WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні роздуми і методичні поради вчителя хімії. - Реферат

Педагогічні роздуми і методичні поради вчителя хімії. - Реферат


Реферат на тему:
Педагогічні роздуми і методичні поради вчителя хімії.
Викладаючи предмет "хімія" у школі, спостерігала: учні, вивчивши теми декількох уроків, наприклад: на п'ятому уроці забували, що розглядали на першому. Нерідко зустрічала нерозуміння учнями вимог програми - для чого вчити питання теми, формувати уміння. Тому, я почала роздумувати над тим, як: 1) об'єднати всі питання окремої теми, що вивчається згідно програми в межах конкретно визначеного циклу уроків; 2) показати учням послідовність, зв'язок і завершення вивчення теми; перехід до іншої теми; 3) ознайомити учнів з вимогами до знань і умінь у кожній темі, що включає цикл уроків, зокрема і за семестр (І і ІІ) та навчальний рік взагалі.
Ці роздуми довго крутилися в моїй голові. І не одразу, а поступово, мені прийшла така думка: позначати цифрою у кружочку номер питання теми (циклу уроків) (1) , (2) , (3) ... і т.д. перед написанням цього питання на тому чи іншому уроці на дошці. Вперше ми це робили з учнями у 20001-2002 навчальному році, у ІІ семестрі. Користуюся таким позначенням і до тепер. Хочу порадити вчителям хімії робити його, оскільки мої учні вже звикли до цього позначення, розуміють вимоги програми до знань і умінь, бачать початок вивчення нової теми, тривалість її, тобто цикл уроків і закінчення його. Навчання стало більш ціленаправленим, систематизованим.
Методична порада 1 - писати перед питанням теми уроку його номер у кружочку. Якщо питань декілька, то номерів декілька:
Наприклад:, у темі 3 "Прості речовини. Повітря" раджу виділити такі питання.
(1). Оксиген - хімічний елемент.
(2). Кисень - проста речовина. Фізіологічна дія кисню.
(3). Добування кисню в лабораторії. Його збирання.
(4). Фізичні властивості кисню. Перші уявлення про каталізатор.
(5). Хімічні властивості кисню (кислотні і основні оксиди).
(6). Поняття про окиснення, горіння і оксиди.
(7). Повітря його склад. Охорона повітря від атмосферних забруднень.
(8). Умови виникнення і припинення горіння.
(9). Застосування кисню.
(10). Одержання кисню в промисловості.
(11). Кругообіг Оксигену в природі.
Інший приклад: у темі 4 "Водень. Газові закони" позначаю з учнями такі питання:
(1). Гідроген - хімічний елемент.
(2). Водень - проста речовина. Водень у природі.
(3). Добування водню в лабораторії.
(4). Фізичні властивості водню.
(5). Хімічні властивості водню.
(6). Поняття про відновлення і окиснення.
(7). Застосування водню.
(8). Закон Авогадро, наслідок з нього.
(9). Молярний об'єм газів.
(10). Об'ємні відношення газів у хімічних реакціях.
(11). Відносна густина газів (1-го газу за 2-м).
Третій приклад позначення питань відноситься до теми 2 у 10 класі.
Питання УТО № 5 з тем "Оксиди. Кислоти".
(1). Оксиди, їх склад, назви, визначення.
(2). Класифікація оксидів.
(3). Оксиди в природі. Вода як найважливіший природний оксид.
(4). Значення води в природі, народному господарстві та побуті. Фізичні властивості води.
(5). Кругообіг води в природі. Охорона природних водойм від забруднення.
(6). Хімічні властивості води: взаємодія з Ме, оксидами Ме, оксидами Неме, розклад води.
(7). Кислоти, їх склад, назва.
(8). Класифікація кислот. Оксигеновмісні і безоксигенові кислоти.
(9). Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з Ме та їх оксидами. Реакція обміну. Поняття про витискувальний ряд Ме. Запобіжні заходи під час роботи з кислотами.
(10). Хлоридна кислота: властивості, добування, застосування.
(11). Якісна реакція на хлоридну кислоту і її солі.
Інші приклади:
Питання УТО № 6 з теми "Основи. Солі."
1. Основи, їх склад, назви.
2. Класифікація за розчинністю у воді. Фізичні властивості основ. Луги. Добування лугів.
3. Хімічні властивості основ (Р і Н): дія на індикатори, взаємодія з кислотами. Реакція нейтралізації як вид реакції обміну.
4. Взаємодія лугів з оксидами Неме.
5. Розклад нерозчинних основ під час нагрівання.
6. Солі, їх склад, назви, визначення, значення.
7. Хімічні властивості солей: взаємодія з Ме, кислотами, основами, солями.
8. Амфотерні оксиди та гідроксиди. Їх властивості.
9. Класифікація неорганічних речовин.
10. Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук. Хімічні властивості оксидів.
11. Зразок розв'язування задачі за хімічним рівнянням.
Питання усного тематичного оцінювання № 2 з теми 2 "Нітроген і Фосфор".
(1). Нітроген і Фосфор, їх місце в Періодичній системі, будова атомів.
(2). Фізичні властивості азоту і фосфору. Алотропні модифікації Фосфору.
(3). Хімічні властивості азоту і фосфору: взаємодія з Ме, воднем і киснем.
(4). Аміак і будова молекули. Добування аміаку в лабораторії. Фізичні властивості аміаку. Хімічні властивості аміаку: взаємодія з киснем, водою, кислотами. Застосування аміаку. Задачі на практичний вихід.
(5). Солі амонію: склад, назви, добування, фізичні властивості. Хімічні властивості солей амонію.
(6). Промисловий синтез аміаку, вибір оптимальних умов синтезу, будова і робота колони синтезу.
(7). Нітроген (І-V) оксиди, фосфор (ІІІЮV) оксиди.
(8). Властивості нітратної і ортофосфатної кислот.
(9). Взаємодія розбавленої і концентрованої нітратної кил ости з металами (Ме). Застосування НNO3 і H3РО4.
(10). Нітрати, їх добування, властивості. Нітратні добрива.
На уроках хімії у 8 класі учні набувають умінь, деякі з них є дуже важливі і часто зустрічаються на наступних уроках при вивченні тем. Учень, який не був у школі, не вміє те, що вміє інший учень, який був у школі і формував дане уміння. Вчитель знаходиться у нелегкій ситуації: як зорієнтувати учня, який пропустив урок або є як наступному уроці (на протязі всього навчання у 8-му класі) у потрібний навчальний момент те чи інше уміння. Ось тому (у 2003-2004 навчальному році) я виділяю і говорю учням, що це уміння1, чи уміння 2 і т.д.
Методична порада 2 - під час формування уміння позначати його числом і всі уміння записати на стандартному листку та вивішати на стенд у кабінеті хімії. Наприклад у 8-му класі.
Уміння 1 - визначати Мr (Ах Ву Сz).
Уміння 2 - визначати відношення мас елементів у сполуці Ах Ву Сz.
Уміння 3 - визначати масові частки елементів у сполуці Ах Ву Сz.
Уміння 4 - визначати хімічну формулу сполуки Ах Ву Сz за w (A), w(B), w(C), чи m (A) : m(B) : m(C).
Уміння 5 - визначати В (валентність) елюентів у формулах бінарних сполук.
Уміння 6 - складати формул бінарних сполук за відомою валентністю елементів.
Уміння 7 - записувати хімічні рівняння, урівнювати їх.
Уміння 8 - визначати тип хімічної реакції.
Уміння 9 - обчислювати N за V.
Уміння 10 - обчислювати V за m; m за V.
Уміння 11 - складати рівняння реакцій окиснення, горіння складних речовин.
Уміння 12 - писати рівняння реакцій за схемами: Н2О2?О2?СиО?Си
Уміння 13 - визначати за хімічними рівняннями реакцій "m за V", "m за m" "V за V", "V за m".
Уміння 14 - знаходити "V за V", "V за V", "V за m", "m за V".
Уміння 15 - визначити за хімічними рівняннями реакцій "V за V", "V за m", "V за V" при н.ц.
Уміння 16 - визначити за хімічними рівняннями "V за V" газів при н.ц.
Уміння 17 - визначити Д2 за Мr1; Мr1 за Д2 .
Уміння 18 - називати оксиди за їх формулами.
Уміння 19 - визначити характер оксидів (основний, кислотний і амфотерний).
Уміння 20 - складати формули за їх назвами.
Уміння 21 - визначати елемент за Мr оксиду і валентністю елемента.
Уміння 22 - писати рівняння характерних реакцій для води, оксидів, кислот, основ і солей.
При вивченні у 9 класі теми "Розчини. Електролітична дисоціація" уміння за навчальною програмою я виділила так:
Уміння 1. Визначати формулу кристалогідрату за Со (Н2О) і загальною формулою кристалогідрату.
Уміння 2. Визначити w(речов.) за m(речов.) і m(розч.).
Уміння 3. Визначати m(речов.)

 
 

Цікаве

Загрузка...