WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Специфіка і особливості маніпулятивних матеріалів - Реферат

Специфіка і особливості маніпулятивних матеріалів - Реферат


Реферат на тему:
Специфіка і особливості маніпулятивних матеріалів
Серед ігрових педагогічних технологій в окрему групу можна виділити - предмет цього дослідження, так звані маніпулятивні технології, які відрізняються від інших специфікою і особливостями навчаючого матеріалу, його дидактичними та розвиваючими властивостями.
У вітчизняній дидактиці на відміну від зарубіжної термін "маніпулятиви" (manipulatives) не був поширений. Маніпулятиви передбачають маніпуляції з предметами, звідси і назва терміну.
До родоначальників маніпулятивних технологій можна прилічити німецького педагога Ф.Фребеля (1782-1852рр.) і італійського педагога М.Монтессорі (1870-1952рр.). Ф.Фребелем були створені знамениті "дари" для розвитку навичок конструювання, поєднаних з пізнанням форми, величини, розмірів і просторових відносин [1]. М.Монтессорі в межах теорії вільного виховання розробила методику навчання, основу якої склали сенсорні матеріали, що являють собою різноманітні якості предметів: форму, колір, розмір, температуру, вагу, гладкість або шорсткість поверхні, запах, звук тощо. Вона пропонувала виділяти саме ту якість, на якій потрібно було зосередити увагу дитини, все інше, що могло відвернути увагу, відкидалося [2].
З сучасних маніпулятивних технологій широкого розповсюдження набули розвиваючі ігри відомого педагога-новатора Б.П.Нікітіна [3].
У вітчизняній дидактиці велику популярність завжди мали моделі як засоби наочності. Ті з них, що розраховані на виконання дій над ними (маніпуляції), можна кваліфікувати як маніпулятивні матеріали. Їх активно використовують в математиці, фізиці, астрономії, біології за основним призначенням - знизити рівень абстракції об'єкта або явища, що вивчаються, а основні дидактичні властивості визначаються специфікою моделювання.
До маніпулятивних матеріалів відносять і механічні головоломки, які використовують як наочні ілюстрації різних розділів математики: теорії груп, комбінаторики, теорії графів, топології, а також механіки, динаміки, оптики, інших точних і гуманітарних наук. Одну з найкращих головоломок ХХ століття під назвою "Кубик Сома" придумав П.Хейн під час лекції В.Гейзенберга з квантової фізики. Викладач студії архітектурного дизайну Е.Рубік багато років мріяв сконструювати простий і захоплюючий прилад для розвитку просторової уяви своїх студентів. Його захопила ідея створення трьохмірної логічної головоломки, і в 1975 році з'явився кубик Рубіка.
Але є галузь знань, де маніпулятивні матеріали використовуються дуже рідко, а, ті, що застосовуються досить примітивні. Ця галузь - це іноземна мова.
В умовах масового навчання найбільш ефективною технологією, що дозволяє до закінчення школи оволодіти іноземною мовою на рівні, достатньому для спілкування, є технологія відомого російського педагога Ю.І.Пассова - технологія комунікативного прилучення до іншомовної культури [4]. Навчання на основі спілкування є суттю всіх інтенсивних технологій вивчення іноземної мови. У вищій школі теорія та практика комунікативного інтенсивного навчання іноземній мові розроблена російським методистом Г.О.Китайгородською [5].
У мовній діяльності, як правило, виділяють лексичний, граматичний і фонетичний аспекти, зв'язані в процесі говоріння в єдине ціле. Звідси витікає, що необхідно враховувати нерозривний зв'язок форми і її значення (тобто плану вираження та плану змісту). Безпорадність учнів в елементарних мовних ситуаціях якраз і пояснюється відсутністю в граматичних механізмах мови індивіда матриці розпізнавання ситуації та її зв'язку з відповідною структурою, яка зберігається у свідомості.
В процесі роботи з граматичними явищами важливо не тільки зосереджувати увагу на формальній і функціональній сторонах навичок, але й вміти показати перебудову структур, що обумовлює змінювання змісту висловлення, наприклад, утворення питальної та заперечної конструкцій або динаміку перетворення дієслівних форм.
Різні аспекти проблеми розробки таких моделей було обговорено в роботах М.М.Гохлернера, Г.В.Ейгера. Л.В.Шешнева, О.О.Залізняка, Л.М.Черноватого та ін. Переважно мова йшла про закріплення граматичних моделей за допомогою алгоритмів. Графічні схеми іноді одержували матеріалізоване втілення у вигляді карток, з якими можна було виконувати різні маніпуляції [6]. Ефективність подібних карток була актуалізована в роботах вітчизняного ученого Л.М.Черноватого, який відзначив, що моделі такого типу, тобто структурно-функціональні моделі, наочні і не вимагають спеціальних зусиль для запам'ятовування. Крім того, вони динамічні й спроможні показати перетворення структури, тобто дозволяють виконувати предметні дії з ними, забезпечуючи перехід від матеріальних дій до ідеальних [7].
Але треба зазначити, що моделі, які використовують у вітчизняній і зарубіжній дидактиці досить примітивні і поки що матеріально втілюються лише у формі карток. Недоліки цих моделей було проаналізовано автором у попередніх публікаціях [8].
Беручи це до уваги, спробуємо обґрунтувати актуальність створення й впровадження маніпулятивних матеріалів у навчальний процес при вивченні іноземної мови, спираючись на такі концептуальні положення:
- по-перше, відповідно до теорії П.Я.Гальперіна (поетапного формування розумових дій), формування всіх інших дій, у тому числі й граматичних навичок починається від зовнішнього, предметного, матеріального рівнів і проходить п'ять етапів [9, с.15].
- по-друге, дослідження вітчизняних учених Л.М.Черноватого і М.В.Рябих у сфері формування іншомовних граматичних навичок у контексті теорії орієнтування для успішного формування розумових дій показали, що сполучення "зразок - модель - алгоритм" є максимально експліцитним і відповідає наборові елементів повної орієнтувальної основи дії (зразок дії, модель об'єкта, модель дії) [10, 11].
- по-третє, маніпулятивні матеріали як наочні й структурно-функціональні моделі дозволяють реалізувати їх дидактичні і

 
 

Цікаве

Загрузка...