WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Комп’ютерне тестування знань студентів на Первомайському факультеті ХДУХТ - Реферат

Комп’ютерне тестування знань студентів на Первомайському факультеті ХДУХТ - Реферат


Реферат на тему:
Комп'ютерне тестування знань студентів на Первомайському факультеті ХДУХТ
Розвиток сучасних інформаційних та комп'ютерних технологій і комп'ютеризація всіх сфер суспільно-економічної діяльності вимагає від вищої школи застосування цих технологій у навчальному процесі.
Особливого значення набуває впровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій в зв'язку з переходом вищих навчальних закладів на кредитно-модульну навчальну технологію. При такій технології значно збільшується час, що відводиться на самостійне навчання студентів. Тому посилюється потреба полегшити студентам пошук необхідного навчального матеріалу та засобів самоконтролю і створити зручні засоби контролю за успішністю їх навчання для викладачів.
Як показує огляд тез доповідей науково-методичних конференцій, що проводяться останнім часом в різних навчальних закладах України, питанням комп'ютерних технологій навчання, створенню і впровадженню в навчальний процес електронних підручників, комп'ютерних тестових систем навчання і контролю знань студентів приділяється багато уваги.
Проте процес комп'ютеризації сповільнюється ще слабкою технічною базою вузів, та відсутністю зручних універсальних навчально-контролю-ючих програм, або їх обмеженою доступністю.
Нами зроблена спроба розробити просту і зручну у використанні навчально - контролюючу програму, яка б відрізнялась універсальністю, гнучкістю, дружнім інтерфейсом по відношенню і до студентів і до викладачів, які створюють тести. В результаті розроблено додаток на Visual Basic, що складається з трьох модулів названих нами НКП 1, НКП 2 і НКП 3. Перший модуль надає допомогу викладачам в створенні і збереженні розроблених тестів на жорсткому дискові ПК. Крок за кроком програма веде викладача через процес розробки тестів.
Після відповіді на першу вимогу програми: "Вкажіть назву дисципліни", програма сканує кореневий каталог диску С: і якщо там нема ще папки з такою назвою, то пропонує її створити. При згоді викладача автоматично створюється потрібна папка, а в противному здійснюється вихід з програми. Якщо папка існує, або була щойно створена, то програма запитує скільки нових тем планується опрацювати. В разі відповіді 0, відкривається список для перегляду і вибору вже існуючих тем. Якщо вказане число більше 0, то пропонується ввести назви тем і в папці з дисципліни автоматично створюються підлеглі папки з назвами цих тем. В них будуть розміщені відповідні тести, малюнки і методичні матеріали.
Далі пропонується вибрати тему для опрацювання з спадаючого списку тем. Після вибору надається можливість ввести номер тесту з обраної теми і число варіантів відповідей, яке може змінюватись від 2 до 5. З'являється шаблон з відповідною кількістю рядків для введення питання, варіантів відповідей і оцінок за них. Можна використовувати 2-х елементну (5,0), або 4-х елементну (5,4,3,0) систему оцінок.
Після натиснення на кнопку "Збереження" тест автоматично зберігається в файлі С: Ім'я дисципліни Назва теми Тест і, що позбавляє викладача від блукання по файловій системі. В тестах можна використовувати малюнки і графіки. Їх можна створити за допомогою редактора Paint або майстра діаграм в Excel, відредагувати і встановити потрібний розмір в Photo Editor та зберегти як Рис і.jpg в папці з назвою теми.
Модуль НКП 2 призначений для завдання викладачем параметрів тестування. Потрібно послідовно відповісти на наступні питання: з якої дисципліни та в якому режимі проводити тестування; скільки тем виноситься на тестування; скільки часу дається на відповіді; де зберегти результати тестування (вказати шлях до папки "Результат" на сервері, чи на своєму ж комп'ютері).
Потім слід заповнити табличку з полями: назва теми, номер першого тесту з теми, номер останнього тесту з названої теми, кількість тестів на які потрібно відповісти при тестуванні. Назви існуючих тем з дисципліни можна переглянути в спадаючому списку і навіть скопіювати з списку в таблицю за допомогою контекстного меню. Введені данні автоматично зберігаються в папці з назвою дисципліни, що розміщується на серверові в призначеному для цього файлі "Вступ".
Третій модуль додатку з назвою НКП 3 призначений для безпосереднього тестування студентів. Студенту пропонується вказати дисципліну, назвати своє прізвище та ім'я і далі відповідати на питання тестів, згідно з параметрами встановленими викладачем в модулі НКП 2. При цьому з множини тестів кожної теми випадковим чином, але без повторювань, задається вказана кількість тестів. Порядок відповідей теж встановлюється випадковим чином, тому нема сенсу студентам запам'ятовувати номери вірних відповідей.
В режимі жорсткого контролю програма "мовчки" підсумовує набрані бали і після відповіді на останній тест або по закінченню часу відведеного на тестування повідомляє про оцінку. Оцінки виставляються за відношенням набраної кількості балів до найбільшої можливої при заданій кількості тестів. Автоматично в файл "Результат" в папці з дисципліни на сервері пересилаються оцінки кожного студента з кожної теми і загальна оцінка. Оцінки з тем дозволяють викладачеві з'ясувати, які теми викликають труднощі у студентів і вимагають додаткового пояснення.
В режимі м'якого контролю, в разі невірної відповіді на тест, пропонується підказка-посилання на методичні матеріали з теми, які повинні знаходитись в папці з назвою теми. Це можуть бути лекції, методичні вказівки до лабораторних і практичних занять, довідники. При згоді студента на підказку на екран виводиться текст вказівок. Потім надається можливість дати нову відповідь на тест, але оцінка знижується на 2 бали.
В режимі репетитора оцінки на сервер не пересилаються, а кількість разів використання підказки і повторення спроб необмежені. В цьому режимі студент може вивчати матеріал при самопідготовці і для самоконтролю.
Використання додатку підвищує об'єктивність оцінки знань студентів, значно полегшує і прискорює працю викладачів.
При розробці інтерфейсу додатку довелось йти на компроміс між бажанням створити яскраву і змістовну заставку та бажанням зменшити об'єм, який необхідний програмі на дискові. Переважило друге і ми обмежились заголовком, створеним за допомогою Word Art.
Завдяки цьому скомпільовані exe-файли усіх трьох модулів разом займають 1.2 Мб дискового простору, тобто вміщуються на одній дискеті і можуть встановлюватися викладачем з неї на серверові безпосередньо перед тестуванням, при цьому навіть не потрібно встановлювати на комп'ютерах Visual Basic.6.
Програма застосовувалась авторами для тестування знань студентів з дисципліни "Економіка та прогнозування споживчого ринку". Пропонувались тести на теми: "Попит", "Пропозиція", "Ціноутворення" та інше.
Набутий досвід свідчить прозручність і ефективність використання додатку, як при контрольному тестуванні студентів викладачами так і при самостійній підготовці студентів до занять.
Ефективним є також застосування комп'ютерної техніки на практичних заняттях з таких дисциплін, як "Економіка праці, "Економіка та прогнозування споживчого ринку" та "Державне регулювання економіки", що проводяться одним із авторів. Оскільки операційна система Windows дозволяє одночасно відкривати кілька додатків, то при тестуванні і самопідготовці для розрахунків студентами зручно використовуються електронні таблиці (МS Ехсе1).
Копіювання формул протягуванням, використання автосуми для отримання підсумків, використання функції ВПР та інше звільняє студентів від рутинних обчислень і дозволяє сконцентруватись на алгоритмі рішення задачі та на суті використаних формул. Проведення самостійних занять в комп'ютерному класі наближує майбутніх спеціалістів до виробничих умов, навчає їх вирішувати економічні задачі, застосовуючи комп'ютер.
Принципами кредитно модульної технології навчання є:
- - Повідомлення назви модуля, постановка і запис цілей і завдань, мотивація навчальної діяльності(2%);
- - Актуалізація опорних знань, планове повторення головних теоретичних знань і навичок з одного з попередніх модулів (6%);
- - Цілісне сприймання, осмислення та усвідомлення структури і змісту теоретичних знань модуля (15-20%);
- - Попередній тестовий контроль на розуміння (5%);
- - Поглиблення структурних знань у повторному режимі (самостійна робота, семінари, практичні заняття, тощо) (40-45%);
- - Повторний тестовий контроль(5%)4
- - Узагальнення і систематизація знань(15%);
- - Підсумковий заліковий контроль (5%).
Як бачимо, при такій технології розроблений нами додаток має необмежене поле застосування.

 
 

Цікаве

Загрузка...