WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток виховних функцій в Галичині 20-30 рр. ХХ ст. (науковий реферат) - Реферат

Розвиток виховних функцій в Галичині 20-30 рр. ХХ ст. (науковий реферат) - Реферат

цілої маси інших, на нього більше чи менше схожих одиниць. Сучасна психольогія подає кілька способів зладжування таких характеристик, чи, кажучи інакше: досліджування індивідуальності, а саме: 1) метода психольогічних профілів, 2) методи психограм або індивідуальних карт і 3) метода вільних характеристик.
Індивідуалізація в навчанні
...виховання отримало вже давно суспільний, отже гуртовий характер. Та мимо того гуртове виховання не виключає індивідуалізування з навчанні. Не тільки самі виховники є одиницями, з яких кождій уявляється загальна культура під його питомим кутом погляду, але вони виховують також осібняків, на котрих бажають витиснути більше або менше свідомо пятно свого духового життя, себто пятно свого власного ідеалу. І той момент треба брати під увагу при обмірюванні справи індивідуалізування в вихованні.
Наша учительська, хотя й би й дуже інтенсивна, посунена інколи аж до самопосвяти праця над поодинокими учениками, зможе серед зображених обставин виказати малі успіхи, якщо дім не прийде нам у поміч. А дім прийде нам, тоді у поміч, коли передовсім ми його навчимо, як він має нам помагати в праці і над поодинокими учениками.
1.Періодичні конференції з родичами й домашнім надзором є без сумніву корисні, але це ще не вистарчає. Нам доконче треба би впровадити, і то як найскорше, періодичні виклади для родичів ("Elternabende"). He маю я на думці якихсь чисто педагогічних викладів чи проповідей, Боже борони, нехай це будуть щомісячні популярні виклади з ріжних областей наук, а радше розмови, ніж виклади, 10 на рік, а родичі навчаться через них цінити знання й школу та не будуть дивитися на школу й на професорів як на найтяжчих ворогів своїх дітей. Вкладається тим обов'язком безперечно новий труд на вчителів, але моральний успіх з того труду був би незвичайний, бо облегшив би, а радше скажу, осолодив би нам шкільну працю, причиняючися, без сумніву, до кращих поступів учеників в науці.
2. Учителі повинні заєдно при навчанні використувати кожду нагоду для вказання на значіння й вартість індивідуальносте. До цього мають багато нагод, іменно вчителі живих і клясичних мов і вчителі природи. Коли я, читаючи раз в Киропедії Ксенофонта уступ, у якім говориться, що перські хлопці самі себе судили за провини, запитав я, чи такий звичай був добрий, так ученик, що саме те місце перекладав, син нашого поневоленого народа, хотів мені вперед вичитати з лиця, яку він має дати відповідь, щоби вона була мені "до смаку". Щойно опісля, коли я ученикам звернув увагу на вартість деякої хлоп'ячої самоуправи для вироблення самостійносте, заявили ученики, що й вони зуміли би відбувати товариські суди, а, знаючи себе добре, судили би справедливо. До цього докинув я тільки одну замітку, що молоді видають звичайно на себе острішші засуди, ніж сатрші.
3. На розвиток одиниці впливає теж відповідно підібрана лектура творів, у яких виступають сильні індивідуальности. Безсмертним став "Робінзон Крузо" завдяки особлившим фізичним і духовим прикметам свого героя та звеличанню добродійств цивілізації. Із нього може дитина, за влучною вказівкою вчителя, навчитися завзяття й витревалости до духової праці. А такий Стась Тарковскі в повісти Сєнкевича "W pustyni і puszczy" є в стані виховати не одну хлоп'ячу індивідуальність.
4. Індивідуальні прикмети витворюються найкраще в корпоративних гуртках. Тож святим обов'язком кождої розумної школи є пособляти, як це діється впрочім у всій Европі, виробленню і плеканню індивідуальних спосібностей у студентських організаціях.
5. Кожде ублагороднення молодої душі помагає вчителеви при чинности навчання. Бо хлопчина, що благородно думає, навіть при деяких хибах своєї вдачі чи темпераменту витворить у собі скорше й легше диспозицію для прини-мання нових зображень, ніж моральний дикун. У благородної дитини витворюються почування совісности, які її склонюють до сповлювання шкільних обов'язків, плекання здорової амбіції й чести.
Пізнаймо дитину!
...новітню педагогіку, що опирається на експерименті, названо експериментальною педагогікою. Експериментальна педагогіка своїми здобутками промощує звільна шлях новим поняттям і поглядам на устрій шкільництва, як також захитує і основами самого навчання. Учитель вихователь є обов'язаний і мусить запізнатися зі всіми новими здобутками на полі експериментальної педагогіки, якщо хоче поступати з духом часу, а не остати позаду. Експериментальна педагогіка дає йому спромогу пізнати 'душу дитини як сирий матеріял, дає йому спромогу провірювати її розвій, а в кінці позволить йому вибрати средства, якими зуміє душу, як матеріял сирий, уформувати і перетворити на шляхетну...
Кождий народ має свої питомі ціхи психічного і фізичного розвою, і тому абсолютно не можемо вповні користуватися успіхами праць на тому полі близьких нам сусідів, а також з праць далеких нам американців. На нас отже лежить обов'язок перевести поміри технічного і фізичного розвою наших українських дітей та виказати їх ціхи. Ціхи їх розвою будуть для нас дороговказом при опрацьованню метод і поступовання яко середників виховання.
Цей обов'язок сповнити мусимо ми, учителі Українці, оскільки маємо претенсію до того, щоби нас уважали як справдішних вихователів-спеців, а не бездушних ремісників...
...учитель Українець мусить єще викресати енергію, потрібну до опанування метод пізнавання психічного і фізичного розвою дітей, йому поручених. Він провірить тоді їх степень розвою, з осягнених результатів витягне консеквенції, змінить не в одному випадкові своє поступованнє зглядом дітей і тим осолодить маленьким будучим горожанам побут в тісних шкільних кімнатах.
Нічого в тому ділі не може стати йому на перешкоді, хотя й би прийшлося закинути працю позашкільну, як ведення кооператив, читальняного хору і т. п. Перш над усе учитель мусить бути справжнім учителем-митцем. Так, як не можна поняти лікаря, який не знав би анатомії людського тіла, так не можна уявити собі в сьогоднішних часах учителя, який не знає ґрунтовно основ експериментальної педагогіки.
Такого лікаря називаємо "знахором", "цируликом" - а для учителя припала би хиба назва "дякоучителя". Так, як не можна уявити собі лікаря без лікарської практики, так не можна уявити собі учителя, який би не практикував і досліджував психічного розвою дитини...
Висновок
У важкі часи доводилося жити та працювати нашим попередникам. І а не забуті їх справи, їх задуми, їх слова. Повертаються до нас із небуття сотні й сотні імен славних патріотів України і серед них ті, чий внесок в історію вітчизняної педагогічної думки має бути не просто з глибокою вдячністю згаданий, але й творчо використаний.

 
 

Цікаве

Загрузка...