WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Українська національна система виховання - Реферат

Українська національна система виховання - Реферат

рецептом тощо.
Оволодіваючи серцем і розумом молоді, народна естетика пробуджує в неї внутрішні сили, надихає на добрі справи, запалює оптимізмом, стверджує любов, віру і надію як найважливіші складники духовності.
6. Національна філософія /етнософія/. Філософія українців - не система оригінального сприймання і мислення дійсності, національна філософія - цесамобутня система ідей, поглядів на природу, суспільство, всесвіт на духовний світ людини.
Пізнання кожним учнем національних філософських ідей, поглядів сприяє духовній цінності особистості. Використовуючи скарби народної мудрості, осмислюючи життєвий-досвід народу, а також свій власний, учень замислюється над проблемами мети і смислу життя і смерті шляхом досягнення поставлених цілей, засобам реалізації своїх планів, мрій.
7. Раціональний світогляд. В українців, як і в представників інших народів, історично виробився самобутній світогляд - це обумовлена культурно-історичними умовами системи поглядів, переконань, ідеалів, яка складає основу національної духовності і відображається в ідейній, морально-етичнім спадщині, традиціях і звичаях української нації, її минулій історії і сучасному бутті. Український світогляд розкриває народне ставлення до природи, людини, пояснює смисл життя, місце ладиш в цьому. Раціональний світогляд, мого глибина і багатство найяскравіше відображені в міфології, фольклорі, символіці, прикметах, віруваннях, традиціях і звичаях народу, матеріалізовані в історичних подіях і здобутках національної культури.
Національний світогляд є тим базовим компонентом особистості, фундаментом її духовності, на основі якого успішно формується науковий світогляд.
8. Національна ідеологія - це ідейне багатство нації, система філософських, політичних, правових, економічних, моральних, естетичних та релігійних ідей, поглядів, принципів, ідеалів, які, відображають інтереси, прагнення, потреби нації, суверенність її державності.
Протягом століть українська нація виробила власну, глибоко гуманістичну ідеологію. Ця скарбниця народних ідей постійно поглиблювалася, відображаючи нові явища, , потреби національної культурного життя народу. Національна ідеологія захитає інтересі людини праці, право кожної особистості не повну свободу мислення і волевиявлення. Ідеологія українського народу обґрунтовується як найвищі цінності повний суверенітет як окремої особистості, так і державного, політичного, економічного і духовного життя України.
9. Раціональна свідомість і самосвідомість. Кожен громадянин суверенної України повинен мати свою національну свідомість і самосвідомість. Раціональна свідомість формується всіма засобами рідної мови, історії, культури, мистецтва, народними традиціями і звичаями тощо.
Цілі і завдання національної системи виховання досягаються насамперед через глибоке і всебічне оволодіння учнями змістом освіти, який має втілювати в собі національні та загальнолюдські цінності і реалізується та РИМИ основними шляхами, засобами:
1. Рідна мова. Українська мова є однією з найдавніших і розвинутіших мов світу. Вона має багатовікову історію свого розвитку, тому скарбниця її виражальних засобів, пізнавально-навчальних прийомів практично невичерпна. Вона надзвичайно багата лексично, граматично і інтонаційно, тому за своїми можливостями здатна вив окувати велику культуротворчу, духовнотворчу, народотворчу історичну роль. Українська система виховання реалізує здавна прийняту цивілізованими націями аксіому: нормальне навчання, виховання і розвиток підростаючих поколінь забезпечується лише рідною мовою.
2. Родовід. Засобами рідної мови, діти найбільше усвідомлюють ідейно-моральні цінності родоводу, його основоположну роль у житті людини, нації, її культури ї духовності. В умовах вивчення свого роду, продовження його справ, реалізації мрій і надій, тобто є процесі родовідного виховання виникають психологічний комфорт, упевненість у своїх силах і можливостях.
Серцем, душею і розумом дитина глибоко відчуває потреби всієї рідні, інших людей, починає турбуватися про інтереси всього роду, народу, нації.
3. Рідна історія. З історії родоводу починається історія рідного народу. Українська система, вихованню ґрунтується на фактах, відомостях, наукових знаннях історії Батьківщини - України.
Її історія розкриває найцінніше духовне багатство - знання про виникнення, становлення і розвиток свого народу, нації, вітчизни. Вивчаючи історії України, вихованці глибоко засвоюють першоджерела, витоки духовності рідного та інших народів, які живуть на території нашої республіки. Всебічне знання рідної історії - невичерпне джерело історичної нам "яті і мислення учнів.
4. Краєзнавство. у формуванні "кориневої системи" духовності дитини провідна роль належить краєзнавству. Вітчизнознавство починається із краєзнавства - історичного, етнографічного, географічного, фольклорного, літературного.
Краєзнавча робота спрямовується на збереження неповторних національних ландшафтів, їх первозданності, біосфери рідного краю, охорону скіфських курганів і козацьких могил та ін.
5. Природа рідного краю. Однією з причин порушення єдності людини з природою було те, що нехтувалися численні засоби національної системи вихованні, спрямовані на формування в молоді екологічною світобачення. Народна виховна мудрість із колиски плекала в кожній дитині відчуття гармонійної природи і людини. Раціональна система виховання домагається глибокого усвідомлення учнями того, що відображена в свідомості українців рідна природа /жива і нежива/ є "корінням", "фундаментом" раціонально і духовності, культури.
6. Раціональна міфологія. Українські легенди, притчі, міфи є найпоширенішими жанрами, народної міфології, що втілює в собі могутній пізнавальний і виховний потенціал.
Міфологія - чисте і незамулене пізнішими нашаруваннями, політичними віяннями джерело, що буде вічною скарбницею знань про найбільш ранні етапи історичного розвитку народу. Міфологічні твори втілюють надбання народної мудрості, художньо-образного світу, символічного відображення предметів і явищ життя, фантасті уявлення предків, їхні пориви в майбутнє, виточені і високі почуття та оригінальні мислительні дії.
7. Фольклор. У ньому відображено багатогранну і глибоку душу народу, його духовне багатство. У фольклорі - першовитоки оригінального світосприймання, самобутнього тлумачення якеих природи і людською життя. У дума",, піснях, прислів'ях і приказках, скоромовках, лічилках та інших фольклорних перлинах у висок поетичній і глибоко ліричній формі відображено весь

 
 

Цікаве

Загрузка...