WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування конструктивно-проективних умінь студентів у системі дидактичної підготовки вчителя початкової школи - Реферат

Формування конструктивно-проективних умінь студентів у системі дидактичної підготовки вчителя початкової школи - Реферат


Реферат на тему:
Формування конструктивно-проективних умінь студентів у системі дидактичної підготовки вчителя початкової школи
На сучасному етапі перебудови системи вищої освіти, розробки нових форм документів та актів, що передбачають зміну парадигми підготовки фахівця, виникає проблема теоретико-методологічного, методичного та технологічного забезпечення, підходів до її впровадження у реальний навчальний процес вузу.
Розглядаючи співвідношення філософсько-методологічного та теоретичного аспектів проблеми підготовки вчителя початкової школи й впровадження сучасних технологій у галузі вищої освіти, необхідно зупинитися на розгляді пропонованих різними концепціями підходів щодо підвищення ефективності навчального процесу. Особливої уваги за цього набуває питання підготовки фахівця до виконання основних виробничих функцій. Відповідно до державних стандартів підготовки вчителя початкової школи, де основними функціями заявлені такі як освітня, соціально-виконавча, проективно-конструктивна тощо, виникає необхідність дослідження проблеми невідповідності ступеня готовності студентів-випускників до використання засобів їх ефективної реалізації.
Згідно із сучасною концепцією переходу вищої освіти України на кредитно-модульну систему навчання студентів і використання компетентністного підходу як основи перебудовчих процесів нами досліджувалися питання, пов'язані із удосконаленням фахової компетентності майбутнього вчителя початкової школи.
Розбіжності у методологічних підходах до визначення теоретичних положень, засобах їх забезпечення у реальній практиці підготовки вчителя обумовлюють необхідність обрати для нашого дослідження певну теоретичну основу. Особливості формування професійної готовності фахівця з початкової освіти полягає у тому, що уже станом на сьогодні розроблені і вступили у дію державні стандарти початкової освіти. При їх розробці було враховано різноманітні філософсько-методологічні основи як побудови, так і шляхів досягнення оптимальних результатів. Цей факт наштовхує нас на те, що основні засади здійснення процесу підготовки вчителя повинні враховувати концепції і теорії, на яких ґрунтується зміст освітніх стандартів.
Дослідження в галузі педагогіки, психології, окремих методик, технології освіти свідчать, що за умов реалізації провідних сучасних концепцій та підходів (системно-діяльнісного, синергетичного, феноменологічного) у процесі перебудови системи підготовки вчителя має бути отримано значний рівень підвищення ефективності його функціональної готовності до виконання професійної діяльності. Значна кількість наукового доробку вчених присвячена шляхам і засобам реалізації концепцій у реальний процес перебудови змісту, методів та засобів навчання студентів.
Основними за цього стосовно питань нашого дослідження виступають теорії:
1. Навчальної діяльності (діяльнісна), яка передбачає змінення суб'єкта діяльності, а не перебудову об'єктів зовнішнього світу і предметів, з якими він діє. На основі цієї теорії побудовано одне з наших гіпотетичних припущень.
2. Теорія самоорганізації (синергетика) з'явилася на базі сучасного природознавства, торкається і намагається розв'язати такі питання: як сформувати частково індивідуальне існування цілісним і смислоспрямованим (В. В. Василькова). Для нашої роботи це ідея формування особистісного смислу оволодіння професією.
3. Філософсько-освітня концепція про чотири компоненти, які визначають сутність освіти (освіта як цінність, освіта як система, освіта як процес і освіта як результат) дає можливість для створення процесу навчання студентів у єдності цих компонентів, у їх взаємозв'язку (Б.С. Гершунський). Для нашого дослідження це визначення технологічних засобів співпраці викладача і студентів.
4. Теорія змістового узагальнення. Учіння виступає як діяльність з відтворення змісту, шляху, методу наукового пізнання (В. В. Давидова, Д.Б. Ельконін). Для нашої роботи ця концепція виступала передумовою розроблення інноваційних діагностико-прогностичних методик моніторингу якості сформованості відповідних умінь.
Розбудова системи вищої професійної освіти та розробка нового змістового і операційного забезпечення у вигляді державного стандарту фахової підготовки на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях від молодшого спеціаліста до магістра потребує чіткого структурування змісту навчальних дисциплін фахового спрямування, що гарантують оптимальний рівень сформованості здатності вчителя виконувати функціональні обов'язки. При розгляді провідних теорій і концепцій нами було виділено групу тих, які, на нашу думку, лежать в основі перебудови змістового насичення процесу підготовки як певного феномену і розробки основних шляхів побудови технологічного забезпечення навчального процесу у вузі з огляду мети і завдань нашого дослідження. Це теорія оптимізації процесу навчання, теорія особистісно-орієнтованого навчання, теорія прийняття рішень, теорія співробітництва.
За вище означеними концептуальними підходами та на основі здійснення констатуючого експерименту по виявленню у студентів ступеня сформованості конструктивних умінь, нами було розроблено модель процесу їх формування у майбутньому вчителя початкової школи. Встановивши зв'язки і залежності між складовими моделі, здійснивши опис її основних морфологічних структур та генезису їх встановлення, функціональної спрямованості кожної із них в другому розділі запропоновано авторську методику організації і проведення формувального експерименту. Відповідно до розроблених рівнів сформованості

 
 

Цікаве

Загрузка...