WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні роздуми і методичні поради вчителя хімії. - Реферат

Педагогічні роздуми і методичні поради вчителя хімії. - Реферат

попередній.
Урок 2.
Тема. (5) Хімічні властивості водню. (6) Поняття про відновлення.
Завдання: вивчити хімічні властивості водню як простої речовини: взаємодія з киснем, іншими неметалами.
Розглянути взаємодію водню з оксидами металів як процес окиснення - відновлення; а процес від'єднання воднем Оксигену від інших речовин як відновлення - протилежний до процесу окиснення;
Формувати вміння складати рівняння реакцій, працювати з лабораторним обладнанням.
Унаочнені засоби: лабораторний штатив, пробірки, пробіркотримач, корок з газовідвідною трубкою, склянка з киснем, купрум (ІІ) оксид, цинк, розчин хлоридної кислоти.
Тип уроку: комбінований.
Форми роботи: демонстрації, діалог "вчитель - учні", фронтальна бесіда, робота з опорним конспектом, виконання експерименту.
План
І. Підготовка учнів до засвоєння нового матеріалу.
1. Діалог ведуть 2 учні: 1-ий запитує по питаннях - УТО № 4, другий відповідає. І навпаки.
2. Фронтальна бесіда за книгою М.М.Савчина "Збірник задач і вправ з хімії" на стор. 31 "Хімічний диктант" та завдання 1.
3. Питання 1-8 підручника на ст. 85-86.
4. Розшифруйте телеграму, яку залишив Кавендіш віправляючись у відрядження, Незнайкові (якщо не встигли на попередньому році).
5. Напишіть рівняння реакцій. Вкажіть їх тип. (два учні працюють біля дошки одночасно).
І учень ІІ учень
добув і зібрав Н2 у посудину Р. Байль 1660 р.
а) Fe+HCl = a) Fe+ H2SO4 =
б) Ва+Н2SO4= б) Al+H2SO4=
ІІ. Засвоєння нового матеріалу.
Опорний конспект (5) Хімічні властивості водню.
І. Взаємодія з Неме:
1) киснем : 2Н2+О2=2Н2О
2) хлором: Н2+Сl2 2HCl
3) азотом: 3Н3+N2 2NН3
4) сіркою: Н2+S H2S
ІІ. Взаємодія з 10 Ме (активними) : 2Na+H2=2NaH
Са+Н2=СаН2
ІІІ. Вз-я з оксидами Ме (основними оксидами) Демонстрація.
відновник Н2+СuО Сu+Н2О
окисник
Процес забирання Оксигену від інших сполук називається їх відновлення. Речовини, які відбирають Оксиген, називаються відновниками. Пригадайте, що таке окиснення?
Відновлення
3Н2+WO3 W+3H2O
окиснення
У цій реакції відбувається відновлення вольфраму з його оксиду і окиснення водню до оксиду.
Демонстрація. Взаємодія водню з купрум (ІІ) оксидом.
Зберемо прилад, як показано на малюнку 34, стор. 87 в підручнику.
Перевіримо водень на чистоту і пропустимо його через нагрітий купрум (ІІ) оксид.
- Що витікає з пробірки?
- Які зміни відбуваються з купрум (ІІ) оксидом?
- Складіть рівняння реакції і запишіть в опорний конспект.
ІІІ. Вправи і контроль ступеня засвоєння нового матеріалу.
- Складіть рівняння реакції водню з вольфрам (VІ) оксидом. Позначте відновлення і окиснення. Назвіть відновник, окисник.
- Чи може відбуватися відновлення без окиснення? І навпаки?
ІV. Узагальнення вивченого, підсумки.
1. Які хімічні властивості водню ми вивчили?
2. Що таке відновлення, відновник? Якщо є час, дати учням переглянути опорний конспект: впр. 3 на с. 88.
V. Домашнє завдання: § 25 до "Застосування водню" на с. 88 - питання ТО № 4; впр. 3 - олімп. завдання, 4-6 письмово на с.88-89.
Урок 3
Темa Окиснення і відновлення - два боки єдиного окисно-відновного процесу.
Застосування водню як екологічно чистого палива і сировини в хім. промисловості.
Завдання: поглибити знання про процеси окиснення і відновлення, формувати вміння складати рівняння реакцій, в тому числі окисно-відновних. Розглянути галузі застосування водню. Виховувати екологічну свідомість, гармонійне співіснування з природою.
Унаочнені засоби: таблиця "Застосування водню", пробірки, корок з газовідвідною трубкою, ферум (ІІІ) оксид, цинк, розчин хлоридної кислоти, магніт.
Тип уроку: комбінований.
Форма роботи: фронтальна письмова робота, демонстрація, самостійна, складання таблиці.
План
І. Підготовка учнів до вивчення нового матеріалу.
1. Фронтальна письмова робота за "Збірником задач та вправ з неорганічної хімії". М.М. Савчина: стор. 32 завдання 1. Напишіть рівняння реакцій. Які з них характеризують хім. властивості водню?
В-І
a) HgO+H2 б) С+Н2 в) Na+H2=
B-II
a) WO3+H2 б) H2+S в) Zn+HCl=
B-III
a) Cl2+H2 б) FeO+H2 в) Al+HCl=
В-ІV
a) Ca+H2= б) PbO2+H2 в) Mg+HCl =
B-V
a) N2+H2 б) Cr2O3+H2 в) Zn+H2SO4=
B-VI
a) O2+H2= б) MnO2+H2 в) Mg+H2SO4=
Усна відповідь учнів для перевірки.
2. Актуалізація знань.
- Чим є Н2 (окисником чи відновником) у реакціях з оксидами металів?
- Що відбувається при: HgO?Hg, a H2?H2O.
HgO ? Hg; H2 ? H2O
відновлення окиснення
ІІІ. Засвоєння знань.
Розглянемо ще раз відому реакцію за рівнянням?
Що в ній окисник?
HgO + H2 = Hg + H2O Який процес окиснення?, відновлення?
Отже, процес відновлення одних речовин супроводиться одночасним окисненням інших. У реакції відбувається відновлення Нg з його оксиду (НgO) і окиснення Н2 до Н2О.
Відновник - Н2 окиснюється, а окисник - НgO відновлюється.
Експеримент. Відновлення заліза.
У пробірку насипаємо порошку ферум (ІІІ) оксиду і закріплюємо так, як показано на мал. 34, ст. 87 в підручнику. Пропускаємо струмінь водню через нагрітий порошок. Після охолодження висипаємо вміст пробірки на картон і досліджуємо магнітом продукт реакції.
- Як пояснити, що утворена речовина притягується магнітом?
- Знайдіть відновник та окисник у реакції.
? ?
Fe2O3+3H2=2Fe+H2O
? ?
Окиснення і відновлення - два боки єдиного окисно-відновного процесу.
Заповнення таблиці "Застосування водню". (Те, що зеленою ручкою у таблиці, діти не пишуть).
№ п/п Властивості Н2 Галузі застосування
1. Найлегший газ - це фізична чи хімічна властивість? Для наповнення воднем аеростатів, куль - зондів для вивчення повітря, прогнозу погоди.
2. 2Н2+О2=2Н2О+Q
запалений сірник
Внаслідок згорання водню утворюється лише пара води, яка не забруднює довкілля. Температура полум'я при горінні водню у кисні досягає 2500оС. Тому, ця реакція відбувається з виділенням великої кількості теплоти. Теплоту Q використовують для різання і зварювання металів.
Для синтезу коштовних синтетичних каменів.
Як ракетне паливо і як екологічно чисте паливо в автомобілях з двигунами особливої конструкції. Водень - екологічно чисте паливо майбутнього на ЕС (оскільки людству невідомий дешевий спосіб добування Н2. Водень добувають електролізом води. А електроенергія - продукт перетворення хімічної енергії згорання вугілля - дорога. Тому економічно не вигідно добувати з води водень.
Вчені світу шукають дешеві способи добування водню), в автомобілях особливої конструкції.
3. Н2+Сl 2НСl
Для добування хлороводню і хлоридної кислоти.
4 WO33H2 W+3H2O
В металургії для добування тугоплавких металів (W, Mo, Cr) з їх оксидів.
5. 3Н2+N2 2 NH3 Для добування аміаку, нітратної кислоти, азотних добрив.
ІІІ. Вправи і контроль засвоєння знань.
1. Cr2O3+3H2=2Cr+3H2. Яка речовина в цій реакції відновник?; окисник? Що таке процес окиснення?; відновлення? Яка речовина окислюється? А яка відновлюється?
2. Запитання з ТО №4. Чим приваблює перспектива використання водню як палива? Чи можна вже сьогодні вважати водень альтернативою іншим видом палива?
3. Запитання ТО № 4. Застосування водню,
ІV. Узагальнення вивченого матеріалу, підсумки.
Cr2O3 ? Cr - який це процес? (відновлення);
Н2 ? Н2О - який це процес? (окиснення).
Окиснення і відновлення - два боки єдиного процесу. Якби був відомий дешевий спосіб добування водню, то цей газ вже сьогодні б став альтернативою іншим видам палива.
V. Домашнє завдання. (6) , (7) пит. УТО № 4 - § 25 прочитати, конспект і таблицю вивчити: повторити § 18.
Написати на картоні алгоритм задачі за хім. рівн. на знах. " за m"; "m за "; " за "; "m за m".

 
 

Цікаве

Загрузка...