WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Рекомендації до проведення виховних заходів молодими вчителями і стажистами - Реферат

Рекомендації до проведення виховних заходів молодими вчителями і стажистами - Реферат

роботи шкіл увійшли так звані місячники молодого вчителя (орієнтовно в лютому-березні кожного року) "Ініціатива і творчість молодих". Місячники (можливо тижні, декади) містять різні заходи: відвідування відкритих уроків молодих спеціалістів, позакласних заходів, проведення ділових та інтелектуальних ігор, "круглих столів", диспутів, конференцій, конкурсів, які обов'язково завершуються "підбиттям підсумків стажування та святом для молодих педагогів. Підсумки стажування підбивають, як правило, на нараді у директора щороку в травні-червні. Враховуючи їх, керівництво школи разом з наставником планує навчально-методичну роботу стажиста на другий та третій роки. Програма підвищення загальнопедагогічного і методичного рівнів стажистів у цей період диференціюється залежно від наслідків стажування за перший рік і результатів діагностування. Діагностування слід проводити в квітні-травні кожного навчального року з метою оцінювання роботи молодого вчителя. Починаючи з кінця першого й початку другого року роботи слід активніше залучати молодих учителів до методичної роботи, давати їм конкретні завдання, за можливості залучати їх до роботи творчих груп. Виправдала себе практика залучення стажистів до роботи з методичною літературою для виконання творчих завдань. Наприклад:
- простудіювати одну з монографій з методики навчання й визначити шляхи реалізації рекомендацій авторів у своїй практиці (за запланованою схемою);
- проаналізувати шляхи та прийоми використання в процесі навчання за хрестоматією;
- на основі вивчення однієї з методичних робіт визначити шляхи вдосконалення особистої педагогічної практики;
- скласти картотеку публікацій з передового педагогічного досвіду, проаналізувати методичні журнали за два-три попередні роки.
Сучасному молодому вчителю потрібна конкретна допомога в підвищенні рівня його психологічної культури та педагогічного мислення. Вміння психологічно обґрунтувати зміст навчальних програм з кожного предмета, практичне оволодіння знаннями психологічних механізмів навчальної роботи, методикою психолого-педагогічних спостережень за процесом розвитку особистості учнів, діаг-ностико-прогностична діяльність значною мірою залежать від сформованості в учителя психологічної готовності до навчально-виховної роботи. Так, учитель повинен уміти:
- проектувати, конструювати навчальний матеріал, моделювати педагогічний процес, спрямовувати навчальну діяльність учнів на основі психологічних уявлень;
- перетворювати наукову інформацію у навчальний матеріал, доступний розумінню учнів, пробуджувати інтерес до навчального предмета, розвивати творчу активність школярів;
-спостерігати, сприймати психологічний стан дітей, визначити особливості стосунків у дитячому колективі, здійснювати моніторинг;
- здійснювати емоціонально-вольовий вплив на дітей, виявляючи стримані організованість, цілеспрямованість, стійкість, самостійність, ініціативність;
- ставити завдання, інструктувати дітей, координувати їхню діяльність, співробітничати у навчальному процесі;
- регулювати взаємини з дітьми, їхніми батьками, колегами, керівниками;
- зовнішньо виражати емоції (мімікою, жестами, тоном), мати мовні здібності, які полягають у правильній артикуляції, дикції, багатстві усної мови;
- засвоювати і поповнювати знання, аналізувати, узагальнювати, порівнювати, визначати головне, логічно мислити, використовувати дедуктивні та індуктивні методи мислення;
- вивчати особливості учнів, окремих груп, колективів, фактори впливу на хід навчально-виховного процесу;
- брати участь в експериментальній, творчій роботі, аналізувати її результати, ступінь ефективності.
Вивченню запитів, інтересів, можливостей молодих учителів сприяє цілеспрямоване їх анкетування. Перше анкетування доцільно провести за результатами першого року роботи у травні (див. додаток 13 на с. 75). Наступне слід провести після другого-третього року роботи молодого спеціаліста в школі (див. додаток 14 на с. 76).
Важливим у роботі з молодими вчителями є заохочення, використання моральних стимулів - колективних і особистих. Це подяки, грамоти, подарунки, надання додаткових днів відпочинку під час канікул, врахування успіхів у роботі під час атестації тощо. Всі ці заходи сприятимуть кращій адаптації молодого спеціаліста в педагогічному колективі.
Професійному становленню молодого вчителя значною мірою сприяє добре налагоджена система внутрішньошкільного контролю за його роботою, при цьому перевагу слід надавати оглядовому та запобіжному контролю. Оглядовий контроль, необхідний для загального ознайомлення із професійним рівнем роботи молодого вчителя, слід проводити після 2-3 тижнів його роботи в школі шляхом відвідування 3-4 уроків з однієї теми. Це дає можливість оцінити рівень ділових якостей педагога, ефективність організації навчально-виховного процесу. Мета запобіжногр^сонтролю, який проводять звичайно у жовтні-визначити можливі помилки у подальшій роботі вчителя і намагатися запобігти їм.
У квітні слід перевірити, як молодий учитель працює над усуненням недоліків, реалізацією пропозицій, рекомендацій, висловлених у ході здійснення оглядового та запобіжного контролю.
Під час організації контролю визначають його мету, розробляють план перевірки, обирають форми та методи контролю. Висновки за результатами контролю мають включати:
- констатацію фактичного стану справ;
- об'єктивну оцінку цього стану;
- рекомендації, пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу та ліквідації недоліків, прорахунків;
- терміни ліквідації недоліків і, якщо необхідно, терміни повторного контролю за виконанням рекомендацій.
Протягом другого року роботи молодого спеціаліста використовують персональний контроль, який передбачає вивчення всієї системи діяльності вчителя. На третій рік здійснюється фронтальний та класно-узагальнювальний контроль.
Додаток 1
ПАМ'ЯТКАМОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЕВІ
1. Вивчай можливості кожного майбутнього вихованця. Пам'ятай: без знання стану здоров'я дітей неможливе правильне навчання і виховання. Виховання має сприяти зціленню дитини від хвороб, набутих у попередні роки.
2. Вступаючи у контакт з дітьми, не варто будувати зверхні взаємини з ними. Пам'ятай: навіть малюк у взаєминах з дорослими певною мірою прагне відстоювати свою незалежність. Від спільних колективних дій учителя та учня залежить успіх справи. Намагайся частіше хвалити, заохочувати вихованців. Вивчай індивідуальні можливості й потреби кожного з них, наполегливо оволодівай методикою педагогічної співпраці. Карай учня лише тоді, коли без цього не можна обійтися.
3. Частіше всміхайся. Пам'ятай: твоя усмішка дітям свідчить про те, що зустріч з ними тобі приємна, усмішка створює в людей загальний позитивний настрій.
4. Плануючи свої перші уроки, подумай:
- як учні повинні поводитися на уроці, які звички культурної поведінки для цього слід спеціально виховувати і які з уже наявних треба закріпити. Пам'ятай: якщо педагог не виховує в учнів певної системи корисних звичок, то на їхньому місці найчастіше виникають звички шкідливі. З перших уроків виробляй у вихованців певний стереотип поведінки, формуй позитивні навички;
-які види робіт будуть використані й виконані учнями на уроці, що необхідно зробити для того, щоб завдання вони виконували технічно грамотно, яка спеціальна підготовка для цього потрібна. Палі "ятай: більшість різних порушень на уроці відбувається через недостатню завантаженість учнів корисною, цікавою роботою.

 
 

Цікаве

Загрузка...