WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості виховного впливу в роботі з молодшими школярами - Реферат

Особливості виховного впливу в роботі з молодшими школярами - Реферат

честь.
ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Щоб належно поставити виховний процес у початкових класах, забезпечити відповідне керівництво ним і досягти високої ефективності, треба знати й брати до уваги його закономірності.
Закономірність у загальному її розумінні означає об'єктивно існуючий, постійний і необхідний взаємозв'язок між предметами, явищами або процесами, що випливає з їхньої внутрішньої природи, сутності. А закономірностями процесу виховання учнів початкових класів є стійкі, повторювані, суттєві зв'язки у ньому, реалізація яких сприяє забезпеченню ефективних результатів у розвитку особистості молодшого школяра. Ґрунтовна обізнаність з ними створює сприятливі умови для прогнозування виховної роботи, надає їй чіткості, глибокої змістовності, методичної осмисленості. З них в основному виводяться провідні принципи виховання.
Перша закономірність криється в органічному зв'язку й взаємодії численних факторів виховного впливу й тісному переплетенні між собою всіх напрямків виховання.
Педагогіка вчить, що виховує все: люди, речі, явища, але насамперед і найбільше - люди. З них на першому місці - батьки і педагоги. З усім складним світом навколишньої дійсності дитина входить у незліченні стосунки, кожен з яких неминуче розвивається, переплітається з іншими стосунками, ускладнюється фізичнимі моральним зростанням самої дитини. Згадана закономірність по відношенню до молодших школярів проявляється особливо вразливе. Вони, як та губка, вбирають у себе все, що на них впливає. То й у вихованні їх немає дрібниць. Тут вагому роль відіграє кожна його деталь, навіть найменша.
Друга закономірність полягає у тому, що характер виховання дітей того чи іншого народу залежить від його державного устрою, світогляду, релігії й моралі, від рівня розвитку освіти, науки, економіки, культури, від його національних властивостей. Значні зміни в житті народу ведуть за собою і зміни в його виховній системі. В числі таких насущних потреб нині стало формування в молодших школярів української національної свідомості, любові до України, української мови, свого народу, бажання наполегливо вчитися й працювати, вироблення почуттів правди й справедливості та інших доброчинностей.
Третя закономірність виявляється в тому, що наслідки виховання бувають тим вагоміші, чим активнішим його вплив на внутрішню, духовну сферу особистості, зокрема на формування її поглядів, думок, міркувань, інтересів, переконань, ставлення до людей і своїх власних вчинків, вибір ціннісних орієнтацій. Для молодших школярів першорядну роль у цьому відіграє рідна мова. Не випадково Я.Коменський назвав початкову ланку освіти школою рідної мови. Першорядну роль у вихованні молодших школярів відводив слову К.Ушинський.
В.Сухомлинський акцентував увагу на тому, що оволодіння рідною мовою означає багатство й широту інтелектуальних та естетичних інтересів особистості. Воно забезпечує успіх у тій найтоншій сфері виховання, яка називається моделюванням, перетворенням, переведенням зовнішньої діяльності на мову внутрішнього світу дитини. Внаслідок цього перетворення створюється внутрішнє Я особистості - широкий світ поглядів, переконань, звичок, моральних оцінок, які склалися в індивідуальній свідомості.
Тому головною метою національного виховання у початкових класах є вироблення у молодших школярів умінь і навичок вільного користування з комунікативною метою усно й письмово українською мовою.
У досягненні згаданої мети велику виховну роль відіграє український фольклор, зокрема дитячий, а також твори художньої літератури для дітей молодшого шкільного віку.
Особливо сильні емоції й переживання пробуджуються у дітей 6-11 річного віку, як відзначав В.Сухомлинський, в тих випадках, коли зрозуміла, хвилююча ідея доноситься до свідомості вихованців у казковій формі. Алегорія посилює враження, утверджує моральні поняття про добро і зло, справедливість і несправедливість, красу й вульгарність. Для молодших школярів він обладнував спеціальну кімнату казок. Тут, серед різних казкових героїв й епізодів, зображених на малюнках, діти не тільки слухають, розповідають та інсценують казки в супроводі музики, але й складають їх самі.
Велику виховну силу мають також народні прислів'я і приказки, які легко запам'ятовуються й випромінюють глибоку життєву мудрість нашого народу.
Набування дітьми, які починають шкільну науку, уміння читати й писати по-українськи є основним засобом формування особистості, здійснення її етнічної соціалізації. Адже мова є системою голосових чи графічних елементів, за допомогою яких люди комунікуються між собою. Чим розумніше будується спілкування учнів, тим вища ефективність формування особистості.
Таким чином, виховний процес репрезентує собою постійну трансформацію зовнішніх впливів у внутрішні, духовні процеси особистості (її мотиви, установки, орієнтації, стосунки). Чим інтенсивніший духовний вплив на дитину, тим більші його виховні наслідки.
Четвертою закономірністю виховного процесу є схильність його до оптимального виявлення через успішне протікання в природному для нього національному руслі з врахуванням національної вдачі вихованця. Найбільш природним й оптимально вираженим для дитини, як уже не раз відзначалось, є виховання рідною (материнською) мовою в атмосфері культури рідного народу, тобто виховання національне. Відірваність виховання від національних культурно-історичних звичаїв, традицій народжує відчуженість підростаючих поколінь від сім'ї, народної культури, моралі, духовності, множить національних нігілістів, ренегатів, манкуртів, конформістів, перевертнів.

 
 

Цікаве

Загрузка...