WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні роздуми і методичні поради вчителя хімії. - Реферат

Педагогічні роздуми і методичні поради вчителя хімії. - Реферат

і m(води) за w(речов.) і m (розч.).
Уміння 4. Визначати w(речов.) за V(розч.).P(розч.) і m(речов.).
Уміння 5. Визначити w(речов.), якщо розчин розбавили або випарили.
Уміння 6. Писати рівняння дисоціації електролітів.
Уміння 7. Складати на основі молекулярних рівнянь повні і скорочені іонні рівняння.
Уміння 8. Передбачати оборотність реакції.
Уміння 9. За скороченим іонним рівнянням складати молекулярні рівняння.
Уміння 10. Задачі на визначення m(розчину) за хім. рівнянням за відомою m(іншої речовини) і W(її).
Зворотні задача: на визначення
"m за m", "m за V", "m за v" і W(реч.) m (розч.)
При вивченні тем у ІІ-му семестрі в 10-му класі можна виділити такі уміння:
Уміння 1 -визначати найпростішу формулу органічних сполук за масовими частками елементів (це (13) пит.).
Уміння 2 - записувати рівняння хімічних реакцій метану і інших алканів.
Уміння 3- визначати хімічну формулу О.С. (органічних сполук) за w(елементів) і Дпов чи ДН2 і т.д.
Уміння 4 - писати структурні формули ізомерів С4Н10 і т.д.
Уміння 5 - називати ізомери (О.С.) за їх структурними формулами (Це (18) пит. УТО4).
Уміння 6 - складати структурні формули О.С. (на прикладі алканів, алкенів...) за їх назвами.
Уміння 7 - визначати m за V, N за m, N за V, V за m газів при н.у.
Уміння 8 - писати хімічні рівняння реакцій алкенів.
Уміння 9 - писати хімічні рівняння реакцій алкенів.
Уміння 10 - писати рівняння реакцій за схемами (включає уміння 7-10).
Уміння 11 - визначати хімічну формулу О.С. за її масою і m(чи V, чи v)продуктів реакції її згорання (СО2, Н2О) і Дпов. Чи ДН2.
Перечитуючи газети "Хімія" протягом останніх 20 місяців, я звернула увагу на матеріали до уроків (опубліковані в різних номерах). Наприклад №30(78) 10.2004 р. опублікував Т.Г.Лукаш, вчитель хімії /категорії УВК з гімназією № 82, м. Харків на с. 13-14; № 3(325), січень 2004 р. - С.Сік орська, учитель хімії гімназії № 9 м. Одеса на с. (0, У даних матеріалах до уроків розглядають "хімічні диктанти як форма поточного контролю засвоєння учнями навчальної інформації". Мені подобалась ідея - використовувати хімічні диктанти для опитування учнів. Хімічні диктанти мають переваги над усним опитуванням: 1) не займають багато часу на уроці; 2) вчитель здійснює опитування не 1-5 учнів, а всіх учнів класу (фронтальне опитування).
Завдання хімічних диктантів я складаю сама.
Наприклад, хімічний диктант з теми "Початкові хімічні поняття".
В-1: 1. Чиста речовина - це індивідуальна речовина...
В-2: 1. Хімія вивчає...
В-1: 2. Напишіть способи розділення неоднорідних сумішей.
В-2: 2. Напишіть способи розділення однорідних сумішей.
В-1: 3. Що таке атом?
В-2: 3. Що таке молекула?
В-1: 4. Напишіть формулу визначення Мr(АчВуСz).
В-2. 4. Напишіть формулу масової частки w елемента А: w(A).
В-1 5. Хімічне явище -
В-2: 5. Хімічна формула -
В-1: 6. Валентність -
В-2. 6. Закон збереження маси речовин:...
В-1: 7. Кількість речовини -
В-2: 7. 1 моль -
В-1: 8. В(Н) = ; В(F, Cl) = у фтори дах і хлоридах.
В-2: 8. В(О) = ; В(Са, Мд) =
В-1: 9. Які to плавл. і to кип.мають речовини молекулярної будови?
В-2: 9. Що таке проста речовина?
В-1: 10. М= 11. В(Na)= , B(S) =
В-2: 10. N= 11. B(Al)= , B(C)=
В-1: 12 Реакція сполучення -
В-2: 12. Реакція заміщення -
Хімічний диктант, який проводжу на уроці "Добування кисню" в промисловості. Застосування кисню. "Кругообіг Оксигену".
В-1: 1. Який елемент найпоширеніший на Землі? Чому дорівнює w(1ого в літо - гідро - і атмосфері)?
В-2: 1. Валентність - В(О) = ; В(Н)= ;
В-1: 2. Аr(О) = ?
В-2: 2. О - Ме чи Неме чи Перехідний елемент?
В-1: 3. До складу молекули простої речовини кисню входять... атоми. Хімічна формула...?
В-2. 3. М(О2)=...
В-1: 4. Фізичні властивості кисню: агрег. стан при н.ц., колір, смак, запах, розчинність у воді.
В-2: Кисень визначають у пробірці так:...
В-1. 5. Масова частка кисню в повітрі....
В-2. 5. w(О у Н2О)=...
В-1: 6. Кисень збирають методом: а) витіснення....;
б) витіснення...
В-2: 6. Напишіть рівняння реакцій добування кисню з КмnО4.
В-1. 7. Напишіть рівняння реакції з гідроген пероксиду.
В-2. 7. Що таке оксиди?
В-1. 8. Що таке окиснення?
В-2. 8. Що таке каталізатор?
В-1. 9. Що таке горіння?
В-2. 9. Що таке реакція сполучення?
В-1:. 10 . Написати рівняння реакції Неме з О2. Які сполуки утворюються Ме з О2.
В-2: 10. Написати рівняння реакції з Ме з О2. Які сполуки утворюються?
В-1. 11. Умови виникнення горіння.
В-2. 11. Умови припинення горіння -принципи пожежегасіння.
Хімічний диктант, який проводжу на уроці "Іонний зв'язок" у 9 класі.
В-1: 1. Сила, що утримує разом 2 чи атомів, чи іонів, чи молекул...
В-1: 2. Які електрони утворюють спільні (зв'язуючі) електронні пари?
В-2: 2. Чим пояснюється суть зв'язуючих електронних пар?
В-1: 3. Зв'язок, що утворюється в простих речовинах - неметалах (Неме) за рахунок виникнення спільних електронних пар -...
В-2: 3. Зв'язок, що утворюється в складних речовинах між атомами різних Неме за рахунок спільних електронних пар -...
В-1: 4. Формула речовини, в якій зв'язок між атомами позначається рисками - це...
В-2: 4. Формула речовини, в якій біля символів атомів елементів крапками позначають валентні електрони - це...
В-1: 5. У періоді зі зростанням заряду ядра атома електронегативність: зростає чи спадає, чи не змінюється?
В-2: 5. У групі....?
В-1: 6. Дано речовини: Н2SO4, SiH4< PCl5, Br2, CO2.
В-2: 6. Дано речовини: SO3, F2, HNO3, SiCl4, NH3.
В-1 і В-2. Виписати з переліку формул речовин: а) формули речовин з ковалентним неполярним зв'язком; б) речовин з ков. полярним зв.
В-1, 2: 7. Яка з даних формул відповідаєбудові:
В-1: : R::R: В-2: : R:R:
О2, Вr2, СО2, N2, SO3
7 балів + 5 балів за домашнє завдання:
с. 52 № 66, 67 (1 бал); 68(1 бал). Збираю зошити для домашніх робіт.
Хімічний диктант з теми 2 "Нітроген, фосфор" - "Сої амонію" у 10 класі.
Дати вірну відповідь, вибравши а) чи б), чи в)...
а) Нітроген, б) Форсфор; в) азот; г) фосфор; д) аміак; е) солі амонію.
(І-ІІ рівень).
В-1. 1. На 2-му зовнішньому енергет. рівні атома... міститься 5 е-нів.
В-2. 1. При енергетичні рівні є у атомі...
В-1: 2. 1S22S22p3 - електронна формула...
В-2: 2. 1S22S22p63S23p3 - електронна формула…
В-1: -3; 0;+3;+5 - це ступінь окиснення (СО) елемента.
В-2: -3;);+1 +5 - це СО елемента...
В-1: 4. Три ковалентних неполярних зв'язки має молекула...
В-2: Три ковалентних полярних зв'язки має молекула...
В-1: Який елемент утворює алотропні модифікації?
5. Напишіть їх назви.
В-2: Газ без кольору, запаху, смаку, не отруйний....
В-1: 6. 78% за об'ємом у повітрі становить речовина...
В-2: Для виробництва сірників використовують речовину...
В-1: 7. Для виробництва азотних добрив застосовують речовини...
В-2: Білі кристалічні речовини, добре розчинні у воді...
В-1: 8. Речовина, що реагує з Ме, воднем і киснем...
В-2: Речовина, що реагує з киснем, водою і кислотами...
В-1: Реакції з лугами з виділенням газу з різким запахом - це якісні
9. реакції на...
В-2: При взаємодії солей амонію з гашеним вапном добувають
речовину...
В-1: 10. У ІVН2О розчиняється 700V... ?
В-2: Нашатирний спирт - це розчин у воді речовини.
ІІІ рівень - задача на практичний вихід (індивідуальна). ІV рівень. Розставити коефіцієнти методом електронного балансу у схемі реакції. Вказати окисник і відновник.
Учень 1. Са3(РО4)2 + С + SiO2?CaSiO3+P+CO?
Учень 2: FeS+HNO3?Fe(NO3)2+S+NO2?+H2O
Учень 3:Zn+HNO3?Zn(NO3)2+NH4NO3+H2O
Учень 4:Zn+H2SO4?ZnSO4+S?+H2O
Учень 5: Мg + Н2SO4?MgSO4+H2S?+H2O
Кожний наступний рівень включає

 
 

Цікаве

Загрузка...