WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Модель проведення батьківської конференції з проблем обміну досвідом родинного виховання - Реферат

Модель проведення батьківської конференції з проблем обміну досвідом родинного виховання - Реферат

людини;
- сім'я і суспільство;
- українська сім'я - вихователь кращих рис людини;
- роль батьків у формуванні національної свідомості і самосвідомості;
- досконале володіння українською мовою - основа національної культури, національної гідності та совісті;
- патріотичне виховання у сім'ї;
- роль батьків у вихованні свідомого ставлення дітей до зміцнення свого здоров'я;
- козацькі традиції і сім'я;
- основні завдання родинно-сімейного виховання;
- педагогіка примирення - засіб зміцнення єдності нації, взаєморозуміння, усвідомлення уроків минулого.
Батьки шанують школу, а з шани до школирозпочинається їхнє ба-жання прислухатися до голосу педагогів. Ми віримо, що допоможемо сім'ї відіграти пріоритетну роль у вихованні дітей, ми переконані, що українська сім'я на засадах українознавства обов'язково відродиться.
Виступ психолога:
"Індивідуальні особливості дітей молодшого шкільного віку".
Знайомство із системою знань, що висвітлюють основні прояви психіки дитини та показують зміни, які характеризують її розвиток, допоможе батькам більш успішно проявити себе в якості "природних психологів" у процесі виховання дітей, а також швидше і легше досягати тих цілей, які вони, батьки, ставлять перед собою.
Нижче ми подаємо орієнтовну тематику виступів психологів на засіданнях університету батьківських знань.
Молодший шкільний вік
1. Психологічна готовність, та адаптація дитини до школи. Складові шкільної готовності. Шляхи корекції неготовності до школи. Адаптованість до школи. Прояви дезадаптації. Допомога батьків у швидкій адаптації першокласника.
2. Психологічні умови успішного навчання молодшого школяра. Організація навчальної роботи молодшого школяра. Як допомогти дитині у приготуванні уроків. Уміння вчитися, його складові. Роль батьків у форму-ванні навчальних вмінь. Труднощі у навчанні та їх подолання. Класи інтен-сивної педагогічної корекції та їх роль в оптимізації навчання.
3. Розвиток емоційної сфери молодшого школяра. Прояви порушень емоційно-вольової сфери дітей. Допомога батьків у подоланні тривожності, агресивності, страхів, інших емоційних порушень у дітей. Невротичні прояви та їх запобігання. Чи може бути гра ліками від тілесних і душевних хвороб. Як використовувати гру, коли дитина хворіє.
4. Побудова психологічного контакту між школярем і батьками. Типові помилки у вихованні та шляхи їх подолання. Стилі сімейного виховання. Природність у вихованні дитини. Як карати і як хвалити. Безумовні прийняття дитини як запорука її психічного благополуччя.
5. Готовність до навчання в середній школи. Основні новоутворенні молодшого шкільного віку (довільність, рефлексія, теоретичне мислення) Навчальні навики як передумова успішного навчання майбутнього п'ятикласника. Емоційні проблеми, пов'язані з закінченням молодшої школи.
РОЛЬ СІМ'Ї У СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЇЇ ЧЛЕНІВ
Людина як особистість, як член певної суспільної спільноти формується сім'єю, школою, колективом, засобами масової інформації тощо. Значну роль у цьому процесі відіграє виховний потенціал сім'ї, який визначається внутрішньо притаманними тільки сім'ї можливостями, які реалізуються як свідомо, так і стихійно.
Контакт між членами родини в сучасній сім'ї ослаблено. Це обмежує виховний вплив батьків на дітей, почуттєві взаємини між ними, що при не-сприятливій морально-виховній атмосфері і незадоволених психологічних, біологічних і суспільних потребах призводить до відхилень у поведінці. Досліджено, що причини більшості відхилень у поведінці дітей кореняться в сімейному середовищі і пов'язані з виховною неспроможністю батьків, відсутності готовності до батьківства і материнства, відхиленнями в струк-турі сім'ї і в її виховній атмосфері.
Визнано, що на перший план сімейного життя висувається комплекс факторів:
o емоційна єдність дитини з батьками;
o почуттєві взаємини між членами сім'ї;
o атмосфера захищеності, бажаності, любові.
Зі зміною конкретно-історичного значення сім'ї відбувається процес посилення або послаблення тих чи інших її функцій. Деякі з них зникають, а на їхньому місці з'являються нові. Тип родинного виховання визначається культурною атмосферою, ідеологічним змістом, залежить великою мірою від таких чинників, як географічне розташування, історія, соціальна структура суспільства інших народів тощо.
Історія сім'ї - невід'ємна частина історії нашого народу, діяльності його видатних особистостей. Так М. Грушевський, подаючи характеристику епох, описував і вождів (князів, гетьманів, королів тощо) з позиції утвердженої ними української ідеї. Таким чином він визначив типові риси українського менталітету, серед яких найпоширенішими є природна обережність, розсудливість, поміркованість, відсутність "легковажності" тощо. Ці та інші риси були вироблені впродовж сторіч перебування під владою різних завойовників. З давніх часів серед українців сформувався погляд на сім'ю й рід як на святиню, а на виховання молодого покоління - як на обов'язок дорослих. Відомості про це подає М. Грушевський у розділі "Сім'я, рід і громада" ("Історія України"): "Сім'я, рід - це як кровна єдність ряду поколінь, які генетичне походять від одного предка".
Учені Григорій Ващенко, М.Г. Стельмахович простежували розвиток та кризу історичного становлення стосунків людини з державою, її національною системою впливів та сім'єю. Підвалини вищезгаданих процесів єднання розкривають сутність державної політики щодо сім'ї.
Соціологи вважають, що коли зростає рівень дитячої злочинності, без-доглядності, з'являються притулки, навчально-виховні заклади інтернатної форми, дитячі комбінати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, це означає, що державою пропагується, підтримується програма гро-мадського виховання, здійснювана як "єдине" виховання в лоні порушення прав людини, кризи моралі та права.
З 1920 року в часи радянської держави громадяни вже пережили аналогічну ситуацію, коли нехтувались традиції (християнські, національні), було переселення (вимушене виселення) членів родин, пошук роботи.vдля забезпечення засобів виживання. Вся радянська система була побудована на "критиці і самокритиці", пошуку в людині ворога (доноси, звинувачення). Все це роз'єднало генерації батьків та дітей.
Отже, внутрішньо сім'я, родина переживає трансформацію.
Тому сьогодні ми повинні обрати свій шлях сімейного виховання, який передбачив педагог Г. Ващенко:
o розумно

 
 

Цікаве

Загрузка...