WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток виховних функцій в Галичині 20-30 рр. ХХ ст. (науковий реферат) - Реферат

Розвиток виховних функцій в Галичині 20-30 рр. ХХ ст. (науковий реферат) - Реферат

методи виховання й навчання. Виховник мусить поставити діягноз, опертий на наукових дослідах, потверджених документами. Всяка гіпотеза, звичка, пересуд, дотеперішня практика, осягнена рутина й традиція не сміють мати тут місця! Так, це й є в основних рисах зміст і єство педольогії, що має на ціли пізнавати дитину під фізичним, умовим і моральним оглядом. Другою стороною педольогії - це експериментальна або досвідна педагогія; вона, маючи вже просліджену дитину під повищими трьома оглядами, маючи також перед собою ясно означені ціли виховання, означеві фільософічною педагогією - досліджує шляхи, котрими найпевнійше і найскорше можна дійти до встановленої ціли.
Границя між педольогією а експериментальною педагогією не стисла, так само, як і їх дослідів не можна виразно відмежувати, бо ж обі вони мають того самого ученика предметом досліду, часто примінюють одніі ті самі методи досліду; їх ріжнить ціль і заложення: коли педольогії ходить тілько о теоретичне пізнання, то експериментальна педагогія розв'язує квестії практичного життя, справи виховання і навчання...
Кромі індивідуально обсерваційних метод - уживає педольогія також статистичних. На основі великого числа експериментальних дослідів - впроваджує вона загальні висновки. Для статистичних даних - досліджує вона певну групу дітей, але кождого осібняка зокрема, звертаючи уваїу на це, щоби ця група складалася ?ложливо з найбільше однородних одиниць.
Кромі лябораторійних дослідів послугується педольогія також тестовим способом. Тести тривають коротко, не вимагають лябораторійних приладів, а мають на ціли порішення певної справи о практичному значінню. Метода тестового досліду легка, а через те здобула собі велике признання. Педольогія, забираючись- до прослідження фізичних проявів дитини, познакомлюється найперше з її фізиольогією. Відтак переходять до фізичних помірів. Коли вони готові, порівнює їх висліди з числами пересічних величин, щоби одержати порівнуючий образ.
З обсягу моральних проявів і питоменностей дитини просліджує вона при помочи анкети, тесту та інших середників і способів почування, волю, характер, лінивство, справедливість, доброту, милосердіє, відповідальність, безінтересовність, пошану прийнятої норми, признання авторитету.
Вже вище згадав я тестову методу, котрою послугується педольогія, хотячи прослідити умові прояви дитини експериментальною дорогою. Цею отже методою досліджує вона: вражіння, спостереження, виображіння; репродукцію виображінь, тип і степень інтелігенції: тип, степень, силу і спеціальний рід паняти; увагу, обсервацію, фантазію; рід і степень уздібнення; загальний духовий розвій по нормі: передвчасний, правильний, припізнений; опреділення вибору звання і т. д...
З вище сказаного виходить, що педольогія, прослідивши всесторонньо експериментальною дорогою, лябораторійно, тестово чи анкетне, ІІри помочи учителя-виховника та шкільного лікаря фізичні, моральні й умові прояви кождого осібняка, що є предметом виховання і навчання - ставить тим самим це виховання і навчання на дослідну і наукову підставу, одиноко раціональну так для кождого осібняка, як і цілої суспільности. Вона основно зміняє традиційне ремесло виховання і навчання.
Шкільні характеристики учнів
Завдання, які, згідно з потребами нового життя, ставить собі нова школа, вимагають, щоби кожну дитину трактувати окремо й відмінно, відповідно до її вдачі, здібностей, прикмет, одним словом, відповідно до її індивідуальносте. Школа має не тільки дати дитині вартісну й тривку освіту, але - і то перш усього - виховати її на творчого, працездатного й продуктивного громадянина. Генії появляються рідко, годі залишати все на них. До того ж сучасне життя стає все більше скомпліковане, все більше вимагає спеціалізації, а в виду того працю, яка мусить бути виконана в кожній ділянці, щоби культура поволі посувалася вперід, мусять перебрати не виїмкові одиниці, але цілі легіони дрібних працівників, до виконування дано: праці якнайкраще уздібнених і підготова-Іних. А це можливе тільки тоді, коли школа в кожному випадку розслідить як щодо якости, так і щодо скількости здібності та нахили дитини на те, щоби потім підібрати відповідні методи поступовання й розвинути ці здібності до найвищого степеня, до найуспішнішої працездатнеє™ й видатносте - що вийде на користь так загалові, як рівно ж і самій одиниці.
Традиційна школа не звертала на це уваги... Такий стан мусів тривати так довго, доки завдяки працям Біне, Штерна, Бобертага й др. не розвинулася наукова метода дослідів індивідуальносте, себто згурту всіх тілесних і духових прикмет одиниці, понятих як одна окрема цілість, відмінна від усіх інших, яка тільки оден раз існує і більше ніде й ніколи в тій самій формі не повториться. А якщо Індивідуальність це щось, що оден одинокий і тільки той оден одинокий раз існує, - так вона має право, щоби її не трактувано так, як другі, від неї відмінні одиниці, тільки якось окремо, відмінно і то залежно від її окреміш-ностей, які з неї саме творять ту, а не іншу індивідуальність. Тому сучасний виховник не може заспокоїти себе на тому, щоби раз витворити собі оден шабльон - схему й згідно з нею трактувати всіх, не звертаючи уваги на індивідуальні різниці. Оскільки він, згідно з вимогами сучасного бурливого та рвійко-го життя, має і хоче дбати про гармонійний та рівномірний розвій усіх тілесних і духових прикмет кожної дитини в тій цілі, щоби з неї виховати творчу і працездатну одиницю, яка не тільки дала би своїй суспільності все, що найкращого дати може, але також у цій праці згідно зі своїми замилуваннями й здібностями знайшла особисте вдоволення й радість праці та життя, -: він мусить докладно зорієнтуватися в складній будові індивідуальносте. Не вистарчає до цего доривочна обсервація, та може ще і й виключно на основі поступів у науці. Це добре, але не вистарчаюче. Характеристика учня мусить бути всебічна, цілковита, оперта на усталених психольогічних підставах, що обнимає осо-
бливості кожного учня. При нинішньому масовому навчанні, при перетяженні вчительства виміром годин, при багатьох класах - особа учня дуже легко зникає в масі, яку творить кляса, губиться в повені научного матеріялу, на перше місце висувається матеріял навчання, а сам учень стає немов додатком. Тим часом нова школа саме вимагає, щоби з маси видобути кожну індивідуальність, оцінити її, вшанувати окремішності й визискати їх для розвитку суспільности, людства. Цій високій та впарі з цим так дуже важній меті мають - між іншим - служити шкільні характеристики учня.
Так отже характеристика учня це завваження й вирізнення всіх тих його рис, прикмет, здібностей і т.п., словом, усього того, що його вирізнює з

 
 

Цікаве

Загрузка...