WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Заробітна плата як мотиваційний механізм підвищення ефективності виробництва на підприємствах вугільної промисловості: психолого-педагогічний аспект ( - Реферат

Заробітна плата як мотиваційний механізм підвищення ефективності виробництва на підприємствах вугільної промисловості: психолого-педагогічний аспект ( - Реферат

скорочення витрат виробництва і збільшення обсягів продукції, а на підвищення цін, що призвело до розвитку некерованих інфляційних процесів, сплеску масової неплатоспроможності, зупинки виробництва, банкрутства підприємств і, як наслідок, до різкого падіння рівня життя населення із втратою мотивів до ефективної праці [5,c.113-119].
Світова івітчизняна економічна наука має чимало здобутків, які стосуються розробки теоретичних основ і методичних підходів щодо оцінки та стимулювання ефективності праці. Цим питанням присвячені наукові праці як вчених України та держав СНД (Л. Абалкіна, В. Адамчука, А. Амосова, Д. Богині, І. Бондар, І. Герчикової, В. Гупалова, А. Калини, Н. Лук'янченко, І. Сороки та ін.), так і вчених країн далекого зарубіжжя (М. Мескона, Д. Сінка, Г Емерсона). Водночас, недоліком існуючих в сучасній літературі методичних підходів є те, що роботи провідних західних економістів орієнтовані на сформовану ринкову економіку, а роботи відомих російських та українських авторів, як правило, написані в часи соціалізму і відбивають особливості економіки командно-адміністративного типу. Отже, як ті чи інші існуючі методики не враховують особливості перехідного періоду, нових умов господарювання, формування конкурентного середовища. Упродовж останніх років проблеми стимулювання ефективності праці в Україні залишалися, на жаль, поза увагою науковців і політиків [5,c.113-119].
В економічній літературі в різних аспектах багатьма дослідниками висвітлюються і обговорюються засоби поліпшення мотивації праці, серед яких треба відзначити п'ять відносно самостійних напрямків: матеріальне стимулювання, поліпшення якості робочої сили, вдосконалення организації труда, залучення персоналу в процесі управління та негрошове стимулювання.
Враховуючи той факт, що під час опитування (анкетування) працівників (респондентів) вугільних підприємств відокремленний підрозділ АО шахта "Дуванна" ОАО "Краснодонвугілля", відокремленний підрозділ АО шахта "Самсонівська Західна" ОАО "Краснодонвугілля" було виявлено, що їх основним мотивуючим чинником є гарантована заробітна плата. Головною метою нашого дослідження і було виявлення домінуючого характеру мотиваційного механізму на підприємствах вугільної промисловості Донбасу [3,c.170-176].
Аналіз роботи показав, що на Донбасі (і на Україні взагалі) спостерігається невідповідність рівня заробітної плати по галузях економіки щодо труднощів, складності і безпеці праці. Рівень оплати важкої і небезпечної праці шахтарів у даний час значно нижче рівня оплати праці робітників інших галузей економіки (див. табл. 1)[1,c.105].
Рівень заробітної плати по видах економічної діяльності на Україні
Сфери і галузі
рік 2005 р. у %
до 2003 р.
2003 2004 2005
Транспорт і зв'язок 533 599 832 155
Фінансова діяльність 856 898 1097 128
Вугільна промисловість 749 799 941 135
Виробництво і розподіл газу, води 538 622 679 126
Металургія і металообробка 832 856 989 167
Безумовно, мотиваційнному механізму сплати праці надається велика роль, але постійне підвищення рівня оплати праці не сприяє як підтриманню працівної активності на должному рівні, так и росту виробництва праці. Застосування цього методу може бути корисним щодо досягнення короткострокових підвищень у виробництві праці. Врешті решт відбувається певні накладки або звикання до цього виду впливу. Однобоковий вплив на робітників лише грошовими методами не може привести до довгострокового підвищенню виробництва праці.
На етапі переходу до ринку зростає значимість умов праці як одної з найважливіших потреб людини і тому поліпшення умов праці - одна з найгостріших проблем цього часу, тому що умови праці є не тільки потребою, а й мотивом, який примушує працювати з певною віддачею, бути одночасно фактором і наслідком певного виробництва праці і його ефективності [5,c.113-119].
Отже, непомітний для недосвідченого ока процес втрати інтересу працівника до праці, його пасивність приносить такі відчутні результати, як плинність кадрів, керівник раптом виявляє, що йому доводиться вникати у всі деталі будь-якої справи, виконуваного підлеглим, що, у свою чергу, не виявляють ні найменшої ініціативи. В наслідок цього процесу ефективність підприємства падає. Аналіз сучасного стану розглянутої проблеми підтверджує нагальну потребу підвищення рівня заробітної плати, пошуку резервів зниження собівартості по інших її елементах і додаткових джерелах надходження фінансових ресурсів у вугільну промисловість.
Таким чином, проведене дослідження дає змогу стверджувати, що єдиною основою довгострокового економічного зростання є підвищення умотивованості праці. Систему оплати праці і преміювання на підприємствах вугільної промисловості необхідно перетворювати на механізм стимулювання праці. В цьому контексті слід звернути увагу на співвідношення темпів зростання показників ефективності праці та її оплати: на сучасному етапі економічного розвитку України є доцільним випередження темпів зростання заробітної плати порівняно з ефективністю, оскільки існуюча величина середньомісячної оплати праці сьогодні не сприяє кількісному та якісному відтворенню робочої сили.
Таким чином, щоб не дозволити втрату потенційного прибутку, менеджер повинен добитися максимальної віддачі від своїх підлеглих. Для еффективного управління таким ресурсом як люди менеджеру необхідно виділити визначені параметри роботи, що доручається підпорядкованим, змінюючи ті, які можуть впливати на психологічні стани виконавців, тим самим мотивируючи або демотивируючи їх [2,c.117-139]. Грамотно спроектована робота повинна створювати внутрішню мотивацію, відчуття особистого внеску в що випускається продукцію. Людина - істота соціальна, а значить, почуття співпричетності здатне викликати в ньому глибоке психологічне задоволення, що дозволяє усвідомити себе як особистість.
Література:
1. Амоша А.О, Братух І.О. Шляхи рішення проблеми оплати пращ у вугільній промисловості// Зкономика УкраиньІ. К.: Видавництво Преса України- 2005р., стор. 105
2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент, М.: Гардарика, 1998, - 197 с.
3. Дубчак В.. Мотивація персоналу як складова ефективного функціонування транснаціональних корпорацій в сучасному економічному середовищі //Актуальні проблеми економіки 2004, №7(37). - С.170-176.
4."Инфляция в Украине: теория и реальность", Найденов В. К.: Наукова думка - 95, с.37-39.
5.О.А. Старожух. Стимулювання ефективності праці на машинобудівних пдриємствах// Актуальні проблеми економіки 2004, №12(42).- С.113-119.
6.Фалмер Р.М. Энциклопедия сучасного керування. Т 1,3. - М.: 1992.

 
 

Цікаве

Загрузка...