WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування готовності викладачів та студентів до використання НІТ в медичному навчальному закладі - Реферат

Формування готовності викладачів та студентів до використання НІТ в медичному навчальному закладі - Реферат


Реферат на тему:
Формування готовності викладачів та студентів до використання НІТ в медичному навчальному закладі
Провівши аналіз розвитку комп'ютерних засобів, можна стверджувати, що з розвитком науки й техніки виникатимуть все нові і нові технології навчання і межі вдосконалення їх невідомі. Використання цих засобів у практичній діяльності, а відповідно й комп'ютерна грамотність студентів, залежить від компетентності викладача, через це інформаційна підготовка викладача повинна носити випереджувальний характер. У наш час коли комп'ютеризація медицини і освіти в нашій державі набирає обертів, викладач повинен знати, що працювати йому доведеться в умовах тотальної комп'ютеризації, і до цього він має бути підготовлений всебічно.
Питання підготовки вчителів до використання НІТ в навчально-виховному процесі займає провідне місце в педагогічній літературі. Адже саме від педагогів залежить, як будуть використовуватись і реалізовуватися новітні досягнення науки й техніки в освітніх закладах. Виходячи з цих міркувань ми створили модель сучасного викладача який повинен володіти основними знаннями про:
- архітектуру та основні характеристики засобів НІТ;
- техніку безпечного користування засобами НІТ;
- операційні системи сімейства Windows;
- файлові менеджери, програми архівації, антивірусні та діагностуючі програми;
- основні вимоги до створення та використання гіпертекстових документів;
- дидактичні можливості гіпермедійних систем;
- структуру мережі Інтернет і її значення для медичної освіти;
- санітарних умов та режимів безпечного використання засобів НІТ і можливих порушень у стані здоров'я при їх недотриманні;
- стандартів яким повинна відповідати комп'ютерна техніка.
Він повинен володіти вміннями:
- визначення апаратної конфігурації базових засобів НІТ та допоміжних периферичних пристроїв;
- встановлювати, настроювати та працювати з операційними системами;
- використовувати програми архівації, антивірусні та діагностуючі програми;
- працювати з графічними, текстовими пакетами програм;
- користуватися програмами автоматизації роботи із інформацією (програми автоматичного перекладу тексту та комп'ютерного розпізнавання);
- налагоджувати та настроювати мережу і відповідне програмне забезпечення;
- підключати Інтернет та працювати з Internet Explorer;
- працювати з периферичним комп'ютерним обладнанням (принтер, сканер, модем, тощо);
- користуватися електронною поштою;
- створювати нові засоби навчання на базі НІТ
Виходячи з цього нами було визначено шляхи реалізації проекту підготовки викладачів до використання НІТ, серед яких основними є:
- проходження викладачами курсів "Інтел - навчання для майбутнього" при Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти;
- згідно рекомендацій Методичної ради (протокол №9 від 22 квітня 2003 р.), та наказу директора Рівненського базового медичного коледжу №7-б від 19 травня 2003р, в рамках Плану роботи експериментального майданчика з біології та хімії, який передбачає створення творчої групи в складі провідних викладачів та методистів провести ряд заходів з відповідною тематикою;
- із залученням викладачів інформатики і спеціаліста із веб-дизайну та Інтернет-технологій організовано проведення занять за напрямками:
а) вироблення навичок використання ПК і комп'ютерних технологій у стандартних ситуаціях навчального процесу;
б) формування уміння опрацювати великі обсяги інформації із застосуванням спеціалізованих пакетів у нестандартних ситуаціях;
в) пошук інформації, організація пошуку інформації в довідниках, базах даних, мережі Internet.
Найбільшу увагу ми приділили організації пошуку інформації та роботі в локальній та глобальній мережах, адже викладач повинен уміти використовувати можливості локальної мережі для керівництва навчальною діяльністю студентів. Спеціально для цього методичною службою коледжу було організовано ряд показових відкритих занять та занять практикумів із конкретно визначеними для кожного завданнями. Важливим етапом в підведенні підсумків було проведення показових занять з використанням НІТ.
За останні роки науковцями розроблена концепція підготовки викладачів інформатики на основі моделі інформаційної культури викладача, яка формується при вивченні всього комплексу дисциплін, що вивчаються у вищому навчальному закладі. Проте така система підготовки викладачів відсутня для медичних навчальних закладів. Дослідження (тестування, опитування, співбесіди) показали, що в середовищі викладачів наявна нагальна потреба підвищення інформаційної культури, а саме тих питань що стосуються методики використання НІТ [1].
Аналіз результатів теоретичних і практичних досліджень по формуванню готовності педагогів до використання НІТ у своїй діяльності дозволив нам визначити таку готовність педагогів до застосування НІТ як комплексний стан особистості, в основі якого лежать її психологічні, моральні, професійні якості.
В даній моделі ми виділяємо психологічну та практичну готовність, а компетентність ставимо на одному рівні з готовністю. Ми пояснюємо це тим, що компетентний спеціаліст здатний виходити за рамки предмету діяльності своєї професії, тому компетентність в цьому випадку виступає як вища ступінь готовності. Дана модель була покладена нами в основу підготовки викладачів медичного коледжу до використання НІТ в навчанні біології і хімії і показала свою ефективність.
Поряд із моделлю викладача нами була спроектована, а як показали результати досліджень успішно реалізована модель підготовки студентів до використання НІТ. Ми базувалися на тому, що якщо модель складена вірно то система забезпечує виконання дій, що можливі в умовах даної навчальної теми. Тому якщо студент безпомилково виконує тренувальні вправи всіх підкласів, можна бути впевненому, що він виконує потрібну діяльність і володіє відповідними знаннями.
Для умов навчання в медичному коледжі, де ведеться підготовка медика необхідними є вміння, що входять до груп, що об'єднують конструктивні, технічні, санітарно-гігієнічні уміння.
Провівши аналіз навчальної програми з "Основ інформатики" ми зауважили, що вона не відображає ні наших потреб, ні потреб сучасної медичної теорії і практики. Наш досвід, та проведене експериментальне дослідження дозволили виділити групу умінь, які в найбільшій мірі необхідні для навчання в медичному коледжі в умовах використання НІТ. До них ми віднесли:
- працювати в операційній системі та в файлових менеджерах;
- використовувати програми архівації та діагностуючі програми;
- працювати із прикладними програмами (програмами пакету Microsoft Office);
- використовувати програми автоматизації роботи з інформацією (програми автоматичного перекладу текстів ProLing Office);
- використовувати інформаційно-комунікаційні середовища мульти- та гіпермедіа;
- використовувати програми, щорозміщені на компакт-дисках;
- підключати Інтернет та працювати з Internet Explorer;
- користуватися електронною поштою;
- користуватися периферичним комп'ютерним обладнанням (принтер, мікроскоп у складі периферичного комп'ютерного обладнання);
Тому перед нами постало завдання розробки такої моделі підготовки студентів-медиків до використання НІТ, яка б не тільки нівелювала недоліки, що допущені в програмі з інформатики, але й дала можливість в комплексі вирішити питання підготовки студентів до використання НІТ. З цією метою нами було зроблено наступне:
1. Проведено корекцію змісту програм "Основи інформатики та обчислювальної техніки" і "Основ медичної інформатики та обчислювальної техніки" в межах 20-30%;
2. Обладнано двадцять чотири робочих місця (по вісім у кожному із трьох кабінетів інформатики) для вільного доступу студентів експериментальних груп;
3. Надано студентам доступ до мережі Інтернет з лімітом в п'ять мегабайт на добу;
4. Адаптовано навчальні програми з іноземної мови, фізики до умов навчання з використанням комп'ютера;
5. Організовано навчання обдарованих студентів у галузі ІТ;
6. Запрошено викладача-тренера Рівненського обласного інституту підвищення педагогічної майстерності з технології навчання по програмі "Інтел - навчання для майбутнього";
7. Розроблено методичні рекомендації для студентів з питань користування засобами НІТ;
8. Організовано змагання та конкурси творчих робіт, що виконані з використанням засобів НІТ.
Таким чином нами була успішно апробована модель системи формування умінь і навичок у студентів до використання НІТ на заняттях та в позааудиторний час.
Література:
1.Лукащук М.М. Нові інформаційні технології у навчанні біології та хімії у медичному коледжі // Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал. - 2005. - №4. - С. 94-105.

 
 

Цікаве

Загрузка...