WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Зміст та структура соціальної компетентності - Реферат

Зміст та структура соціальної компетентності - Реферат

компетентність (вміння будувати стосунки з іншими людьми, виступати перед аудиторією, вміння вербалізації думки);
- інтелектуальна компетентність (достатній рівень соціального інтелекта, який надає змогу орієтуватись та взаємодіяти з соціумом (виключення психічних розладів та патологій), інтелектуальна лабільність тощо);
- побутова компетентність (володіння елементарними навичками побутового обіходу (готування іжи, прання, прибирання, знання гігієнічно-санітарних норм, техніки безпеки при роботі з струмовими, газовими приладами тощо));
- громадянська компетентність (знання основ економічних законів та правових норм);
- моральна компетентність (наявність невикривлених ціннісних орієнтацій);
- екстремальна компетентність (поведінка адекватна ситуації, або нормальна реакція на ненормальні події);
- професійна /учнівська компетентність (вміння самостійно опановувати новий навчальний матеріал, поповнюватипрофесійні знання та тягнутись до професійного самоудосконалення).
Сукупність ключових компетентностей складає модель соціальної компетенції, що знайшло своє відображення у схемі 1. Універсальна модель соціальної компетенції. Для моделі використовувалась діаграма Вена, що відображає області перекривання елементів, тому що кожний вид ключової компетентності будь якої окремо взятої особистості буде мати свою область перекривання елементів.
Саме області перекривання засвідчують ступень розвитку тієї чи іншої ключової компетентності, які на практиці вказують на реальний рівень соціальної компетентності.
Як вже зазначалося вище, модель соціальної компетенції - це формат складових якостей особистості певного вікового періоду. Соціальна компетентність - це рівень готовності особистості відповідати вимогам норм соціальної компетенції, рівень цих якостей, якими в дійсності володіє особистість.
Схема 1.
Універсальна модель соціальної компетенції.
Соціальна компетентність - це багатогранна характеристика особистості, яка своєю багатокомпонентністю охоплює всю множину та глибину функціонуванння особистості в соціумі. Оскільки особистість - істота сутто соціальна, то формат соціальної компетентності охоплює як соціальні мотиви, знання, навички, необхідні для успішної взаємодії із оточуюючим соціальним середовищем, так і самопочуття та самоприйняття особистістю самої себе в постійно мінливому соціумі. При цьому соціальна компетентність передбачає як достатній рівень вміння будувати партнерські стосунки, здатності до кооперації, так і достатній рівень конформності для того, щоб не іти врозріз з вимогами суспільства. Соціальна компетентність вимагає від особистості як принциповості, вміння відстояти власну думку, протистояти небажаному впливу, так і толерантності, і вміння пристосовуватися, і, більш того, ефективно діяти в постійно змінюючихся соціальних умовах. Соціальна компетентність вимагає як досить високого рівня оптимізму, що надає віру в успіх, здавалось би, нереальної, безнадійної справи, так і достатнього рівня песимізму, який надає змогу реально оцінити себе та свої знання, щоб уникнути зайвої ейфорії, і, головне, змушує наздалужити прогалини в знаннях та вміннях, що гальмують справу. Соціальна компетентність вимагає як збереження пропріуму, так і вміння рахуватися з соціальними нормами та правами інших людей. Все це вказує на ситуативний характер прояву соціальної компетентності. За великим рахунком, формування, становлення соціальної компетентності - це є розгортання життєвого потенціалу особистості.
Соціальна компетентність - це комплекс особитстісно-психологічних технологій взаємодії особистості із оточуючим соціальним середовищем. Ефективність, успішність цієї взаємодії визначає рівень соціальної компетентності. Дослідження цих особистісно-психологічних технологій, що утворюють зміст соціальної компетентності потребує подальшої уваги з боку фахівців різних галузей науки.
Література:
1. Бахтеева С.С. Формирование социальной компетентности в процессе обучения иностранному языку в ВУЗе экономического профиля. - Дис….канд. пед. наук - Казань, 2001. - 174с.
2. Бодалев А.А. Психология общения. Избранные психологические труды. М., 1996
3. Гиндина Е.Д. Генетические основы эмоциональных и поведенческих особенностей у детей подросткового возраста. - Автореферат дис…. канд. психолог. наук. - М., 2005 - 24с.
4. Гончарова-Горянська М. Соціальна компетентність: поняття, зміст, шляхи формування в дослідженнях зарубіжних авторів. //Рідна школа. - 2004. - №7-8.
5. Егоров Д.Е. Формирование социальной компетентности студента среднего профессионального учебного заведения в процессе социального образования. - Дис…. канд. пед. наук. - Казань, 2003. - 188 с.
6. Лєпіхова Л. Соціально-психологічна компетентність у психологічній взаємодії. //Вища освіта України. - 2004. - №3.
7. Макаров С.В. Психолого-дидактические условия и факторы формирования акмеологической компетентности кадров управления. - Автореферат дис….канд. психол. наук. - М., 2004. - 21с.
8. Никитина С.В. Становление социальной компетентности старшеклассников современной общеобразовательной школы. - Дис…. канд. пед. наук. - Омск, 2004. - 214с.
9. Прямикова Е.В. Развитие социального мышления старшеклассников в процессе изучения общественных дисциплин. - Дис…. канд. социологич. наук. - Екатеринбург, 2004. - 166с.
10. Рачева С.С. Развитие социальной компетентности студентов на основе проектного обучения в ВУЗе. - Дис…. канд. пед. наук. - Спб., 2003. - 191с.
11. Свирская Л.Н. Организационно-педагогические условия становления начал ключевых компетентностей ребенка дошкольного возраста. - Автореферат дис….канд. пед. наук. - Великий Новгород, 2004. - 26с.
12. Слот В., Спанярд Х. Нидерландская модель социальной помощи детям и подросткам, ориентированная на социальную компетенцию // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. - 2000. - №1.
13. Цветков В.В. Формирование социальной компетентности сельских школьников. - Дис….канд. пед. наук. - Великий Новгород, 2002. - 155с.
14. Шабатура Л.Н. Становление социальной компетентности личности в процессе гуманизации профессионального образования. - Дис…. канд. философ. наук. - Омск, 1996. - 167с.

 
 

Цікаве

Загрузка...