WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Рекомендації до проведення виховних заходів молодими вчителями і стажистами - Реферат

Рекомендації до проведення виховних заходів молодими вчителями і стажистами - Реферат

Особливо важливими є два елементи: чого вони навчаються, виконуючи ті чи інші завдання, та до чого привчаться в процесі цієї діяльності.
5. Важливе завдання вчителя - передбачити ситуації, які виникатимуть на уроці. Пам'ятай: помилці легше запобігти, ніж виправити її.
6. Вчися вислуховувати учнів до кінця навіть тоді, коли, на твою думку, вони помиляються чи в тебе обмаль часу. Пам 'ятай: кожен вихованець має знати, що ти його вислухаєш.
7. Пам'ятай: основне призначення оцінки - правильно визначити результати навчання учнів, їхні навчальні досягнення, динаміку зміни успішності.
8. Без вимог педагога неможлива організація навчальної та суспільне корисної діяльності учнів. Здебільшого протягом 45 хвилин уроку вчитель ставить перед своїми вихованцями близько 100 вимог. Пам'ятай слова А.Макаренка: "Без щирої, відкритої, переконливої, гарячої й рішучої вимоги не можна починати виховання колективу". Вимоги мають бути послідовними. Слід добиватися обов'язкового їх виконання від усього класу, не забуваючи про повагу до особистості учнів.
9. Наполегливо оволодівай навичками самоаналізу уроку. Пам'ятай слова В.Сухомлинського: "Один із секретів педагогічної творчості й полягає в тому, щоб збудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається розібратися в хорошому й поганому на своїх уроках, у своїх взаєминах з вихованцями, той уже досяг половини успіху".
10. Однією з важливих умов досягнення педагогічної творчості є вміння глибоко аналізувати весь комплекс як своєї навчально-педагогічної діяльності, так і діяльності своїх колег, оцінювати різноманітні аспекти шкільного життя, здійснювати творчий пошук шляхів подолання труднощів у спілкуванні. Пам'ятай: ведення щоденника з перших кроків твоєї педагогічної діяльності дасть змогу активізувати внутрішній діалог із самим собою, сприятиме розвитку педагогічної думки - відвертої, самокритичної, творчої.
Додаток 2
ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ ВИПУСКНИКА ВНЗ
І. Основні завдання стажування:
- набуття практичних навичок, необхідних для педагогічної роботи;
- вміння застосовувати теоретичні знання, набуті під час навчання у ВНЗ, в конкретній практичній роботі;
- набуття та вдосконалення педагогічних навичок виховної роботи з дітьми;
- вивчення передового педагогічного досвіду, засвоєння різно-манітних методів навчання, використання сучасних засобів навчання, впровадження нетрадиційних форм, методів і прийомів навчання, нових педагогічних технологій.
ІІ. Зміст стажування молодого вчителя.
У процесі стажування молодий учитель повинен набути знання з психології, педагогіки, методики викладання шкільного предмета і виховної роботи. За час проходження стажування молодий учитель повинен проявити себе в усіх найважливіших формах роботи.
o Навчальна робота.
Стажист повинен:
- вивчити принципи перспективного та поточного планування навчально-виховного процесу в школі і брати посильну участь у плануванні роботи школи;
- протягом навчального року планувати навчально-виховну роботу зі свого предмета;
- розробляти поурочні плани, планувати позакласну роботу відповідно до плану виховної роботи школи;
- у навчальній роботі на уроках використовувати різноманітні методи, прийоми, форми і засоби навчання, які сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів (лекція, бесіда, розповідь, семінар, лабораторні роботи, керівництво самостійною роботою учнів, експеримент, демонстрації, використання комп'ютерної техніки, навчального кіно, магнітофонних записів тощо) та індивідуальної роботи з учнями;
- брати участь в організації та проведенні факультативних занять (бажано керувати факультативом або провести одне чи декілька занять);
- надавати індивідуальну допомогу учням зі свого предмета;
- проводити позакласну роботу з предмета у формі фронтальної (лекції, екскурсії, конференції, перегляд навчальних і науково-популярних фільмів тощо), групової (гурток, олімпіада, диспут, туристичний похід тощо) та індивідуальної роботи з учнями;
- брати участь в оформленні шкільних кабінетів та в організації роботи учнів у них;
- активно брати участь в організації й проведенні заходів зі свого предмета (тематичний вечір, ювілейні дати, дні здоров'я тощо).
o Методична робота.
Стажист - молодий учитель, входить до складу шкільного та районного методичних об'єднань і бере участь в їхній роботі:
- за допомогою свого керівника обирає й розробляє одну методичну тему, пише за нею реферат; реферат обговорюють на засіданні шкільного чи районного методоб'єднання (після 2-3-х років роботи);
- вивчає лабораторне обладнання, ТЗН, комп'ютерну техніку та наочні посібники, які є в школі, з наступним використанням їх у навчальній роботі;
- відвідує уроки досвідчених учителів зі свого предмета, бере участь в їх аналізі, поглиблено вивчає педагогічний досвід одного з висококваліфікованих учителів;
- за час стажування проводить відкриті уроки;
- проводить моніторинг навчальних досягнень учнів,використовуючи різні форми опитування (контрольні роботи, заліки, усне, індивідуальне, фронтальне опитування, тестування тощо);
- оформляє результати моніторингу згідно з планом роботи школи;
- систематично вивчає педагогічну та методичну літературу й бере участь у її обговоренні.
o Робота класного керівника.
Стажист повинен виконувати роботу класного керівника (у разі неможливості призначення стажиста класним керівником він виконує функції помічника досвідченого класного керівника на громадських засадах). Для цього стажист:
-вивчає документацію класу, склад батьків, індивідуальні особливості учнів, складає психолого-педагогічну характеристику класу й подає її своєму наставнику;
- на основі вивчення складу класу домагається єдності педагогічних вимог до учнів з боку вчителів та батьків;
- організовує дитячий колектив з урахуванням вікових та пси-хологічних особливостей, домагається згуртованості, активності, ініціативи та творчості учнів;
- проводить класні збори;
- проводить заходи, спрямовані на розширення культурного світогляду та зміцнення здоров'я учнів (відвідування театру, музеїв, басейну, прогулянки в ліс, спортивні заходи тощо);
- згідно із загальношкільним планом здійснює шефську роботу.
Додаток З
ЗМІСТ І ФОРМИ РОБОТИ НАСТАВНИКА ЗІ СТАЖИСТОМ
1. Складання індивідуального плану роботи стажиста з урахуванням його потреб і можливостей.
2. Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів з їх подальшим обговоренням.
3. Спільні відвідування уроків досвідчених колег та їх ретельний аналіз.
4. Попереднє відвідування стажистом уроків, які проводить наставник.
5. Спільне зі стажистом складання календарно-тематичних планів, конспектів уроків.
6. Допомога стажисту в розробці уроків, позакласних заходів.
7. Надання стажисту рекомендацій щодо самоосвіти.
8. Ознайомлення стажиста з науково-методичною літературою.
9. Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших учителів.
10. Допомога в роботі з "важкими" дітьми та їхніми сім'ями.
11. Залучення стажистів до методичної, громадської

 
 

Цікаве

Загрузка...