WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Процес вивчення життєпису письменника та його особливості. - Курсова робота

Процес вивчення життєпису письменника та його особливості. - Курсова робота


Курсова робота
Процес вивчення життєпису письменника та його особливості.
Зміст
Вступ
І. Необхідність вивчення біографічного матеріалу та його особливості.
ІІ. Принципи вивчення життєпису митця.
ІІІ. Джерела вивчення біографії.
IV. Методи та прийоми вивчення життєвого та творчого шляху.
Висновки
Література
Вступ
"Вивчення життєвого і творчого шляху письменника - важлива ланка в системі викладання літератури в школі. Насамперед це пояснюється тим що життя та діяльність визначного майстра слова є найкращим коментарем до його творів" [8, 186].
Тема дослідження є актуальною, бо хоч в теорії викладання літератури їй присвячено досить уваги, проте на практиці, як показують констативні спостереження, вивчення життєвого і творчого шляху митця викликає труднощі, вчитель не завжди вміє вдало подати матеріал, що призводить до зниження інтересу учнів до предмету. Окрім того, сучасна школа стоїть перед проблемою морального виховання особистості, а вивчення життєвого і творчого шляху письменника містить у собі значний виховний потенціал, окрім того, взаємовідношення вивчення біографії та власне літературного твору й досі залишаються не до кінця дослідженими.
Об'єктом дослідження є процес викладання української літератури в школі.
Предметом дослідження є процес вивчення життєпису письменника та його особливості.
Мета і завдання дослідження: аналіз поглядів провідних вчених-методистів на проблему вивчення біографії письменника, в тому числі усталених і новаторських; з'ясувати принципи, методи та прийоми вивчення життєпису, а також умови, за яких це вивчення є максимально ефективним. Джерела дослідження: підручники та посібники з методики викладання літератури Б.Степанишина, Є.Пасічника, Г.Токмань, В.Дробота, О.Демчука; численні методичні розробки вчених та вчителів, опублікованих у фаховій літературі: журналах "Українська мова і література в школі", "Українська література в загальноосвітній школі", "Українська мова й література....", "Дивослово", також автореферати захищених дисертацій з досліджуваної теми. Як додаткові джерела використовувалися дослідження з методики викладання російської та зарубіжної літератур.
Вивчення біографії митця в школі на уроках літератури було предметом дослідження вчених І.Є.Каплан, В.М. Дробота (вивчення біографії митця в єдності з його творчістю, головна мета вивчення біографії - висвітлення творчої еволюції митця та еволюції його світогляду), Б.Степанишина (вивчення особистості письменника, тобто перехід від хроніки життя до світогляду; біографія як знайомство з особою письменника), Є.Пасічника (вивчення біографії у нерозривному зв'язку з творчістю письменника, життєпис як джерело формування моралі), Н.Волошиної, Г.Токмань (екзистенційне викладання життєпису); методистів-практиків О.Демчука (різноманітні типи уроків вивчення біографії), Л.Овдійчук, С.Кравчук, Н.Супринової, В.Андрусенко, Н.Фіщенко, С.Привалової, В.Захарової, С.Жили, яким належать розробки з вивчення життєвого та творчого шляху українських письменників і методичні узагальнення.
Необхідність вивчення біографічного матеріалу та його особливості.
Існує ціла низка причин, з яких шкільне вивчення української літератури неможливе без розгляду життєвого та творчого шляху митця. Перш за все тому, що біографія - це ключ до творчості, на що часто вказували й самі письменники: "Про свої новели скажу тільки одно, - писав І.Франко, - що майже всі вони показують дійсних людей, котрих я колись знав, дійсні факти, на котрі я дивився, або про котрі чув від свідків, малюючи крайобрази тих закутків нашого краю, котрі я, як то кажуть, переміряв власними ногами. В такім розумінні, - всі вони частки моєї автобіографії" [8, 186].
Б.Степанишин вказує та той важливий момент, що "висококваліфікований вдумливий читач може пізнати особистість письменника - його світогляд, мораль, уподобання, характер, вдачу (темперамент), ставлення до природи і суспільства та інші грані - з самих його творів" [11, 179]. Натомість учень ще не володіє таким читацьким рівнем, тому для нього потрібне спеціальне вивчення біографії.
Життєпис письменника - це і можливість збагнути його епоху, час життя, адже більшість митців (і в цьому сила нашої літератури) були ще й активними громадськими діячами. Як писав Тарас Шевченко: "Історія мого життя є частиною історії моєї батьківщини". З біографії митця можна розкрити і вузлові моменти тогочасної історії: жах кріпаччини - з життя Великого Кобзаря, поліцейську монархію Австро-Угорщини - з біографії І.Франка, сталінські жахіття - з життєписів митців Розстріляного Відродження, круговерть еміграції - за життям письменників "празької школи" та "Нью-Йоркської групи".
Вивчення біографії має і культурологічну цінність. За словами О.Демчука, належне ознайомлення з життєвим шляхом письменників - це й своєрідна енциклопедія нашої культури. Наприклад, під час вивчення біо-графії Лесі Українки (коли йтиметься про її оточення) учні дізнаються про генія української музики Миколу Лисенка, видатного письменника і вченого-сходознавця Агатангела Кримського, талановитого художника Івана Труша, славетного фольклориста та історика Михайла Драгоманова, відомого голову Радикальної партії Галичини Михайла Павлика, знаменитого керівника "Київської громади" Михайла Старицького та ін. Вивчення біографії М.Рильського неможливе без розповіді про його батька - Тадея Рильського, а життя О.Олеся - без його сина О.Ольжича.
Проте чи не найбільший потенціал має біографія як засіб морального та світоглядного виховання учня. На це вказують практично всі методисти.
На матеріалах життєвого шляху письменника можна формувати у молодого покоління кращі моральні якості - любов до праці, рідного краю, свого народу, чесність, принциповість, високу ідейність. Ще в 1891 році визначний методист В.Острогорський, автор книжки "Двадцять біографій взірці російських письменників", адресованої молоді, зазначав, що ознайомлення життям відомих митців допоможе підростаючому поколінню самовдосконалюватися, стимулюватиме його творчі сили, облагороджуватиме його [8, 186].
Біографії видатних митців слова - надзвичайно цінний матеріал для роздумів на світоглядні і морально-етичні теми. Вони є, сказати б, школою самовиховання громадянина з чіткою програмою людинознавчого і народознавчого спрямування. Саме це мав на увазі Іван Франко, коли писав, що генії, обранці долі, великі і оригінальні в щасті та стражданні, що життєпис корифеїв літератури дасть змогу увійти в таємниці духа їхньої епохи, бо саме в них він міститься [3, 4-5].
Проте слід обережно використовувати життєписи з виховною метою, щоб в учня не сформувався узагальнено-негативний стереотип "всі боролись, повставали, всі великі, борці з тиранією, режимом тощо".
Г.Токмань виділяє такі завдання вивчення біографії письменника в школі: учні мають:
1) познайомитися з рисами особистості та долею митця;
2) зрозуміти особливості його творчого доробку- жанрові, тематичні, ідейні;
3) уявити його стосунки з різними людьми й із суспільством у цілому;
4) дізнатися, чи було гідно поціновано талант за життя і після смерті;
5) відчути болі й радощі письменника як людини, захопитися сильними рисами його особистості, зацікавитися творчістю цієї непересічної

 
 

Цікаве

Загрузка...