WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціально-педагогічний потенціал неповних сімей - Реферат

Соціально-педагогічний потенціал неповних сімей - Реферат

схожий на нього, за те, що відповідає його очікуванням тощо. Функцію матері він вбачає в забезпеченні безпеки життя, функцію батька - в розв'язанні життєвих проблем[13 с.389-391].
Отже, відсутність батька викликає явний пробіл у гармонійному розвитку особистості, що загальмовує процес формування соціальної компетентності.
Вищезазначені результати виховання дитини в монобатьківській родині ми склали в наступну таблицю.
Таблиця 1
Наслідки батьківської /материнської депривації.
Відсутність батьків призводить до:
Відсутність батька - - загальмування інтелектуального розвитку;
- - викривлення почуттів безпеки, захисту, підтримки;
- - порушення регуляції контролю поведінки;
- - загальмування процесу формування вольових якостей;
- - загальмування формування соціального інтересу;
- - відсутності партнера з гри, дослідження;
- - загальмування почуття жіночності у дівчат;
- - до раннього початку статевого життя;
- - формування викривлених уявлень:
у дівчат - про шлюбно-сімейні відносини,
у хлопців - про зразок мужньості, що сприяє засвоєнню псевдочоловічих моделей поведінки, засвоєння феміного стилю поведінки;
- до зростання агресіі як у хлопців, так і у дівчат;
- відсутності авторитета-експерта з питань інформаційного характеру;
- низького рівня контактності;
- заниженого рівня притязань;
- до відсутності об'єкту ідентифікації для хлопція;
- до відсутності моделі побудови стосунків з протилежною статтю для дівчат;
- до підвищеного рівня тривожності;
- до появи невротичних проявів;
- ускладнення засвоєння соціальних та гендерних ролей.
Відсутність матері
- - до затримки психосоціального та іноді інтелектуального розвитку;
- - до появи психосоматичних розладів;
- - до порушення процесу ідентифікації у дівчат;
- - до відсутності моделі міжстатевих відносин для хлопця;
- - до ускладнення задоволення потреб;
- - до ускладнення отримання первинних знань про світ;
- - до викривленого формування ціннісних оріентацій;
- - до відсутності ласки, ніжності, турботи;
- - до емоційної пустоти;
- - до появи невротичних проявів;
- - до емоційного відчудження;
- - до порушення Я-концепції;
- - до відсутності моделі доброти та безумовної любові;
- - до засвоєння дівчиною маскулиного стилю поведінки;
- до втрати безумовної любові.
Дана таблиця дозволила наглядно впевнетися щодо важливості ролі батька у становленні особистості дитини (але це за умови, що батько є нормальним, без адиктивних звичок, без формального відношення до родини). Традиційні уявлення щодо ролі батьків надають пріоритет матері, що знайшло відображення у прислів'ї: "Помер батько - дитина - напівсирота, померла мати - дитина - кругла сирота". Що стосуєтья наукового погляду на це, то ми виявили більш досліджень, присвячених ролі батька. Можливо, роль матері є зрозумілою та не потребує подальших досліджень, можливо, роль батька стає актуальною при збільшенні кількості монобатьківських сімей, тому більше досліджується, можливо, роль батька дійсно важливіша, ніж роль матері. Останнє, на нашу думку, мало вірогідно, скоріше, дослідження ролі батька мають на меті урівноважити ролі батька та матері в особистісному та соціальному становленні особистості дитини.
Для отримання об'єктивних результатів, підход до дослідження та визначення батьківських ролей має бути врівноваженим, не можна абсолютизувати ані роль батька, ані роль матері. В сучасному науковому просторі панує розмаїття підходів до визначення ролі батька та матері в розвитку дитини: від акцентування особливої ролі матері або батька до повного ототожнення цих ролей. Тому ролі батька та матері потребують подальшого дослідження, оскільки серед дослідників існують вагомі протиріччя щодо бачення батьківських ролей, не визначеним залишається їх вплив в різні вікові періоди, подальше їх вивчення надасть можливість утворення компенсаторських технологій.
Слід зазначити, навіть критично оцінюючи ці дослідження, що роль батька дійсно є великою, значимість її розуміється при співвідношенні цих досліджень з статистичними даними, які констатують непропорційно більшу кількість мономатеринських сімей, в порівнянні з батьківськими, та засвідчують факт тотальної проблеми викривлення психосоціального розвитку підростаючого покоління.
Неможна як недооцінювати, так і переоцінювати роль батьківського та материнського впливів, оскільки існують чинники, що обмежують ефективність цього впливу. Кон І.С. такими чинниками вважає:
1) вік дитини - в ранньому дитинстві ключовою фігурою є мати, пізніше вплив батька дорівнюється материнському, пізніше на зміну їм придуть однолітки та суспільні інститути соціалізації;
2) стать дитини - міра батьківського впливу та успіх у вихованні дітей залежать від статі дитини. Позасімейне оточення є більш важливим для хлопця, ніж для дівчини;
3) існування інших агентів соціалізації (в самій родини та поза неї);
4) ступень відмінності в умовах життя, ціннісних орієнтаціяхміж поколінням батьків та поколінням дітей;
5) амбівалентність батьківських почуттів та їх соціально-психологічних наслідків - посилення батьківської турботи і разом з тим обмеження внутрішньої свободи дітей, що сприяє формуванню соціальної безвідповідальності;
6) компенсаторські механізми соціалізації, які урівноважують або зводять нанівець виховні зусилля батьків[7 с.239-240].
Отже, відсутність одного з батьків призводить до порушення гармонійного розвитку особистості і, відповідно, до ускладнення механізмів формування соціально компетентної особистості. А найбільшу користь ці два різних вида любові приносять в єдності.
Не можна не звернути уваги на стосунки між батьками та дітьми в родині, власне кажучи, не стільки важливий склад родини, скільки її морально-психологічний клімат. Морально-психологічний клімат - це умови, що сприяють або заважають успішній взаємодії членів родини та їх особистісному розвитку; виникає внаслідок сукупності настроїв та стосунків членів родини. Специфікою неповної родини є той факт, що мікроклімат родини визначають відносини між самотніми батьком /матір'ю та дітьми. Проактивна материнська /батьківська позиція, наявність компенсаторських механізмів, педагогічна компетентність самотніх батьків дещо нівелюють вплив структурної деформації родини.
Таким чином, роботу соціального педагога з неповною родиною в психолого-педагогічному аспекті ми вбачаємо в наступних напрямках:
А) наданні компенсаційного впливу дітям та підліткам з неповних сімей;
Б) інформаційно-консультативній роботі з батьками та підлітками з неповних сімей;
В) діагностиці та корекції вад однобічного батьківського виховання.
Література
1. Адлер А. Наука жить. - К.: port-Royal, 1997. - 236 с.
2. Андреева Т. Семейная психология. - СПб.: Речь, 2004. - 244 с.
3. Берг-Кросс Л. Терапия супружеских пар. - М.: Издательство института психотерапии, 2004. - 528 с.
4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в люди. - М.: Рипол классик, 2004. - 415 с.
5. Бжиська Ю. Виховання дітей у неповній сім'ї: точка зору американських психологів //Директор школи, ліцею, гімназії. - 2002. - № 4. - с. 65-67.
6. Зеленчукова С.В. Социально-педагогические условия воспитания подростков из неполных семей: на примере России и Германии: Дис… канд. пед. наук: 13.00.01 - Барнаул, 2002 - 241 с.
7. Кон И. С. Ребенок и общество: историко-этнографическая перспектива. - М.: Наука, 1988. - 380 с.
8. Кун Д. Основы психологии: Все тайны поведения человека. - М.: Олма-пресс, 2003. - 865 с.
9. Лишенные родительского попечительства. Хрестоматия /сост. Мухина В.С. - М.: Просвещение, 1991. - 223 с.
10. Лысогорская М.В. Типы родительской семьи и особенности внутриличностного ценностного конфликта у подростков: Дис… канд. психол. наук: 19.00.05. - Ярославль, 2001. - 191 с.
Паняева О. Роль отца в воспитании ребенка. //Воспитание школьников. - 2003. - № 2. - с.46-47.
12. Психология подростка. /Реан А.А. - М.: Олма-пресс, 2003. - 432 с.
13. Фромм Э. Теория любви. - Минск: Народна асвета, 1991 - 480 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...