WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Рекомендації до проведення виховних заходів молодими вчителями і стажистами - Реферат

Рекомендації до проведення виховних заходів молодими вчителями і стажистами - Реферат

вдосконалення уроку?
Додаток 10
АНКЕТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ МОЛОДИМ УЧИТЕЛЕМ ПЕДАГОГІЧНИМИ ВМІННЯМИ У ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1. В чому причина утруднень у виховній діяльності (підкреслити, дописати):
-мені не подобається займатися виховною роботою;
- недостатня теоретична підготовка;
- не вистачає часу;
-погано володію методами наукової організації педагогічної праці;
- не бачу результатів своєї праці, що є психологічним бар'єром; -що ще?
2. Яка допомога вам потрібна (підкреслити, дописати): -допомога адміністрації;
-допомога наставника;
-методична допомога в процесі роботи Школи молодого вчителя;
- методична допомога з боку ВНЗ;
- готові сценарії різних виховних заходів; -що ще?
3. Які виховні заходи ви проводили в цьому навчальному році? Які форми виховної роботи викликали найбільші утруднення? В чому причина такого стану?
4.3 якими труднощами ви зіткнулися під час підготовки та проведення виховної роботи?
Додаток 11
ВИВЧЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Заняття 1
Тема: система виховної роботи в школі.
Мета: розкрити зміст педагогічного досвіду кращих учителів, класних керівників.
o Завдання:
-розкрити мету, завдання виховної роботи з учнівським колективом даної школи;
- висвітлити загальний рівень виховної роботи в школі;
- ознайомитися із системою виховної роботи досвідчених класних керівників;
- висвітлити основні вимоги до планування виховної роботи в класному колективі;
- вивчити рівень розвитку учнівського колективу в класі, зас-тосовуючи різні методи вивчення учнів;
- спланувати виховну роботу в класі.
o Консультації:
- використання результатів вивчення конкретного учнівського колективу;
- використання результатів вивчення учнівського колективу під час планування виховної роботи з класом;
- оптимальне поєднання різних форм виховної роботи в плануванні діяльності учнівського колективу.
Заняття 2
Тема: організація виховної роботи в класі. Мета: розкрити основні форми, методи, засоби, прийоми виховної роботи в класі.
o Завдання:
- проаналізувати плани роботи молодих класних керівників з точки зору багатогранності форм і методів виховної роботи;
- ознайомитися з методикою виховної роботи одного з досвідчених класних керівників з точки зору оптимального поєднання форм і методів виховної роботи, чіткого конструювання виховної діяльності;
- розглянути складні педагогічні ситуації, з якими можуть зустрітися молоді вчителі;
- відвідати тематичний позакласний захід;
- проаналізувати відвіданий захід;
- виявити взаємини учнів у колективі методом соціометрії;
- проаналізувати рівень соціальної активності учнів класу.
o Консультації:
- методика добору матеріалів для проведення соціометричного дослідження в конкретному учнівському колективі;
- основні методи, прийоми здійснення педагогічного керівництва виховною діяльністю з використанням активу класу;
- методика проведення анкетування в конкретному учнівському колективі з метою виявлення рівня соціальної активності учнів.
Заняття З
Тема: формування учнівського колективу класу.
Мета: проаналізувати ефективність методів формування колективу.
o Завдання:
- розглянути шляхи використання класним керівником системи методів А.Макаренка, В.Сухомлинського, О.Захаренка в процесі формування колективу (із залученням до роботи досвідченого класного керівника);
- молодим класним керівникам аналізувати результати проведених соціометричних досліджень, провести анкетування у своїх класах;
- розглянути складні педагогічні ситуації у виховній роботі та формуванні колективу;
- відвідати виховний захід на тему: "Дружба в класному колективі";
- виявити рівень організаторських умінь активу класу;
- виявити рівень знань основ колективних творчих справ.
o Консультації:
- моделювання виховних ситуацій для застосування в конкретному класному колективі;
- складання програми вивчення рівня знань основ колективних творчих справ.
Заняття 4
Тема: здійснення педагогічного керівництва виховною, діяльністю активу класу.
Мета:ознайомитися з основними методами педагогічного керівництва виховною діяльністю активу класу.
o Завдання:
-розкрити досвід роботи кращих класних керівників у здійсненні педагогічного керівництва виховною діяльністю активу класу;
- вивчити систему роботи вчителя-вихователя з активом з опорою на самоврядування;
- розв'язувати педагогічні завдання, розглядати складні педагогічні ситуації (з досвіду роботи класних керівників школи);
- відвідувати заняття активу класу;
- ознайомити молодих класних керівників з орієнтовною програмою навчання активу класу;
-допомогти учням у плануванні засідань активу класу;
- проаналізувати засідання активу класу.
o Консультації: за індивідуальними запитаннями (аналізувати запитання, сформульовані молодим класним керівником, допомогти з'ясувати, чи вміє він аналізувати свої утруднення, намічати шляхи їх усунення.)
Заняття 5
Тема: "Урок Мужності" як форма патріотичного виховання. Мета: навчити молодих класних керівників використовувати з максимальним виховним впливом можливості даної форми роботи.
o Завдання:
- акцентувати увагу молодих класних керівників на методичні особливості підготовки "Уроку Мужності";
- проаналізувати проведений захід;
-розробити план підготовки й проведення "Уроку Мужності" в конкретному класному колективі;
- провести "Урок Мужності";
- проаналізувати проведений "Урок Мужності".
o Консультації:
- спланувати період підготовки до "Уроку Мужності";
- методика залучення учнів класу до різних видів діяльності в процесі підготовки до "Уроку Мужності".
Додаток 12
ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ
1. Планування роботи вчителя, класного керівника. Робота з навчальними програмами, пояснювальними записками до них, шкільною документацією (серпень).
2. а) Методика вивчення навчальних досягнень учнів. Вимоги до перевірки учнівських зошитів, виконання єдиного орфографічного режиму;
б) відвідування уроків досвідчених учителів з їх наступним аналізом (вересень).
3. а) Ведення тематичного обліку знань учнів. Вимоги до сучасного уроку. Планування й методика підготовки сучасного уроку;
б) відвідування уроків досвідчених учителів. Формування навичок самоаналізу уроку (жовтень).
4. а) Створення належного психологічного клімату в учнівському колективі;
б) здійснення індивідуального і диференційованого підходу на уроці;
в) проведення самоаналізу уроку, виховного заходу (практичне заняття) (листопад).
5. а) Як провести класні батьківські збори;
б) Організація індивідуальної роботи з батьками;
в) Відвідування батьківських зборів досвідчених класних керівників (грудень).
6. а) Вимоги до санітарно-гігієнічного режиму на уроці;
б) Основні вимоги до формування загальнонавчальних умінь та навичок учнів;
в) Відвідування й аналіз уроків молодих учителів (січень). 1. а) Методика організації самостійної роботи учнів;
б) відвідування й аналіз уроків досвідчених учителів (лютий).
8. а) Методика організації позакласної роботи з учнями; б) відвідування й аналіз позакласного заходу (березень).
9. а) Методика стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів;
б) організація індивідуальної роботи з учнями, які засвоюють навчальний матеріал на початковому

 
 

Цікаве

Загрузка...