WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Майстерність навчальної діяльності вчителя - Реферат

Майстерність навчальної діяльності вчителя - Реферат


Реферат на тему:
Майстерність навчальної діяльності вчителя.
План.
1. Протиріччя сучасного процесу навчання.
2. Урок як діалог учителя з учнями.
3. Особливості побудови уроку діалогічної взаємодії.
4. Способи активізації пізнавальної діяльності учнів.
5. Досвід вчителів - майстрів в організації діалогу з учнями на уроці.
1.Короткий зміст.
Протиріччя сучасного процесу навчання:
Зростання науково-технічної інформації за останні роки змінюються кожні 5 років. Відбувається збільшення вимог до якості навчання. Зростає кількості тих, хто навчається (за статистикою - кожний другий). Людині ХХ1 століття потрібне постійне самовдосконалення, перепід-готовка й універсальні кваліфікації. Збільшується час навчання, одер-жання освіти і професії. Загострюються протиріччя між можливостями та інтересами особистості (фізичними, психічними, матеріальними, соціальними) та потребами й вимогами суспільного розвитку. Звідси - необхідність постійного вдосконалення навчально-виховного процесу в інтересах кожної людини і розвитку нової державності України.
2. Урок як діалог вчителя з учнем.
Шкільні уроки мають бути уроками "духовної спільності, взаємної довіри, доброзичливості" (В.Сухомлинський).
Діалог - форма спілкування, в якій людина сприймається як партнер з правом на власні позиції, думки, інтереси. Діалог дає змогу самовираження кожного із партнерів спілкування. Учні - активні учасники процесу навчання. В класі атмосфера співрозуміння, співпереживання. Гуманістичні основи уроку-діалогу [1.271-273].
Характеристики уроку-діалогу:
а) рівність особистісних позицій учителя й учнів у процесі навчання; особисте включення вчителя й учнів у розв'язанні дидактичних завдань уроку;
b) наявність контакту, емоційно-інтелектуальної спільності між учителем і
учнями; відчуття учнями своєї психологічної захищеності; доброзичлива, творча атмосфера уроку;
c) високий рівень мотивації навчання учнів, активність у пізнавальній діяльності, свідомий характер навчання;
d) оптимальне співвідношення між свободою учня у виборі змісту, методів навчання і педагогічним керівництвом його діяльністю; збільшення самодіяльності учнів;
e) творче самопочуття вчителя і учнів на уроці, відчуття ними задоволення від спільної праці, реалізація потреби учнів у персоналізації, у суспільному визнанні. [1.274].
3. Особливості побудови уроку діалогічної взаємодії:
Головні технологічні елементи організації навчання на уроці: 1) мета уроку, її спрямування; 2) завдання і професійна позиція педагога; 3) механізм педагогічної співпраці у навчанні; 4) характер пізнавальної дія-льності і позиція учнів у навчанні; 5) оцінка навчання.
Порівняльна таблиця моделей "урок - діалог" і "урок-монолог" [1.277-
278].
№ п/п Елементи технології уроку уурурокупо-будови уроку Модель "урок-діалог" Модель "урок-монолог"
1. Мета уроку, її спрямування. Розвиток інтелектуального, творчого потенціалу учнів засобами засвоєння основ наук. Добровільне і зацікавлене зба-гачення особистості знаннями, вміннями, навичками. Учень-співавтор власної освіти. Уважне ставлення вчителя до особистісного розвитку учнів, врахування їх індивідуальних інтересів і проблем. Формування ста-влення до навчання як передумова особистісного розвитку учнів. Інформаційне насичення учнів, виклад готових знань, перевірка їх засвоєння відповідно програ-ми. Кінцева
мета - оволодіння учнями заданими еталонами, стандартами, оцінка знань, вмінь, навичок. Вивчення предмета як засіб підвищення освіти учнів.
2. Завдання, професійна позиція. Знайомство з учнями і встановлення продуктивної комунікації. Створення умов для активного навчання учнів, реалізації їх творчого потенціалу, потреб розвитку. Допомога учням у реалізації їх актуальних інтересів, у досягненні освітніх цілей. Особистісна позиція у спілкуванні з учнями, співпраця, довіра. Стимулювання навчальної активності, нейтралізація можливих особистісно- деструктивних цілей. Зосередженість на учнях, зацікавленість в їх зростанні. Викладання навчальної інформації без активної самостійної діяль-ності учнів, перевірка знань; контроль за обов'язками і правилами поведінки. Домінування функціонально-рольової позиції, перевага адміністративних методів впливу. Дистанція у спілкуванні. Зосередження на власних завданнях уроку.
3 Головний механізм педагогіч-ного керів-ництва нав-чанням.
Орієнтація на контактну взаємодію з учнями, на їх інтереси, досвід, потреби. Рефлексивне керування пізнавальною діяльністю учнів, корегування на основі поведінки, стану, характеру цієї діяльності.
Прямий вплив на учнів з частковим ура-хування їх потреб, інтересів. Керування пізнавальною діяльністю засобами примусу, дисциплінарного впливу, вимоги до учнів підко-ренні вимогам вчителя. Приховане програмування думок і знань учня.
4 Характер пізнаваль-ної діяль-ності і позиція учня.
Активна пізнавальна діяльність, самостійна робота, ініціатив-ність, творчість. Учень - рівноправний суб'єкт навчання, відповідальність за його результати. Суб'єкт -ний характер пізнавальної діяльності. Учень проявляє своє ставлення до знань, використання їх на прак-тиці. Співпраця з учителем.
Перевага репродуктивної діяль-ності, несвідоме засвоєння знань, брак ініціативи, творчості, власної думки, безпосереднє керів-ництво вчителя. Учень - об'єкт діяльності вчителя. Неактивне сприймання навчальної інформації. Учень - пасивний споглядач або виконавець.
5 Оцінка навчання
Вчитель оцінює конкретну людину з її унікальними можливостями пізнання і творчості, інтересами і цінностями, а також якість досвіду та переживання учнів. Оцінювання учнів з урахуванням докладених ними зусиль, індивідуальних особливостей, рівня особистісного зростання. Мета оцінки - не тільки контроль, а й заохочення до самопізнання, самооцінки, самонавчання і розвитку.
Оцінюються лише точні знання і смисли у жорсткій логічній схемі бінарних позицій " знає - не знає",
" вміє - не вміє", " вихований - невихований". Оцінка -

 
 

Цікаве

Загрузка...