WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Українська національна система виховання - Реферат

Українська національна система виховання - Реферат

культурно-історичний, мистецьким шлях українського народу. У фольклорі вся минувшина і доля України.
Український народ - один з найпісенніших у світі. Поринаючи в естетично принадне народно піднесене багатство, кожен учень усвідомлює, що пісня - незмінним супутник українця. Вона супроводжує весь його життєвий шлях - від народження до домовини. Фольклорне виховання пробуджує любов до життя, енергію національного творення, теплоту серця і ніжність душі. Припадаючи спраглими рустами до Фольклорних джерел, учні сповнюються світлими дерзаннями, устремліннями утверджувати в житті добро, правду, красу. Фольклорні засоби сприяють формуванню всеосяжності і глибини української душі, її ліризму і романтичної піднесеності.
Фольклорне виховання є найважливішоючастиною етнопедагогіки, серцевиною національної системи виховання. Відроджуючи національну систему виховання, необхідно домагатися, щоб родині, школі, в діяльності кожного вчителя, вихователя широко застосовувалися і саме поняття, і зміст фольклорного виховання.
8. Раціональне мистецтво. Система національного виховання використовує практично невичерпні можливості народного і професійного мистецтва у формуванні людини-гуманіста.
Раціональне мистецтво як найяскравіше втілення творчого потенціалу народу завжди було масовим заняттям, і в цьому секрет виникнення багатьох мистецьких осередків, шкіл, появи народних майстрів, оригінальних мистецьких почерків, стилів, напрямів.
Мистецтво як могутній засіб виховання цінне тим, що в ньому в концентрованому вигляді, естетичній формі навічно матеріалізується непомітний для ока і часто незбагачений для розуму національний дух - вищий вияв творчого генія народу.
9. Народний календар. Це система історичного обумовлення дат, подій, свят, традицій, звичаїв і обрядів, які в певній послідовності відзначаються всім народом протягом року. Народний календар - енциклопедія життя, трудової діяльності, культури, побуту і дозвілля народу, могутній і гармонійний комплекс ідейно-моральних, емоційно-естетичних засобів виховання підростаючих поколінь. Щодо молоді народний календар виконує роль серцевини природо відповідної національного виховання. Кожна дата, свято, урочистість народного календаря рясність традиціями і звичаями, що пов'язані з природою рідного краю, а також з природою самої людини. Великий виховний зміст дат, подій, урочистого народного календаря полягає в тому, що в їх основі - трудова діяльність людей, її різноманітні види залежно від природи рову. Народний календар лежить в основі національного календаря, який відображає в своїх датах і урочистостях духовність рідного народу, основні події, явища його історії, багатого раннього сучасного життя.
10. Національна символіка. Наш народ виробив багатющу символіку, яка виникла та усталювалася протягом століть і стосується історичних сторін доленосних подій у житті української нації, держави, духовності. Символіка містить у собі важливий філософський, політичний, ідейно-моральний та естетичним зміст і спрямованість.
Українська національна символіка виконує історично важливі функції консолідації нації в єдину етнографічну, культурно-історичну спільноту, об'єднання споконвічних українських земель в єдину суверенну державу.
Національний символ України - герб /тризуб/, прапор синьо-жовтий/, гімн "Ще не вмерла Україна", в історичній пам'яті народу символізують державну, політичну, економічну і національне незалежність України.
11. Релігійні виховні традиції. Не можна закривати очі на той історичний факт, що в процесі зародження та становлення української національної системи виховання і в наш час релігійні виховні традиції мали і мають звичайний вплив на молодь, в першу чергу з сімей віруючих, яких нині в Україні мільйони.
Християнство, зокрема православна релігія, віра нашу предків утверджує загальнолюдські ідеї та ідеали добра, правди, краси, справедливості, благородства, милосердя тощо. Релігійне мислення, духовність - це специфічна сфера ідеального життя, яка насуває національних ознак. Під впливом релігії в учнів, як правило, формуються гуманні погляди на людину, природу, суспільство. Такі учні не можуть зробити зла, шкоди іншій людині. Протягом століть релігія, церква виробила дійові виховні традиції і звичаї /моральні, трудові, естетичні тощо/.
Національна система виховання використовує кращі здобутки церкви релігії у вихованні підростаючих поколінь.
12. Родинно-побутова культура. Її основу складають глибока і всеперемагаюча любов, материнська і батьківська, до дітей, шанобливе ставлення до бабусі і дідуся, родичів, прив'язаність до отчого дому, специфічне, у відповідності з традиціями розумінням українцями краси і затишку, оформлення хати /кімнати, квартири/, садиби, дбайливіше ставлення до природи, людей інших національностей.
Родинно-побутова культура - це збереження рідної мови, продовження заповітів батьків і дідів, вивчення свого родоводу, історії народу, розвиток рідного мистецтва, життя за нормами народної моралі, етикету.
13. Національні традиції, звичаї і обряди. ВF основі понять "наро", "нація" лежать стійкі віковічні традиції - трудові, моральні, естетичні та ін. Традиції і звичаї бугель родинні, регіональні і загальнонаціональні. Серед численних традиції, звичаїв провідне місце належить культуротворчим і духовно-творчим, політичним і державотворчим. Традиції, звичаї і обряди об'єднують минула і майбутнє народу, старші і молодші покоління, інтегрують етнічну спільність людей у високорозвинену сучасну націю. Традиції і звичаї - це своєрідні віковічні духовні устої розвитку народу, нації, які втілюють у собі кращі досягнення в ідейному, моральному, трудовому і естетичному житті.
14. Національна творчість. Зміст, принципи, форми і методи української національної системи виховання готують юнаків і дівчат до народної творчості, виробляють у них творче ставлення до життя. Національна система виховання створює всі умови для того, щоб розкривалися природні задатки, формувалися нахили, здібності, вироблялося творче, самобутнє світобачення кожної особистості, реалізувався її творчий потенціал. Глибоке знання учнями творчих умінь рідного народу, його творчої спадщини стимулює пробудження в них творчих задумів, поривань і практичну їх реалізацію.
Раціональна система виховання е складовою і невід'ємною частиною життєдіяльності, життєтворчості рідного народу. Тому система компонентів народної духовності, шляхи і засоби їх формування мають Визначати сутність і зміст національної системи виховання.

 
 

Цікаве

Загрузка...