WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вади вимови звуків „Л”, „Ль”, „Р” „Рь” та методика їх подолання - Реферат

Вади вимови звуків „Л”, „Ль”, „Р” „Рь” та методика їх подолання - Реферат


Реферат на тему:
Вади вимови звуків "Л", "Ль", "Р" "Рь" та методика їх подолання
ЗВУКИ л, л'
Звук л - - твердий, передньоязиковий, щілинний, сонорний (голос переважає над шумом).
Звук л' -- м'який, передньо - або середньоязиковий, щілинний, сонорний.
Звуки л, А відрізняються від інших щілинних тим, що при їх творенні кінчик язика змикається з верхніми зубами, а бокові краї язика утворюють прохід для видиху струменя повітря. Тому ці звуки ще називають боковими, зімкнено-прохідними.
Мал. 1 Артикуляція звуків л, л'.
При артикуляції, звука л (мал.1) губи й зуби набувають положення наступного голосного. Кінчик язика змикається з верхніми зубами та початком альвеол. Бокові краї язика з одного або з обох боків опущені й і утворюють щілини з верхніми боковими зубами, крізь які проходить видихуваний струмінь повітря. Задня частина спинки язика піднімається в напрямі до м'я-кого піднебіння. Внаслідок підняття кінчика та задньої спинки язика передньо - середня його частина ввігнута (має сідлоподібну форму). М'яке піднебіння закриває прохід у носову порожнину. Голосові зв'язки вібрують.
В українській мові є й інша артикуляція, при якій кінчик язика загинається, змикаючись з верхніми альвеолами і навіть передньою частиною піднебіння. Задня частина спинки язика при цьому опускається вниз, внаслідок чого утворюється виразний специфічний шум.
Під час артикуляції м'якого л кінчик язика піднімається вище від альвеол, а середня спинка язика - до твердого піднебіння. Відчувається збільшення за-гальної напруженості м'язів.
Дорсально-альвеолярна вимова полягає в тому, що кінчик язика пасивний, опускається вниз, а передня частина спинки язика наближається до твердого піднебіння.
Більш поширені вади вимови твердого звука л. Характер вад різний: пропуск звука; спотворена вимова (міжзубна, губна, напівпом'якшена; заміна твердого л такими звуками: л', й, в, г, коротким у, р та ін.).
Пом'якшений л може вимовлятись як міжзубний (кінчик язика просовується між зубами) або замінюватись звуком й (яйка - лялька).
Щоб виробити в учня нову артикуляцію цих звуків, логопед повинен проаналізувати артикуляцію, властиву цим звукам,, визначити її основні елементи та з'ясувати, які з них дитина відтворює правильно,] а які необхідно сформувати.
Основними елементами артикуляції звука л є зімкнення кінчика язика з верхніми зубами та утворення щілини між боковими краями язика І боковими верхніми зубами. Решта положень і рухів органів артикуляції в учнів, як правило, сформовані (крім окремих випадків дефектної вимови, про що йтиметься далі).
На підготовчому етапі до вироблення правильної артикуляції звука л учні повинні:
а) засвоїти (повторити) назви таких органів артикуляції та їх частин: верхня губа, верхні зуби, альвеоли, кінчик язика, бокові краї язика;
б) навчитись виконувати та розрізняти такі рухи: зімкнення кінчика язика з верхніми зубами, альвеолами; утворення щілини між боковими краями язика й верхніми зубами; зімкнення кінчика язика з верхніми передніми зубами з наступним вдихом і видихом повітря через щілину між боковими краями язика і зубами;
в) спираючись на м'язові відчуття та відчуття тертя видихуваного струменя повітря, навчитись розрізняти зімкнення, утворене кінчиком язика і верхніми зубами, та щілину між боковими краями язика І верхніми зубами.
Переходячи до постановки звука, логопед зосереджує увагу дитини на основних елементах артикуляції: зімкненні кінчика язика і верхніх зубів та утворенні щілини між боковими краями язика І верхніми зубами. При такому положенні язика спочатку вдихається повітря через щілину, потім видихається так само через щілину, але з голосом. Наявність голосу перевіряється слухом і рукою, покладеною на гортань. Якщо голосу не чути, можна під час видиху вимовити голосний а, зберігаючи при цьому потрібне положення язика.
Для вироблення правильної артикуляції звука л також поєднувати його з голосними заднього Ряду: ал, ол, ул, ла, ло, лу. Оскільки під час вимовляння звука л і цих голосних положення задньої частини спинки язика подібне, утворюється правильне 3вУчання звука л. Вимовляючи склади з голосними, учні мають стежити за положенням губ при вимові голосних (губи в положенні голосного), інакше вимова звука л буде неприродною, що ускладнюватиме його автоматизацію.
Якщо учень правильно відтворює артикуляцію в поєднанні з голосним, можна переходити до автоматизації його вимови у словах, реченнях і зв'язному мовленні.
Артикуляція звука л' формується після завершення роботи над звуком л. При виробленні правильної артикуляції пом'якшеної фонеми спираються на здобуті знання учнів про диференціальні ознаки твердість м'якість, уміння розпізнавати їх та на м'язові відчуття і слух. При цьому спочатку треба перевірити знання учнів про Ці диференціальні ознаки, уміння вимовляти пом'якшені фонеми взагалі та зосередити увагу дітей на окремих елементах артикуляції м'яких приголосних (напруження м'язів, підняття до твердого піднебіння спинки язика, розтягування губ).
Вимову м'якого звука л діти засвоюють за аналогією до вимови інших м'яких: ті-ті - лі-лі, тя-тя -ля-ля або ні-ні - лі-лі, няня-ляля та ін.
Автоматизація л' здійснюється так само, як і твердого л.
Диференціюється звук л' з парним твердим А тими звуками, з якими учні плутають його (р, р', й).
Прийоми роботи для постановки звуків л, л, передбачені загальноприйнятою методикою, досить поширені.
Починається робота з підготовчих артикуляційних вправ.
Доцільно давати учням такі вправи, які є елементами правильної артикуляції: загинання кінчика язика на верхню губу, зуби; облизування кінчиком язика піднебіння із зупинкою біля верхніх передніх зубів; зімкнення кінчика язика з верхніми зубами та видихування повітря через бокові краї язика.
Якщо учневі важко утримувати кінчик язика біля верхніх зубів, його можна прикусити зубами.
Постановка звука здійснюється різними способами. Користуючись способом наслідування, логопед перед дзеркалом показує І пояснює положення язика, вимовляє звук і пропонує дитині наслідувати

 
 

Цікаве

Загрузка...