WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблеми забезпечення вищої технічної школи - Реферат

Проблеми забезпечення вищої технічної школи - Реферат

підвищення якості навчальної літератури для вищої технічної школи.
Однак, на практиці цього досягти не вдалося, і складання та видавництво навчальної літератури йшло дуже повільно. В результаті, у 1935 р. з 173-х машинобудівельних дисциплін підручниками було забезпечено тільки 36 (20,8%), з 87-и хімічних дисциплін - 20 (23%), з 152-х енергетичних - 34 (21,4%). Натомість по вищій математиці було у наявності 70 навчальних посібників, які можна було скоротити до 4-х підручників.
Протягом 1936-1937 рр. не було ефективного контролю по забезпеченню вищої технічної школи навчальною літературою: не планувалося видавництво навчальної літератури у загальнодержавному масштабі, не забезпечувалося єдиного керівництва процесами складання і постачання підручників. Наркомати видавничу справу вважали другорядною і не несли жодної відповідальності за невиконання тематичних планів по видавництву. В результаті, у 1937 р. ці плани було виконано на 40-50%. Не існувало підручників з електроапаратури, електромашин, технології металів та інших важливих дисциплін. Крім цього, над складанням підручників працювали малокваліфіковані автори, рецензенти і редактори, аналіз рукописів в інститутах носив поверхневий характер.
Реальне покращання у справі розробки і видавництва навчальної літератури для вищої технічної школи відбулося після проведення у травні 1938 р. 1-ї Всесоюзної наради працівників вищої школи СРСР. На основі рішень наради було централізовано оперативне керівництво підготовкою івидавництвом підручників, до авторської діяльності вдалося залучити видатних вчених і кваліфікованих працівників виробництва. Наприклад, викладачі Донецького індустріального інституту протягом 1939-1940 рр. написали більше 100 підручників. Позитивних змін в авторстві вдалося досягти за рахунок віднесення роботи по складанню підручників до науково-дослідної, яка входила до навантаження професорсько-викладацького складу і за яку передбачалося присудження вчених звань і ступенів.
Серед інших позитивних змін стало виконання наркоматами тематичних планів видавництва підручників. Так, у 1938 р. ГУНЗ НКВП заплановано видати 88 назв підручників, а на практиці було видано 104 назви. Тобто план було навіть перевиконано. Загалом по вищій технічній школі в період 1938-1940 рр. було видано 715 назв нових підручників, з яких 527 видано вперше. Безумовно, це було грандіозним успіхом.
Однак, до кінця 30-х рр. не вдалося позбавитися багатьох негативних явищ у сфері забезпечення вищої технічної школи якісними підручниками. Так, вже традиційними недоліками підручників були: відсутність зв'язку теорії з практикою, перевантаження другорядним, описовим матеріалом, невідповідність об'єму підручника програмі дисципліни, відсутність відображення останніх досягнень науки і техніки, нестача підручників з окремих дисциплін (загальна фізика, технологія металів, будівельне виробництво, машинобудівельне креслення тощо).
Складанню якісних підручників перешкоджали такі обставини: відсутність творчої відпуски або зниження робочого навантаження для авторів, формалізм під час рецензування і затвердження підручників, добір авторів проводився без обговорення кандидатур на кафедрах інститутів, нерівномірність навантаження видавництв протягом року (основна робота 3 - 4-й квартали), зрив авторами договірних термінів по написанню рукописів. Крім цього, припускалося багато помилок, особливо при перекладі іноземної літератури.
Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки:
- в період 20 - 30-х рр. ХХ ст. забезпечення навчальною літературою було однією з найслабкіших позицій у вищій технічній школі УСРР, що негативно позначалося на ефективності навчального процесу і якості підготовки інженерних кадрів;
- протягом 20-х рр. забезпечення навчального процесу у вищій технічній школі підручниками відбувалося за рахунок місцевих типографій при технічних ВНЗ, а центральні керівні (НКО) і видавничі (Укрдержвидав) органи не змогли налагодити їх випуск у необхідній кількості, якості та номенклатурі;
- паралельно до центральних освітніх органів протягом 30-х рр. підготовкою і випуском підручників з спеціальних дисциплін для технічних інститутів займалися господарські наркомати, робота яких не відзначалася планомірністю, систематичністю та ефективністю. Покращення їх діяльності відбулося тільки після запровадження жорсткого централізованого контролю наприкінці 30-х рр..
Виходячи з цього, вважаємо доцільним дати такі рекомендації:
- задля досягнення позитивних результатів у навчальному процесі, що орієнтується на пріоритетність самостійної діяльності студентів необхідно забезпечити вищу технічну школу україномовною навчальною літературою належної якості та у необхідній кількості;
- діяльність видавництв повинна узгоджуватися центральним керівним органом;
- для отримання якісної навчальної літератури до її розробки необхідно залучати професорсько-викладацький склад, розглядаючи цю діяльність як науково-дослідну, а також спеціалістів промисловості;
- для забезпечення відповідності змісту підручників навчальним програмам необхідно активізувати видавничу діяльність на базі видавництв при технічних університетах, залучаючи до авторства наявний професорсько-викладацький штат;
- структура і форма підручника повинна відповідати психолого-педагогічним особливостям процесу засвоєння студентом навчального матеріалу і орієнтуватися на самостійне навчання (підручник-репетитор).

 
 

Цікаве

Загрузка...