WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Процес вивчення життєпису письменника та його особливості. - Курсова робота

Процес вивчення життєпису письменника та його особливості. - Курсова робота

демонстрація фотографій. Вчителі здебільшого користуються портретами, що не створюють враження живої людини. Проте до наших днів дійшли численні фото митців ХІХ ст, серед яких Т.Шевченко (радимо звернути увагу, наскільки розумний та іронічний погляд живого Кобзаря відрізняється від погляду на портретах), М.Кропивницький, сім'я Старицьких. Особливу цінність мають сімейні фото.
- психологічні тести ("Детектор чесності" при вивченні життя і творчості В.Винниченка);
- документалістика (фрагменти судових справ М.Рильського);
- літературні карти, як України певного часу, так і місць, пов'язаних з творчістю певного письменника (особливо цікавими вони будуть при вивченні біографії митців-емігрантів).
Цікавим і дидактично правильним, і, більше того, необхідним є пов'язання моментів життя і творчої діяльності митця з суміжними родами мистецтва. С. Жила, розробляючи питання вивчення біографії Олександра Довженка, радий пов'язати літературу і живопис (порівняти мальований і словесний портрети батька), літературу і кіномистецтво. При вивченні життєпису П.Тичини неможливо не згадати про музику, що пізніше значно прояснить розуміння його творів, В.Стефаника і М.Коцюбинського - живопис (експресіонізм та імпресіонізм відповідно).
Проте за художністю не слід забувати і про точність. Багатьом учням цікавими будуть форми роботи, що вимагають аналізу, який обов'язково повинен бути наявним на уроках вивчення життєвого та творчого шляху. Це можуть бути порівняльні таблиці ("Національне та більшовицьке в житті та творчості Миколи Куліша", таблиця улюблених тем лірики О.Олеся та О.Ольжича як представників старшого та молодшого поколінь), аналіз впливу життєвих обставин на творчість тощо.
Під час вивчення біографії важливим є застосування активних та інтерактивних методів навчання, покликаних активізувати учнів, підвищити ефективність сприймання (загальновідомим є факт, що інтерактивні методи мають на порядок вищу ефективність, ніж пасивні). Цікавими для учнів будуть популярні зараз рольові ігри, прес-конференції з "присутніми письменниками", що розповідатимуть про своє життя. Наприклад доцільною видається така форма роботи під час вивчення діяльності митців-емігрантів, коли за одну годину потрібно подати життєвий і творчий шлях цілого літературного покоління - цікавих, оригінальних та неповторних митців.
Цікавою та новою є позиція Г.Токмань щодо інтеграції методів та прийомів викладання біографії для створення цілісного процесу: "Об'єднавчим у реалізації принципів викладання життєпису та у викорис-танні численних джерел роботи може стати екзистенційний діалог, який учитель провів з уявлюваним ним письменником. Педагог розповідає про свою першу зустріч з творами митця, про своє відкриття фактів його біографії, особистісні відгуки на них. Добре, якщо вчитель подорожує і може передати школярам свої враження від рідних місць письменника, від екскурсії меморіальним музеєм, від хвилин біля його могили. Іноді викладач перевтілюється в митця і вживає форму невласне-прямої мови, починаючи говорити від його імені. Найкраще це робити для того, щоб показати наочно ситуацію екзистенційного вибору, в яку потрапив письменник - тоді поворот долі митця буде тлумачитися як його вільний вибір, навіть в жорстких історичних обставинах" [12, 123].
Таким чином, при порівняно невеликій кількості методів (художньої розповіді, розповіді з постановкою завдань, розповіді із самостійною роботою учнів) викладання біографії письменника є величезна кількість прийомів, що дозволяють зробити цікавим цей важкий для викладу матеріал. Першорядне значення грає саме слово вчителя, його здатність доходити до душ дітей, хвилюючи їх уяву та збуджуючи цікавість до окремого митця, його творів і українського письменства взагалі; а також на інтелект - чітко і ясно викладати матеріал, не перетворюючи розповідь в "краснобайство".
Висновки
Вивчення біографії є важливим моментом викладання української літератури, оскільки має цілий ряд покладених на нього завдань: від знайомства з письменником та пропедевтичного знайомства з творами - до морального виховання.
Принципами викладання життєпису є історизм, актуальність, психологізм, екзистенційність, естетизм.
Джерела вивчення життя та творчості письменника є як документальними, так і художніми, як створеними власне митцем, так і написаними про нього. Це спогади сучасників, листи, автобіографічні і ху-дожньо-біографічні твори тощо.
Головним завданням вчителя-словесника під час вивчення біографії є створення "ефекту присутності", коли завдяки добре підготовленому та вміло викладеному вдало підібраному матеріалу учні відчувають "присутність" митця як живої, близької і цікавої їм людини.
Головними методами викладання біографії є кілька різновидів художньої розповіді, проте обов'язковим і доцільним є застосування різноманітних активних та інтерактивних методів та прийомів, а також засобів навчання, що можуть зробити цей етап по-справжньому цікавим для учнів.
Сучасні методисти наголошують на екзистенційності вивчення життя письменника, тобто на осмисленні учнями життєвого досвіду митця як неповторної особистості, порівняння його з власним.
Методика викладання біографії постійно вдосконалюється, вводяться нові методи, засоби та прийоми, покликані покращити його, зробити цікавішим та ефективнішим.
Література
1. Андрусенко В. Кодекс честі як імператив життя: на прикладі життя і творчості Ліни Костенко // Дивослово. - 2003. - №3.
2. Волошина Н.Й. вивчення біографії письменника в єдності з його творчістю // Українська література в загальноосвітній школі. - 2003. - №8.
3. Демчук О.В. Життєпис письменника: Конспектинестандартних уроків. - К.: Педагогічна преса, 2002. - 192 с.
4. Дробот В.Н. Изучение биографии писателя в единстве с его творчеством // Совершенствование изучения русской литературы: Пособие для учителя / Под. ред. А.Р.Мазуркевича и В.С.Гречинской. К.: Радянська школа, 1985. - 256 с.
5. Жила С. "Творчість Довженка - це насамперед він сам..." (До проблеми вивчення біографії Довженка у взаємозв'язку з суміжними мистецтвами) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2002. - №1.
6. Захарова В. Формування моральних якостей в учнів на прикладі життя і творчості І.Багряного // Українська література в загальноосвітній школі. - 2002. - №3.
7. Овдійчук Л. Вивчення особи письменника // Українська мова і література в школі. - 2004. - №4.
8. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. - К.: Ленвіт, 2000. - 384 с.
9. Савченко З. "Я син свого народу..." // Особистість письменника на уроці літератури. - Суми: Слобожанщина, 1997.
10. Слоньовська О.В. Конспекти уроків з української літератури: Нове прочитання творів. 9 клас. - К.: Рідна мова, 2001. - 592 с.
11. Степанишин Б.І. Викладання української літератури в школі. Київ.: РВЦ "Проза", 1995. - 256 с.
12. Токмань Г.Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенційно-діалогічна концепція. - К.: Мілленіум, 2002. - 320 с.
13. Фіщенко Н.В. Постать Василя Барки. Сторінки його життя // Шкільна бібліотека. - 2003. - №1.

 
 

Цікаве

Загрузка...