WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблеми розвитку післядипломної економічної освіти - Реферат

Проблеми розвитку післядипломної економічної освіти - Реферат


Реферат на тему:
Проблеми розвитку післядипломної економічної освіти
Суспільством усвідомлено необхідність та важливість побудови системи безперервної освіти, визначені її зміст, мета та завдання. В Україні реалізуються державні програми розвитку освіти "Освіта. Україна 21 століття", "Національна доктрина розвитку освіти"; Верховною Радою прийнята низка законів, що регулюють освітню діяльність; знаходиться на етапі розгляду проект реформування освіти за підтримкою Світового банку. З метою адаптації системи вищої освіти України до вимог Європейської кредитної трансферної системи та забезпечення мобільності та конкурентоспроможності фахівців з вищою освітою Міністерством освіти і науки затверджено програму та проводиться педагогічний експеримент щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Все це позволяє сказати, що є позитивні тенденції в вирішенні проблем освіти, в тому числі післядипломної.
Існують деякі проблеми практичної реалізації таких інноваційних установок розвитку післядипломної освіти, як, "безперервність впродовж життя", "наступність", "освіта дорослих як чинник політичної стабільності держави", "доступ до післядипломної освіти кожного громадянина як принцип соціальної справедливості" та т. і. Безумовно ці аспекти є дуже важливими для розвитку післядипломної освіти та в кінцевому рахунку для аналізу успішності її діяльності. Але слід звернути увагу на те, що головним критерієм оцінки функціонування системи післядипломної освіти є затребуваність випускників ринком праці та їх висока конкурентоспроможність при оцінюванні рівня кваліфікації роботодавцями.
За оцінками спеціалістів з кадрових агентств та керівників підприємств різноманітних галузей бізнесу на ринку трудових ресурсів України останнім часом склалася проблема недостачі кваліфікованих кадрів (технічних, економічних, управлінських). Ця ситуація є зрозумілою з технічними спеціалістами, що пояснюється десятилітньою стагнацією виробничої сфери економіки держави, але пострибує пояснень щодо спеціалістів з економіки та менеджменту. Проаналізуємо рівень післядипломної бізнес-освіти з точки зору задовольняння дефіциту кваліфікованих економістів та менеджерів та з'ясуємо, що є причиною такого дефіциту.
Якщо десять років тому існуючі економічні навчальні заклади не в змозі були задовольнити попит на підготовку та перепідготовку кадрів за декількома економічними спеціальностями, то зараз ситуація кардинально змінилася. В столиці, обласних центрах функціонують навчальні заклади (державні та недержавні), що спрямовано готують та спеціалістів з менеджменту та економіці більш ніж за 20 спеціальностями, пропонують самий широкій спектр курсів з бізнес-освіти навчальні центри та бізнес-школи. Також практично всі технічні навчальні заклади готують та перепідготовляють спеціалістів з економіки та менеджменту. Біля 20 відсотків випускників денного навчання мають бізнес-освіту або як основну, або як другу спеціальність, а якщо врахувати післядипломну освіту, то пропозиція спеціалістів з менеджменту та економіки, здавалось б повинна задовольнити самого вимогливого роботодавця. Але чому то великі компанії змушені залучати іноземних спеціалістів, хоча витрати на їх утримання вищи в декілька разів ніж на вітчизняних, також вони недостатньо добре зрозуміють специфіку економіки України.
Якщо проаналізувати вимоги до кандидатів на посади бізнес-управлінцєв з боку великих компаній, то важливі три складових. По-перше-природні задатки до бізнесу, тобто вроджені здібності. По-друге-наявність теоретичних знань, що надає бізнес-освіта. По-третє-практичні знання та уміння вирішувати конкретні проблеми. Це обумовлює необхідність підготовки бізнес-кадрів за методологією, яка суттєво відрізняється від тієї, що використовувалась в навчальних закладах ще кілька років тому.
Звичайно, що не існує офіційних методик (міністерства освіти та інших офіційних установ) щодо визначення наявності у слухачів природних задатків до бізнесу, але є багато літератури з деонтологічних та психологічних вимог до спеціалістів з управлінської діяльності вітчизняних та зарубіжних авторів. Тому важливо використовувати активні форми навчання: тренінг, імітацію нестандартних ситуацій, мозкові "штурми", тобто надати можливість слухачу виявити свої здібності в ситуаціях, наближених до екстремальних. На першому етапі навчання є необхідним максимально відмовиться від таких форм, як традиційні лекції-монологі та активізувати роль учня при засвоєнні та відтворенні знань, рішень, інформації. Ці заходи повинні надати слухачеві можливість самому виявити наявність у себе здібностей до бізнес-освіти, а в результаті на основі внутрішньої мотивації визначиться щодо продовження навчання.
При організації навчального процесу необхідно використовувати засади кредитно-модульної системи, що ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань та вмінь. Але при цьому є необхідним врахувати особливості бізнес-освіти. Чим відрізняється бізнес-освіта від традиційної:
1) Традиційна освіта орієнтована на засвоєння визначеного набору знань, а бізнес освіта орієнтована на отримання слухачем додаткових можливостей

 
 

Цікаве

Загрузка...