WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Специфіка і особливості маніпулятивних матеріалів - Реферат

Специфіка і особливості маніпулятивних матеріалів - Реферат

розвиваючі властивості, що обумовлено безпосередньо видами операцій з моделями. Це - уявне експериментування, засноване на введенні при розгляді ідеалізованих абстрактних об'єктів; для уявного експерименту характерна тісна взаємодія теоретичного мислення і уяви; абстрагування та ідеалізація, за допомогою яких відбувається виділення тих сторін модельованих об'єктів, які відображаються на моделі; синтез і конкретизація знання, що звичайно здійснюються за допомогою уточнення і доповнення вихідної моделі новими елементами, властивостями і характеристиками, внаслідок чого конкретизована модель стає повнішим і точнішим відображенням модельованого об'єкта або явища; задоволення потреби в наочності, пов'язаній з плотським, досвідно-практичним походженням знання; відтворення складного об'єкта або структури у вигляді єдиного цілого, що особливо важливо, якщо на практиці маємо справу лише з деякою його частиною. При роботі з моделями реалізується функція "глобалізації", яка дозволяє наочно уявити та зробити осяжними зв'язки й відносини, щохарактеризують об'єкт як ціле. Необхідно також відзначити важливу евристичну роль моделювання, що розкривається в народженні нових ідей, відкритті невідомих явищ і закономірностей [12, с.479-481].
- по-четверте, маніпулятивні матеріали, якщо їх матеріалізована форма має вид трансформерів або пазлів, можна віднести також і до механічних головоломок. Цікаву інтерпретацію механічних головоломок запропонував професор А.І.Пилипенко. В своїх працях він досліджує так званий феномен психолого-пізнавальних бар'єрів в навчанні. Цей феномен присутній не тільки при викладанні фізико-математичних дисциплін, але й іноземних мов. Він полягає в масовому несвідомому відтворенні типових утруднень, помилок, помилкових висновків в навчальній розумовій діяльності учнів. Головоломка - вважає А.І.Пилипенко, - це штучно створена модель такого бар'єру. Спостерігаючи процес розв'язання головоломок, педагог має можливість вивчити внутрішні механізми формування типових помилок, труднощів і непорозумінь, що виникають при навчанні школярів і студентів [13].
І, нарешті, головною перевагою маніпулятивних матеріалів є те, що вони дозволяють використовувати різні стилі навчання та різні репрезентаційні системи: мовний матеріал сприймається через візуальний канал (око), аудіальний канал (вухо) і кінестетичний план (рух), тобто вони враховують різні психологічні типи учнів: візуалів, аудіалів і кінестетиків.
Отже, ці маніпулятивні матеріали при навчанні граматичним явищам мають відповідати цілому ряду вимог: задоволенню потреби в наочності, пов'язаної з почуттєвим, дослідно-практичним походженням знання; відображенню та відтворенню структури, властивостей, взаємозв'язків і взаємовідносин компонентів, що складають граматичне явище; об'єктивній відповідності об'єкту моделювання; можливості заміняти цей об'єкт на певних етапах навчання; наявності правил переходу від моделі до мовної дії; виконанню функції "глобалізації"; забезпеченню симультанного сприйняття структури засвоюваного граматичного явища; реалізації повної орієнтувальної основи дії; "створенню" комунікативної матриці, яка б сприяла цілеспрямованому засвоєнню форми граматичної структури разом з її функцією; наявності рухливих елементів трансформерів, здатних передати в динаміці структурні перетворення граматичних явищ, розкриваючи тим самим механізм їхнього утворення; гарантуванню безпомилковості виконання граматичних дій за допомогою послідовності виконуваних маніпуляцій, колірного коду та символьної системи.
Беручи все це до уваги, можна дійти висновку, що маніпулятиви як структурно-функціональні моделі є моделями нового покоління - комбінованого типу навчальної інформації, який поєднує мовний зразок, модель, алгоритм, відповідає вимогам повної орієнтувальної основи дії і є найбільш експліцитним типом навчальної інформації у порівнянні з існуючими.
Наприкінці відзначимо, що за напрямком модернізації (згідно з термінологією Г.К.Селевка) запропонована технологія відноситься до технологій, розроблених на основі методичного удосконалення та дидактичного реконструювання матеріалу.
Література
1. Фребель Ф. Будем жить для наших детей. - Ек-бург: У-Фактория, 2005. - 248с.
2. Монтессори М. Метод научной педагогики, применяемый к детскому воспитанию в Домах ребенка. - М.: Задруга, 1915. - 316c.
3. Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. - М.: Просвещение, 1991. - 160с.
4. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. - М.: Просвещение, 1991. - 223с.
5. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам: Учеб. пособие. для преп. вузов и студ. пед. ин-тов. - М.: Высш. школа, 1982. - 139с.
6. Гохлернер М.М., Ейгер Г.В. Закрепление грамматических моделей с помощью алгоритмов // Ин. яз. в школе. - 1964. - №3. - С.22-26.
7. Черноватый Л.Н. Психологические основы теории педагогической грамматики. - Х.: Основа, 1992. - 245с.
8. Гордієнко-Митрофанова І.В. Структурно-функціональні моделі комбінованого типу навчальної інформації // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Збірник наукових праць. - Харків: ХДПУ, 2004. - Вип. 21, С.39-50.
9. Гальперин П.Я. Основные результаты исследования по проблеме формирования умственных действий и понятий: Автореф. дис. … докт. психол. наук. - М., 1965. - 39с.
10. Черноватый Л.Н. Психологические и лингводидактические основы теории педагогической грамматики. - Х.: Основа, 1998. - 192с.
11. Рябых Н.В. Система упражнений для формирования иноязычных грамматических навыков с учетом индивидуальных характеристик учащихся // Вісник. - 2002. - №5. - С. 213-217.
12. Баженов Л., Бирюков Б., Штоф В. Моделирование // Философская энциклопедия. В 5-ти т. Т. 3. Коммунизм - Наука. - М.: Советская энциклопедия, 1960. - С. 478-481.
13. Красноухов В.И. Механические головоломки - что это такое? // intel@intelgame.ru.

 
 

Цікаве

Загрузка...