність";
- розробити систему уроків за творчістю Т.Г.Шевченка.
В табл. 2.3 подано розподіл навчального матеріалу за темами, підібрані завдання, форми проведення.
Таблиця 2.3
Дослідно-експериментальна програма
Типуроку
Тема уроку Ситуації, які сприяють формуванню духовності учнів
Ознайомлен-ня з новим матеріалом "Життєвий та творчий шлях Т.Шевченка. Дитячі та юнацькі роки. Перші поетичні твори" Налаштування на роботу, оптимізм, активність. Ситуації - життєвий шлях Т.Г.Шевченка, проблеми, співвіднесеність з сьогоденням. Робота з класом в цілому, емоційність розповіді. Особисте ставлення до людини
Урок-бесіда Ліро-епічна, соціально-побутова поема Т.Шевченка "Катерина".
Активність учнів, вміння вислухати різні точки зору; співтовариство, демократичний стиль спілкування; прагнення взяти до уваги індивідуальні здібності та особистий досвід школярів; а також

 
 

Цікаве

Загрузка...