WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шляхи виховання культури поведінки у дошкільників. - Дипломна робота

Шляхи виховання культури поведінки у дошкільників. - Дипломна робота

дітьми і батьками в родині.
ІІІ. Практична частина.
3.1. Практичну роботу я проводила в Августинівськомудошкільному навчальному закладі "Сонечко". Під час проходження практики поставила таку мету: вміння дітей правильно поводити себе в групі, в громадських місцях, виховувати шанобливе ставлення до старших, батьків, формування навичок культурного спілкування з однолітками, знання правил поведінки, уміння оцінювати свою поведінку, виховання уважності та самостійності.
Завдання:
1) знати правила поведінки в групі;
2) вміння спілкуватись один з одним і дорослими;
3) культура поведінки за столом;
4) знати правила дорожнього руху;
5) правила поведінки на вулиці (ділянка дитячого саду);
6) культура поведінки в громадських місцях (парк, магазин, транспорт).
3.2. План роботи на місяць.
1. Бесіда про культуру поведінки за столом.
2. Бесіда про культуру поведінки в громадських місцях.
3. Дидактична гра "Можна чи не можна".
4. Екскурсія до парку.
5. Сюжетно-рольова гра "В магазині".
6. Сюжетно-рольова гра "В автобусі".
3.3. Проведення констатуючого експерименту.
П.І.Б.
1
2
3
4
5
6
Артемов Е.Д. + - + - + -
Гусаков І.О. - - + - - +
Гнєдаш Л.Є. + + + - - +
Дорошенко А.В. - - + + - -
Жарчинський О.В. - - + + - -
Ковальова Т.А. - - + - + +
Король О.Д. + + - - - +
Лаптєва М.О. + - + + - +
Міхєєва О.Ю. - - + - + -
Оденбах О.В. + + - + - -
Фролов П.О. - + - - - +
Щелупа А.М. + - - + - -
Щербакова Т.І. - - - + - -
Висновок. Діти погано знають правила дорожнього руху і поведінки в громадських місцях, на вміють належним чином спілкуватися з однолітками, з дорослими, і поведінка за столом теж негідна.
3.4. Проведення формуючого експерименту.
П.І.Б.
1
2
3
4
5
6
Артемов Е.Д. + + + - + +
Гусаков І.О. - + + + + +
Гнєдаш Л.Є. + + + - + +
Дорошенко А.В. - + + + - +
Жарчинський О.В. - - + + + -
Ковальова Т.А. + + + - + +
Король О.Д. - + - + + +
Лаптєва М.О. + + + + - +
Міхєєва О.Ю. - - + - + +
Оденбах О.В. + + + + + -
Фролов П.О. - + - + - +
Щелупа А.М. + + - + + +
Щербакова Т.І. - + - + - +
Висновок. Діти навчилися спілкуватися один з одним, з дорослими, знають правила поведінки в громадських місцях, вміють правильно переходити вулицю, знають основні правила дорожнього руху, навчились правильно поводити себе за столом, хоча правила поведінки в групі ще порушують. У той же час діти навчилися оцінювати свою поведінку, надавати оцінку поводженню інших дітей групи.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бабанский Ю. К. Оптимизация познавательного процеса. - М.: Просвещение, 1982.- 192 с.
2. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения ефективности педагогических исследований; (Дидактический аспект). - М.: Педагогика, 1982. - с.192.
3. Бабанский Ю. К., Сластенин Р. В., Сорокин К. А. и др. Под ред. Бабанского Ю. К. - М.: Просвещение, 1988.- 479 с.
4. Бахонов К. Возможности нестандартных уроков // Воспитание школьников. - 1990. № 4.- с. 13.
5. Берхин Н. Б. Формирование первоначальных художественных знаний //Педагогика. - 1993. - № 1. - С.16-19.
6. Бугайко Т.Ф., Бугайко Ф.Ф. Навчання і виховання засобами літератури. - К.: Радянська школа, 1973. - 176 с.
7. Бугайко Т.Ф., Бугайко Ф.Ф. Українська література в середній школі. - К.: Радянська школа, 1962. - 391 с.
8. Введение в философию: Учебное пособие для вузов/Бобров В.В.-М.,2000.-288 с.
9. Волошина Н. Й. Українська література: орієнтовне планування навчального матеріалу для 5-11 класів. - К.: 1993.- 54 с.
10. Вихованець І. Р. Тайна слова. - К.: Рад. шк., 1990.- 284 с.
11. Возврастная и педагогическая психология / Под. ред. А. В. Петровского; учебник для студентов педагогических институтов. - М.: Просвещение, 1979.- 300 с.
12. Дидактика современной школы / Под ред. В. А. Онищука. - К.: Радянська школа, 1987.- 237 с.
13. Жарова Л. В.Теоритические основы организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся: Межвузовский сборник научных трудов / Под ред. Г. М. Щукиной. - М.; ЛГПИ им. А. Герцена, 1985.- с 76-85.
14. Загальна психологія: Навч. посібник для В. Н З / Максименко В. Д., Соловіенко В. О. - К.: 2000.-256 с.
15. Загльна психологія: Навч.посібник для В. Н З Допущено Мін. освіти України / М'ясоїд П. А. - К., 2000. - 479 с.
16. Загальна та прикладна психологія: Курс лекцій / Цигульська Т. Ф. - К., 200.- 187 с.
17. Ісак Н. Конкурс ерудитів "Поле чудес" // Дивослово. - 1998. № 1.- с. 46-47.
18. Історія української філософії: Навчальний посібник для В. Н. З. / Гноасимчук А. А., Тимошенко З. І.- К.: 2000.- 421 с.
19. Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії: Навачльний посібник для студентів вищих закладів освіти. - К.: Магістр-S. 2000.- 456 с.
20. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. - М.: Политиздат,
21. Кондрашова Л.В. Гуманизация учебно-воспитательного процесса школы: история, теория, поиски. - Кривой Рог: КГПИ, 1996. - 76 с.
22. Кондрашова Л.В. Методика подготовки будущего учителя к педагогическому взаимодействию с учащимися: Учебное пособие. - М.: Издательство "Прометей" МГПИ им. В.И.Ленина, 1990. - 158 с.
23. Криворучко О. Тематичні розробки уроків з української літератури (9 клас. ІІ чверть)
24. Кульчицкая Е.И. Родителям о воспитании культуры детей. - К.: Радянська школа, 1980. - 126 с.
25. Кучерява З. Торкнутися краси //Українська мова і література у школі. - 1995. - № 5-6. - С.23-25.
26. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром'як та ін. - К.: Академія, 1997, - 4000 с.
27. Лихачов Б.Т. Педагогика. Курс лекций: Учебное пособие для студентов пед. учебн. заведений и слушателей ИПК и ФПК. - М.: Юрайт, 1999. - 464 с.
28. Львів М. Р. Словарь - довідник зметодики української літератури.- М.: Либідь, 1985.- 460 с.
29. Мазуркевич А.Р. Литература в школе: поиск новой методики //Советская педагогика. - 1991. - № 11. - С.10-12.
30. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. - К.: Педагогічнга думка, 1999. - 142-159 с.
31. Мороз Л. Творча спадщина Т. Г. Шевченка // Дивослово.- 1996. № 5-6.-с.3-8.
32. Матенко Н. М. Слово, музыка, образ.- К.:Радянська школа. 1982.-96с.
33. Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений: В 3 кн. /Гуманит. изд. центр ВЛ АДОС. - М., 2000. - Кн.3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование. - 640 с.
34. Никифоров А.С. Эмоции в вашей жизни. - М.: Советская Россия, 1974. - 189 с.
35. Общая психология: Учебное пособие для студентов пед. институтов /под ред. В.В.Богословского и др. - М.: Просвещение,

 
 

Цікаве

Загрузка...