WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інтегрований підхід до ознайомлення майбутніх вчителів математики зі спадщиною К.О. Андреєва - Реферат

Інтегрований підхід до ознайомлення майбутніх вчителів математики зі спадщиною К.О. Андреєва - Реферат


Реферат на тему:
Інтегрований підхід до ознайомлення майбутніх вчителів математики зі спадщиною К.О. Андреєва
Історико-математична тематика є традиційною для фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Цією проблематикою, і зокрема історією харківської математичної школи, займались ще з 50 - х років ХХ століття І.О. Наумов, Ю.М. Гайдук, С.А. Дахія. Про значущість цих досліджень свідчить хоча б той факт, що перші два прізвища згадуються в третьому томі "Истории Отечественной математики", виданої Академіями наук СРСР та УРСР (Київ, 1968р.).
Наукові інтереси в галузі історії математики пронизували і їх викладацьку діяльність. Їх вплив на формування традицій факультету відчувається і сьогодні. В 2003 році з нагоди 80 - річчя з дня народження І.О. Наумова були започатковані щорічні студентські наукові конференції "Наумовські читання". Основні напрямки роботи конференцій - історія факультету, історія математичної і педагогічної думки на Харківщині. Проведення таких конференцій розширює можливості для формування і постійної підтримки атмосфери зацікавленості математикою, її історією і застосуваннями.
Для створення окремому студенту відповідного освітньо-розвивального середовища потрібна розробка системи завдань навчально-дослідницького характеру. Така система завдань орієнтована на досягнення трьох важливих цілей: самостійне вивчення, поглиблення, узагальнення, систематизація, закріплення та практичне застосування математичних знань з окремого питання; розгляд його історичних аспектів; застосування при вивченні математичного матеріалу новітніх інформаційних технологій. У сучасних умовах такий інтегрований підхід є водночас і вимогою часу, і ефективним шляхом удосконалення всього процесу підготовки вчителя математики.
Висвітлення в історичному плані матеріалу, що вивчається, збуджує і прищеплює інтерес до нього, сприяє кращому, глибшому, легшому його засвоєнню, допомагає зрозуміти логіку його розвитку, викликає творче ставлення до математики, потребу в поповненні та самостійному відкриттю нових знань. Звернення до історичного матеріалу є однією з форм виховання наукового світогляду студентів, формування патріотичних рис характеру. Життя і творчість видатних діячів рідного краю може слугувати добротним матеріалом для прищеплення студентам любові до Батьківщини, виховання в них поваги та гордості за неї, пробудження бажання особисто зробити щось корисне для її процвітання.
Самостійне детальне вивчення окремих ланок навчального матеріалу з вищої математики з використанням новітніх комп'ютерних технологій сприяє розвитку логічного мислення студентів, глибокому та всебічному аналізу досліджуваної проблеми. Використання інформаційних технологій підсилює пізнавальну активність, дозволяє створювати нові, нестандартні умови для застосування та засвоєння знань, дає можливість прогнозувати і створювати проблемні ситуації та ситуації успіху при успішному розв'язанні проблеми.
Досвід показує, що при розробці тематики завдань доцільно дотримуватись певних вимог. Тематика повинна бути:
1. 1. науковою (науково спрямованою) - пропонуються для вивчення встановлені в науці положення, об'єктивні наукові факти, поняття, закони, теорії, які найчастіше не розглядаються в основній частині курсу математики;
2. 2. інтегрованою (інтегровано орієнтованою) - для всебічного дослідження та аналізу матеріалу, що вивчається, передбачається ознайомлення з історико-математичними відомостями та використання новітніх інформаційних технологій;
3. 3. професійною (професійно орієнтованою) - приділяти особливу увагу питанням шкільного курсу математики, які знаходять узагальнення в університетських курсах, з метою подальшого застосування не лише при викладанні основного курсу математики загальноосвітньої школи, а й у позакласній роботі з учнями (досвід показує, що випускники на початку своєї професійної діяльності в школі, як правило, пропонують учням для наукових досліджень теми, якими вони самі з захопленням займались в студентські роки);
4. 4. динамічною (динамічно змінюваною) - давати можливість варіювати завдання роботи з урахуванням індивідуальних (інтелектуальних та психологічних) особливостей, інтересів, прагнень, здібностей, активності студента;
5. 5. дискусійною (дискусійно захоплюючою) - спонукати до обговорювання результатів дослідження не лише на публічному захисті перед викладачами кафедри, а й у проблемних групах, студентських математичних товариствах, на студентських конференціях.
Практика свідчить, що врахування зазначених вимог до тематики науково-дослідних робіт для студентів ІІ - ІІІ курсів надає можливість продовження її розробки на старших курсах, закладає прагнення до самореалізації в усіх трьох галузях знань: математиці, історії математики та інформатики.
В останні роки студентами фізико-математичного факультету досліджувалась науково-педагогічна спадщина харківських математиків Д.М. Сінцова, К.О. Андреєва, Т.І. Котова, М.М. Душина та інших.
Наведемо приклад комплексного дослідження на тему "Семикутники Шретера". Метою дослідження є проведення аналізу доведення наступного твердження: "якщо навколо конічного перерізу описано семикутник, то, сполучаючи прямими лініями послідовно кожну вершину з наступною за нею після двох пропущених, матимемо, що точки перетину кожної з цих прямих з наступною в тому ж коловому порядку лежать на деякому іншому конічному перерізі". Це твердження сформулював в 1888 р. без доведення продовжувач ідей Штейнера професор з Бреслави Генріх Шретер. Довів його, чисто синтетичними методами, професор Харківського університету Костянтин Олексійович Андреєв (1848 - 1921рр.).
Педагогічна цінність і привабливість запропонованої теми полягає в наступному:
" " розглядається невеликий за обсягом, доступний матеріал, що виходить за рамки програмного курсу;
" " студентам надається можливість звернутися до першоджерел з фондів харківських бібліотек;
" " цим твердженням узагальнюються відомі зі школи факти про многокутники, вписані в

 
 

Цікаве

Загрузка...