WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проектування життєтворчої мотивації учнів - Реферат

Проектування життєтворчої мотивації учнів - Реферат

уроки-семінари доцільно в таких випадках:
o після проведення вступних лекцій;
o під час узагальнення та систематизації матеріалу за даною темою;
o під час проведення уроків, присвячених різноманітним методам розв'язування задач тощо.
Тему та мету семінару слід визначати заздалегідь, планувати його проведення, формулювати питання з даної теми, розподіляти завдання між учнями з урахуванням їхніх індивідуальних можливостей, добирати літературу, проводити групові та індивідуальні консультації, перевіряти конспекти.
Отримавши завдання, учні за допомогою пам'яток оформляють результати самостійної роботи у
вигляді конспектів, доповідей або рефератів.
У ході семінарського заняття звертаю увагу учнів на те, що потрібно записати в зошит, що треба запам'ятати, тощо. Питання семінару обговорюють у формі дискусії, повідомлень, доповідей рефератів тощо. Наприкінці уроку обов'язково оцінюю підготовку учнів до семінару, підкреслюю найбільш вдалі моменти, недоліки та шляхи к подолання.
Я вважаю, що такі уроки доцільно проводити не дуже часто - приблизно раз на чверть.
Підготовку своїх учнів до доповіді я проводжу в декілька етапів з урахуванням вікових можливостей учнів за наступною технологією (схема 5).
І етап. Карта повідомлень На першому етапі доцільно обмежитися невеликими повідомленнями (не більш як 4 хвилини). Темою для такого повідомлення може бути розповідь цікавого факту, історична довідка (наприклад: "Як з'явився значок кореня?", "З історії виникнення термінів паралелограм, ромб, трапеція" тош.0). Головна мета / етапу - навчити складати й користуватися "картою повідомлень", яка містить першу та останню фразу повідомлення плюс опорний конспект (або план) усього повідомлення.
Першу та останню фразу учні повинні вивчити напам'ять. Чому? Та тому, що це типові місця збою доповіді. Хто не чув цих "ну...", з яких починають свою доповідь не тільки учні, а й освічені лектори? Завдання першої фрази - зацікавити слухачів. Закінчити доповідь можна фразою: "Я закінчив по-відомлення й передаю слово вчителю" чи "У мене все, я готовий відповісти на ваші запитання".
II етап. Відпрацьовування регламенту.
Цей етап відрізняється від попереднього тільки тим, що вчитель, заздалегідь попередивши учнів, починає суворо стежити за часом. Якщо було домовлено, що повідомлення має тривати 3 хвилини, то учень має вміститися в цей інтервал + 20 секунд. Мета цього етапу - навчити дітей "відчувати час".
III етап. Доповідь.
Доповідь відрізняється від повідомлення більшим обсягом. Оп-тимальний час для доповіді 5-7 хвилин. Якщо тема "не вміщується" в цей час, доповідь краще дробити. Наприклад, один учень розповідає про загальні прийоми використання обмеженості функцій під час розв'язування рівнянь, а інший наводить конкретний приклад із розв'язанням.
IV етап. Доповідь з ускладненнями.
Цей етап не є обов'язковим. Суть його в тому, що учень проходить ускладнений тренінг, який дозволяє йому адаптуватися в реальних умовах. На цьому етапі відбувається репетиція виходу з ситуації, коли учень збився в середині доповіді. Для цього варто опрацювати стандартні фрази: "Вибачте, я продовжу" чи "Вибачте, я збився"...
Ускладнення 1. За 5 хвилин до доповіді учень отримує картку, на якій написано декілька слів, ніяк не пов'язаних із текстом. Ці слова учень має включити в доповідь.
Ускладнення 2. Те ж саме, але замість слів учень отримує приказку, прислів'я або крилатий вираз.
Ускладнення 3. Учня під час доповіді перебивають запитанням, а він має аргументовано відреагувати і зв'язно продовжити доповідь.
Дуже корисні, з точки зору залучення учнів до самоосвіти, завдання на відшукання інших способів розв'язання задачі та завдання на відшукання нових властивостей або ознак математичних об'єктів. Наприклад, під час вивчення теми "Трапеція" у 8 класі даю завдання придумати інші доведення теореми про середню лінію трапеції, а не те, що дано в підручнику. На уроці, присвяченому властивостям та ознакам ромба, пропоную учням удома сфор-мулювати та довести "нові" ознаки ромба тощо.
Домашні практичні роботи дають змогу ще раз підкреслити прикладну значущість математики. Так, під час вивчення теми "Подібність фігур" можна запропонувати учням виміряти висоту свого будинку. Під час вивчення гармонійних коливань - побудувати графік дихання когось із ро-дини.
З метою формування в особистості здатності до самоконтролю та коригування я використовую самостійні роботи "Миттєвий результат" за наступною технологією.
При проведенні роботи кожен учень отримує контрольний талон такої форми: Прізвище, ім'я та номер групи____________________________________
1 2 3 4 5
Виконують роботу в робочих зошитах, а відповіді вписують у другий рядок талону під номером відповідного завдання. Розв'язання перевіряю безпосередньо на уроці. Якщо завдання виконано правильно^учень отримує максимальну кількість балів. Якщо учень припустився помилки, він сам по-винен її знайти й виправити. Після цього він знову може подати завдання на перевірку, але максимально може отримати за це завдання не більш як 50 % балів. Якщо знову не всі недоліки виправлено, він може пошукати помилки та втретє звернутися на перевірку, але тепер уже отримає не більш як 20 % балів. Якщо і в цьому разі відповідь неправильна, то це завдання учень доопрацьовує вдома самостійно або звертається на консультацію до одно-класників або вчителя.
Під час проведення самостійних робіт за традиційною технологією, учень, отримавши результати своєї роботи, наступного уроку навряд повернеться до виправлення своїх помилок, бо для нього це вже "пройдений етап". Під час застосування ж цієї технології учень, зацікавлений у виправ-ленні своїх помилок, змушений критично оцінювати результати своєї роботи.
Поточний моніторинг упродовж навчального року дає мені змогу відстежувати результати моєї взаємодії з учнями в процесі організації самоосвіти та постійно її коригувати. Остаточна діагностика дає змогу виявити ефективність цієї роботи.
Результатом такої роботи, на мій погляд, має стати випускник, готовий до самоосвіти, що сприятиме його саморозвитку та самовихованню, А це, в свою чергу, стане фундаментом його самореалізації та досягнення життєвого успіху.
Література
1.Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи //o Директор школи. - 2002. - № 1(193).
2.Мистецтво життєтворчості особистості: науково-методичний посібник. - К., 1997.
3.Навчання математики як особистісна самореалізація учня. // Математика в школах України.
- 2003.- № 24(36).
4.М.П.Красницький. Методи та прийоми навчальної діяльності. // Бібліотечка "Шкільного світу". - К.: Шкільний світ, 2001.
5.Епишева О.Б., Крупич В.Й. Учить школьников учиться математике: Формирование приемов учебной деятельности: книга для учителя. - М.: Просвещение, 1990.
6.А.П. Карп. Даю уроки математики: из опыта работы: книга для учителя. - М.: Просвещение, 1992.
7.Бухлова Н.В. Формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості. // Педагогічна скарбниця Донеччини. - 2002.- № 1 (15).
8. Гуманізація процесу навчання в школі / За ред. С.П. Бондар. - К.: Стилос, 2001.
9. Александров А.Д. и др. Геометрия для 8-9 классов: Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики. - М.: Просвещение, 1991.

 
 

Цікаве

Загрузка...