WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування духовності учнів старших класів засобами літератури - Курсова робота

Формування духовності учнів старших класів засобами літератури - Курсова робота


Курсова робота
Формування духовності учнів старших класів засобами літератури
ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………….
Розділ 1. Теоретичне обґрунтування проблеми формування духовності учнів у навчальному процесі
1.1. Зміст поняття, "духовність", його критерії, показники та рівні сформованості у старшокласників ………….........………………….
1.2. Література - як важливий засіб формування духовності особистості в юнацькому віці.................…………………………….
1.3. Перспективний педагогічний досвід формування духовності особистості засобами літератури учнів старших класів загальноосвітньої школи…………………………………………………………………………
Висновки до розділу 1. ……….......................................................................
Розділ 2. Дослідно-експериментальна перевірка умов формування духовності в навчальному процесі
2.1 Педагогічні умови формування духовності учнів старших класів у навчальному процесі загальноосвітньої школи………………….
2.2 Визначення рівня сформованості духовності учнів старших класів.............................................………………………………….....……..
2.3 Дослідно-експериментальна програма формування духовності в учнів старших класів засобами літератури……………………………….
Висновки до розділу 2……………………………............…………..
Висновки……………………………………………………......……..
Список використаної літератури………..………….......................
Додатки……………………………………………………………….. 3
7
18
22
24
25
31
37
39
42
45
49
ВСТУП
Проблема формування духовності учнів є актуальною, і належить до проблеми соціального характеру, оскільки пов`язана с таким поняттям, як формування особистості. А поштовхом і основою для цього є, в першу чергу, виховання духовної особистості. Школі потрібно змалку турбуватися про духовний світ дитини. Саме тоді країна буде бачити молодь - як майбутнє нашої нації, рушійну силу, яка спроможна вирішити проблему держави не на свою користь, молодь із своїми вищими моральними, естетичними канонами та ідеалами. Адже від її ставлення до надбань культури залежить нині духовне оновлення нашого суспільства, зміст її цінних орієнтацій і майбутнє.
Наше суспільство переживає період стрімких. далекосяжних змін: технологічний прогрес, міжнародну торгівлю, розвиток комунікацій, світову конкуренцію. Тому духовний розвиток молоді дуже важливий у наш час. Адже ми спостерігаємо, що світ став бездуховним. Пріоритети у домінуючих рисах майбутнього покоління - ця дилема все гостріше постає перед освітою. Вивчаються і пропонуються різні варіанти, що до формування духовності в учнів. Наприклад, духовна реабілітація особистості може бути здійснена засобами культури, зокрема, через проникнення у світ мистецтва. Якщо спиратись на положення висловлене Г.Силач, що діяльнісне перетворення культури у внутрішній духовний світ людини визначає міру духовності людини, її духовне багатство, істинне єство як "духовної істоти".[6:170]
Проблема духовності належить також до числа основних психологічних проблем. Життєво важливі задачі, котрі стоять перед сучасною цивілізацією - це подолання соціальної й національної несправедливості, припинення національної кризи - а це потребує (корінного) перетворення свідомості багатьох людей, тобто нового духовного відродження суспільства. А сьогодні дуже важливо для нашої держави, щоб кожен її громадянин, піднявся над своїми власними проблемами, і намагався збагатитися духовно.
Сучасний вчитель повинен переосмислити й переорієнтуватися, тобто відійти від усталених канонів у суспільстві щодо моральних цінностей. Оновити свої форми й методи вивчення того чи іншого предмету.
Взагалі проблеми духовності досліджувалися вже здавна. Про це свідчать праці педагогів минулого: Я.А.Коменського, Г.Г.Песталоці. А.Дістервега, В.О.Сухомлинського. Вони одностайно виділили головні фактори. які впливають на духовне виховання учнів: праця. сім`я, школа, вчитель.
На сучасному етапі проблемою духовності займаються багато вчених, серед яких: О.Майкіна, Г.Сагач, Т.Зазюн, С.Соловейчик, І.Зеліченко. Разом з тим кардинальні зміни в обранні суспільством орієнтирів розвитку, формування нових суспільних цінностей, нового світогляду підростаючого покоління потребують особливого підходу освітян і вихователів. Саме тому ми обрали тему: "Формування духовності учнів", тому ця проблема є однією з головних у нашій державі. Адже суспільство й держава не можуть існувати, нормально виконувати свої функції без певної системи гуманістичних. духовних цінностей. Оволодіння учнівською молоддю духовними цінностями підносять свідомість особистості на вищий щабель, наповнюють життя й діяльність високими громадськими цілями. Духовність зміцнює єдність усього суспільства, забезпечує подолання труднощів на шляху його розвитку. Саме школа формує майбутні покоління, а від цього залежить розвиток і розквіт нашої держави.
Об`єкт дослідження - процес формування духовності старшокласників у навчальному процесі загальноосвітньої школи.
Предметом дослідження є педагогічні умови, що забезпечують формування духовності у старшокласників у навчальному процесі загальноосвітньої школи.
Мета дослідження - виявити та обгрунтувати педагогічні умови, що забезпечують ефективність формування духовності старшокласників у навчальному процесі.
Гіпотеза дослідження- формування духовності учнів у навчальному процесі буде успішним, зазазаза таких педагогічних умов:
- врахування індивідуальних і вікових особливостей учнів;
- організація колективної творчої діяльності учнів;
- активізація пізнавальної діяльності учнів через застосування активних форм навчання, та різноманітних проблемних моральних ситуацій, які формують духовність учнів;
- використання міжпредметних зв`язків для забезпечення цілісності сприймання й розуміння явищ суспільного життя, його цінностей.
Висунуте припущення зумовило необхідність вирішення таких завдань:
1. Аналіз стану наукової та практичної розробки проблеми формування духовності учнів старших класів засобами літератури.
2. Обґрунтувати комплекс педагогічних умов, що забезпечують необхідний рівень сформованості духовності учнів старших класів.
3. Діагностика рівня прояву духовних цінностей у старшокласників.
4. Розробка методичних рекомендацій щодо формування духовності в учнів старших класів засобами літератури.
Методи дослідження:
1. Теоретичний аналіз та синтез
2. Класифікація
3. Емпіричні методи: бесіда, спостереження, анкетування, метод експертних оцінок, діагностика робіт.
4. Констатуючий експеримент.
5. Методи якісного й кількісного аналізу даних.
Організація та експериментальна база дослідження. Дослідницька робота проводилась впродовж 2005-2006 н.р. на базі Топорищенського навчально-виховного комплексу "ЗОШ I-III ступенів - дитячий садок" Володарськ-Волинського району Житомирської області й охопила 32 учні 9-го класу.
Теоретичне значення дослідження.Уточнено суть та значення поняття духовність; встановлено критерії, показники та якісна характеристика

 
 

Цікаве

Загрузка...