WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Міжпредметні зв’язки і формування методологічних знань - Реферат

Міжпредметні зв’язки і формування методологічних знань - Реферат


Реферат на тему:
Міжпредметні зв'язки і формування методологічних знань
Вимоги, які ставляться на сьогоднішній день до навчального процесу загальноосвітньої школи, постійно зростають. Зміст освіти характеризується більш високим рівнем узагальнень; раннім вивченням теоретичного матеріалу; застосуванням ідеальних об'єктів; зростанням кількості завдань, що сприяють загальному розвитку учнів. Ці вимоги знаходяться в прямій залежності від того, наскільки ґрунтовно оволоділи учні методами наукового пізнання, знаннями про знання (методологічними знаннями).
Методологічні знання - особливий вид знань. Між знаннями інформативного характеру про який-небудь предмет і методологічними знаннями існує якісна відмінність. Методологічні знання це не знання, які можна брати і якими можна користуватися , а, в певному розумінні ,- це стиль мислення та діяльності, деяка специфічна технологія діяльності і мислення.
Проблема формування методологічних знань як окремого напрямку наукового дослідження була виділена відносно недавно і це є причиною її нестійких теоретичних позицій. Автори деяких філософських робіт стверджують, що методологію не можна розглядати як сукупність знань і трактувати її як сукупність і систему знань, як це прийнято робити зараз, не можна. Методологія [1] представляє собою скоріше організм, сферу діяльності, а, отже, і методологічні знання повинні трактуватися дещо інакше, а не просто як сукупність знань.
Методологічні знання - це система, яка може і повинна розглядатися в різних планах: як сукупність знань і процесів; як функціональна структура; як певна організація матеріалу, охопленого цією структурою і цими процесами; як морфологія на якій склалась та існує розглядувана нами система.
Цінність методів пізнання з дидактичної точки зору - це ефективний шлях здійснення інтеграції всіх предметів природничонаукового циклу і формування на цій основі сучасного стилю мислення школярів, формування узагальнених вмінь, для яких характерна властивість широкого переносу, що є однією з важливих умов інтенсифікації навчального процесу[2-3].
Ще недавно міжпредметні зв'язки розглядались в теорії і практиці шкільного навчання як зв'язки навчального матеріалу за змістом. Однак цього недостатньо. Кожний вчитель [4] повинен шукати в своєму предметі точки дотику з матеріалами інших предметів. Але міжпредметні зв'язки полягають не тільки в цьому. Найбільш глибокі зв'язки лежать не стільки в змісті фактичного матеріалу, скільки в характері розумової праці . Це ж саме відмічав автор роботи [5], який вважає, що деякі знання будуть міжпредметними, а саме: загально-методологічні знання, загальні методи науки, способи розумових дій, логіка. У випадку повноцінного їх засвоєння на матеріалі одного навчального предмету учневі легше буде здійснити перенесення засвоєних видів діяльності на зміст інших дисциплін. Інші ж види знань будуть різні за своїм предметним змістом в різних предметах: частина термінів, факти,конкретні теорії, специфічні методи науки та правила дій, конкретні закони. Тому оволодіння методологічними знаннями та їх застосування на матеріалі різних видів знань у навчальних предметах забезпечать, в свою чергу, і застосування знань, фактів, законів [5].
Зміст міжпредметних зв'язків не обмежується питаннями вивчення теорій, законів, понять, спільних для споріднених предметів. В основу класифікації міжпредметних зв'язків можна покласти дві ознаки: 1) знання; 2) види діяльності. Перший вид міжпредметних зв'язків замикається всередині циклу споріднених предметів. Другий вид проявляється в такому вигляді, як єдність методів вивчення світу. І якраз цей вид міжпредметних зв'язків дає можливість об'єднати природничі і гуманітарні дисципліни, створює основу для формування уявлень про суть пізнання світу людиною. Розуміння цього аспекту має велике значення, так як школа повинна сформувати в учнів цілісну систему поглядів на сучасну наукову картину світу та процес його пізнання. У навчальних планах колишньої радянської школи [6], а також сучасної школи не передбачено ні одного предмету, при вивченні якого в учнів формувалися б перераховані вище системи.
Аналіз літератури з даної проблеми дозволяє нам зробити висновок про необхідність розуміння методологічних знань як основи міжпредметного зв'язку. Ця умова обґрунтована в багатьох роботах, але до цих пір в предметних методиках вона не знайшла належного відображення. Незважаючи на те, що більшість авторів при розгляді міжпредметних зв'язків звертають увагу на розуміння їх як зв'язків, що лежать в області методів пізнання, в предметних методиках міжпредметні зв'язки продовжують трактуватися як такі, що лежать в області змісту освіти. При розгляді питань реалізації міжпредметних зв'язків можна виділити слідуючи умови формування методологічних знань: 1)спеціальний розгляд всередині окремого предмету конкретних відомостей, необхідних для формування узагальнених знань світоглядного характеру; 2)наявність у складі навчальних предметів спеціальних знань.
Література
1. Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология..-М.: Издательство ШКП, 1997.- 641с..
2. Макареня А.А., Кривых С.В., Ишкова Л.В. От химического образования к междисциплинарному подходу// Химия в школе.-2000,№7.-с.2-6.
3. Смирнова Т.В. Формирование научного мировоззрения учащихся при изучении химии.-М.: Просвещение, 1984.- 174с.
4. Сухомлинский В.А. Сто советов учителю. Избранные произведения в 5 томах.- Киев, 1979.- 220 с.
5. Лернер И.Я. Качества знаний учащихся. Какими они должны быть? -М.: Знание, 1978.- 45с.
6. Скаткин М.Н., Батурина Г.И. Межпредметные связи, их роль и место в процессе обучения// Межпредметные связи в процессе преподавания основ наук в средней школе: Тезисы Всесоюзной конференции (10-12 октября 1973 г.), ч.1.-М., 1973.-с.18-24.

 
 

Цікаве

Загрузка...