WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навчально-методичне забезпечення предметів естетичного циклу та трудового навчання (метод.розробка) - Реферат

Навчально-методичне забезпечення предметів естетичного циклу та трудового навчання (метод.розробка) - Реферат

використовує.
14. Простежте за тим, як використовує вчитель дошку на уроці. Зафіксуйте, які записи були зроблені на дошці до уроку, які робилися під час уроку. Визначте їх мету. Оцініть грамотність записів, їх відповідність каліграфічній нормі, правильність розташування, їх доцільність і достатність.
15. Простежте за опитуванням учнів та оцінюванням рівня сформованості їх мовленнєвих навичок та умінь. Зафіксуйте, скільки учнів було опитано на уроці, скільки учнів одержали оцінку за урок. Відмітьте об'єкти контролю. Визначте види, форми, прийоми контролю. Встановіть їх відповідність об'єктам контролю. Зверніть увагу нате, як оцінювались мовленнєві дії учнів, як вівся облік оцінок. Проаналізуйте виставлені вчителями оцінки за урок. Оцініть їх об'єктивність, виховний, та мотиваційний потенціал.
16. Простежте за організацією і проведенням початку уроку. Зверніть увагу на те, чи готовий клас до уроку (дошка, дидактичні посібники, технічні засоби, все необхідне на партах учнів) і чи не було втрачено час через погану організацію. Визначте, в якій формі проводився початок уроку, яка його мета. Оцініть прийоми, які використовував учитель для її досягнення. Охарактеризуйте зв'язок цього етапу уроку з наступними. Вкажіть, як по-іншому можна було розпочати цей урок.
17. Простежте за проведенням мовленнєвої зарядки. Зверніть увагу на вмотивованість мовленнєвих дій учнів. Сформулюйте мету мовленнєвої зарядки. Визначте прийоми, які використовував учитель для досягнення поставленої мети. Оцініть їх ефективність. Зверніть увагу на матеріал, який використовував учитель для мовленнєвої зарядки, виховний/загальноосвітній потенціал. Визначте зв'язок мовленнєвої зарядки з наступними етапами уроку.
18. Простежте за проведенням фонетичної зарядки. Визначте її мету, прийоми її досягнення та оцініть їх відповідність. Зверніть увагу на те, чи використовувалась фонограма, оцініть її доцільність. Охарактеризуйте зв'язок фонетичної зарядки з наступними етапами уроку. Оцініть готовність учителя для проведення фонетичної зарядки (дотримання правильності вимови, знання напам'ять віршів, римівок, скоромовок, прислів'їв, які є матеріалом для фонетичної зарядки, правильне синтагматичне членування, інтонування).
19. Простежте за проведенням завершального етапу уроку. Зверніть увагу на те, чи вчасно було його проведено. Зафіксуйте, як учитель підбиває підсумки уроку, на що звертає увагу (що робили чи чого навчились, що вміємо), чи забезпечує усвідомлення учнями досягнутого рівня оволодіння мовою. Оцініть своєчасність і чіткість пояснення домашнього завдання, його підготовленість ходом уроку. Дайте оцінку об'єктивності, виховного та мотиваційного потенціалу виставлених учителем оцінок.
20. Простежте за перевіркою домашнього завдання та поясненням нового. Зафіксуйте, на якому етапі вчитель перевіряв домашнє завдання учнів, який його зв'язок з метою уроку. Визначте, які форми та прийоми контролю використовував учитель, оцініть їх ефективність. Зверніть увагу на прийоми активізації учнів, а також на те, чи було забезпечене усвідомлення і виправлення помилок усіма учнями. Зафіксуйте час, коли вчитель дає домашнє завдання, обгрунтуйте доцільність моменту. Зверніть увагу на своєчасність пояснення домашнього завдання, якщо це відбувається на завершальному етапі уроку. Визначте зміст, обсяг і мету домашнього завдання. Оцініть його підготовленість ходом уроку, а також те, чи буде воно служити базою для роботи на наступному уроці. Зверніть увагу на чіткість, доступність пояснень учителя, на врахування індивідуальних і вікових особливостей учнів. Простежте, чи перевірив учитель правильність домашнього завдання учнями в щоденниках.
21. Простежте за введенням нових лексичних одиниць. Визначте, до якого словника належать нові ЛО. Зверніть увагу на те, як учитель проводить ознайомлення з ЛО, чи врахована приналежність до певного словника. Визначте, які способи семантизації використовує вчитель, оцініть їх відповідність природі ЛО та віковим особливостям учнів. Зверніть увагу на те, чи враховані всі можливі труднощі засвоєння нових ЛО. Зафіксуйте, як учитель контролює розуміння нових ЛО та оцініть ефективність використання прийомів. Зверніть увагу на те, як учитель забезпечує активність усіх учнів. Запишіть вправи, які використовує вчитель для закріплення нових ЛО. Визначте їх тип, вид та оцініть їх ефективність і достатність. Дайте оцінку вирішенню загальноосвітніх, розвиваючих завдань, відмітьте, чи все було використане вчителем.
22. Простежте за поясненням нового граматичного матеріалу, визначте, до якого мінімуму він належить. Зверніть увагу на те, як учитель проводить ознайомлення з новим граматичним явищем, чи врахована його приналежність до певного граматичного мінімуму. Зафіксуйте, як учитель контролює розуміння функції ГС, оцініть ефективність прийомів контролю. Визначте, в якій формі було подано правило щодо формоутворення, оцініть доцільність такої форми. Встановіть, чи враховані всі труднощі засвоєння даного граматичного явища. Запишіть вправи, які використовує вчитель для закріплення нового граматичного матеріалу. Визначте їх тип, вид та оцініть їх ефективність і достатність. Дайте оцінку вирішенню загальноосвітніх, розвиваючих завдань, відмітьте, чи все було використане вчителем.
23. Простежте за організацією засвоєння ЛО або ГС на уроці. Визначте, до якого мінімуму вони належать. Зверніть увагу на те, чи створив учитель необхідну мотивацію для вживання мовного матеріалу. Запишіть вправи, які використовував учитель для формування відповідних навичок. Визначте їх тип, вид. Оцініть адекватність використаних вправ та їх послідовність завданням даного етапу формування навичок, їх достатність. Визначте ефективність використаних мовних і перекладних вправ. Зверніть увагу на те, які труднощі відчували учні у засвоєнні мовного матеріалу. Які шляхи їх подолання ви змогли б запропонувати? Зафіксуйте форми взаємодії вчителя та учнів під час виконання вправ, їх ефективність.
24. Простежте за навчанням техніки читання. Запишіть вправи, які використовував учитель, оцініть їх відповідність поставленій меті. Зверніть увагу на форму повідомлення нового правила читання. Оцініть ефективність і доцільність такої форми з урахуванням вікових особливостей учнів. Вкажіть, які труднощі відчували учні в читанні, що ви могли запропонувати для їх подолання. Зафіксуйте, як учитель контролював правильність (швидкість) читання та які прийоми використовував для активізації всіх учнів. Оцініть їх ефективність.
25. Простежте за процесом навчання письма. Визначте об'єкт навчання (каліграфія, орфографія, запис).

 
 

Цікаве

Загрузка...