WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навчально-методичне забезпечення предметів естетичного циклу та трудового навчання (метод.розробка) - Реферат

Навчально-методичне забезпечення предметів естетичного циклу та трудового навчання (метод.розробка) - Реферат

мовленнєву поведінку вчителя;
б) активізація дій учнів з метою використання мовного матеріалу; встановити відповідність мовленнєвих одиниць та послідовність вправ етапам формування мовленнєвих навичок;
визначити співвідношення мовних та умовно-мовленнєвих вправ, оцінити йогораціональність з урахуванням труднощів засвоєння мовного матеріалу;
обгрунтувати вмотивованість і мовленнєву спрямованість тренування;
визначити прийоми активізації роботи всіх учнів та оцінити їх ефективність з урахуванням вікових особливостей учнів ;
встановити зв'язок тренувальних вправ уроку з виконаним домашнім завданням, оцінити ефективність форми його перевірки;
назвати використані допоміжні засоби навчання, оцінити їх ефективність та відповідність віковим особливостям учнів і рівню їх підготовки;
визначити прийоми поточного контролю та оцінити їх адекватність поставленим завданням;
визначати виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання;
оцінити мовленнєву поведінку вчителя;
в) практика учнів у спілкуванні;
оцінити вмотивованість та ситуативну забезпеченість іншомовного спілкуванняучнів;
визначити відповідність методичних прийомів етапам розвитку мовленнєвих умінь;
назвати прийоми активізації роботи всіх учнів;
визначити адекватність прийомів контролю його об'єктам;
встановити зв'язок урочної роботи з виконаним домашнім завданням та оцінити
ефективність форм його перевірки;
визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання;
оцінити мовленнєву поведінку вчителя.
В. Завершення уроку:
оцінити своєчасність і чіткість пояснення домашнього завдання,підготовленість до нього завдяки проведеному уроку;
визначити усвідомлення учнями досягнутого рівня практичного володіння мовою;
оцінити об'єктивність виставлених оцінок, їх мотиваційний і виховний потенціал.
III. Результативність уроку:
1) визначити ступінь успішності виконання плану уроку;
2) встановити відповідність досягнутого на уроці рівня сформованості мовленнєвих навичок та вмінь поставленим цілям.
Завдання для проведення аналізу окремих елементів уроку
1. Визначити цілі (практичні, загальноосвітні, виховні, розвиваючі) і тип уроку. Простежте за тим, які прийоми використовувались для досягнення основних цілей уроку, дайте оцінку їх ефективності. Визначте зв'язок цього уроку з попередніми уроками ситуативно-тематичного циклу
2. Виділіть етапи уроку та зафіксуйте час, який відводився на кожний з них. Визначте ступінь відповідності структури уроку його цілям.
3. Зафіксуйте етапи уроку, визначте завдання та зміст кожного з них. Зверніть увагу на те, як здійснюється перехід від одного етапу до іншого.
4. Зафіксуйте вправи, які використовувались на уроці. Зверніть увагу на чіткість інструкцій учителя, та відповідність їм дій учнів, на забезпеченість вправ (за необхідності) зразком, на наявність контролю. Визначте форми взаємодії вчителя та учнів під час проведення вправ, оцініть їх ефективність.
5. Запишіть вправи, які використовувались на кожному етапі уроку, фіксуючи їх послідовність. Визначте тип, вид використаних вправ. Оцініть їх відповідність поставленим цілям та етапам формування мовленнєвих навичок або мовленнєвих умінь. Визначте співвідношення між тренувальними і мовленнєвими вправами. Вкажіть, які вправи ви могли б запропонувати, якби були порушення у виборі типу, виду вправ, або в їх послідовності, раціональному співвідношенні тренувальних і мовленнєвих вправ.
6. Простежте за використанням па уроці зорової вербальної/невербальної наочності. Зафіксуйте, на якому етапі, які конкретні засоби унаочнення застосовувались, визначте їх мету. Оцініть відповідність використаної наочності поставленим цілям, її доцільність і достатність, якість та естетичність виконання.
7. Простежте за використанням дидактичного роздавального матеріалу на уроці. Зафіксуйте, на якому етапі уроку і з якою метою використовується роздавальний матеріал. Оцініть відповідність його змісту та форми поставленій меті. Охарактеризуйте форму та якість контролю під час роботи учнів з роздавальним матеріалом. Оцініть якість виготовлення вчителем роздавального матеріалу.
8. Простежте за використанням технічних засобів навчання на уроці. Зафіксуйте, які засоби, на якому етапі, з якою метою застосовувались учителем. Оцініть методичну доцільність їх використання.
9. Простежте за проведенням ігор на уроці. Зафіксуйте на якому етапі, який вид гри, з якою метою використовувався. Оцініть відповідність гри поставленій меті та віковим особливостям учнів. Охарактеризуйте організацію гри вчителем (чіткість установок, керування діями учнів під час гри, чіткість підсумків).
10. Простежте за досягненням виховних, загальноосвітніх, розвиваючих цілей уроку. Визначте, які прийоми використовував учитель для виховання учнів, розвитку їх пізнавальних інтересів, пам'яті, уваги, уяви тощо, для формування навичок самостійної роботи над мовою, для розширення їх загального та філологічного кругозору. Зверніть увагу на те, чи використовувався з цією метою додатковий матеріал. Вкажіть, які конкретні виховні, загальноосвітні, розвиваючі цілі були досягнуті на уроці, який потенціал було використано.
11. Простежте за мовою вчителя на уроці. Оцініть її правильність, виразність, зверненість, емоційну забарвленість. Зверніть увагу на економність мовлення вчителя, його дидактичність (включення вивченого матеріалу, а також того, який вивчається і буде вивчатися найближчим часом). Стежте за тим, як учитель адаптує своє мовлення (міміку, жести, повтори, спрощення, трансформації, опори тощо).
Зафіксуйте, коли він говорить рідною мовою, чи є в цьому необхідність. Встановіть співвідношення між мовленням учителя та учнів на уроці.
12. Простежте за помилками учнів на уроці. Визначте їх характер (вимовні, лексичні, граматичні тощо). Встановіть причину та запропонуйте можливі шляхи їх усунення. Зверніть увагу на те, які способи усунення та виправлення помилок використовує вчитель. Оцініть їх ефективність. Які можливості для запобігання та усунення помилок не були використані вчителем?
13. Простежте за дисципліною в класі та організацією уроку. Визначте ступінь інтенсивності роботи учнів на уроці. Зверніть увагу на те, чи не було загублено час (коли, скільки, з якої причини). Зафіксуйте, які прийоми використовує вчитель для економії часу та більшої ефективності уроку. Відмітьте, як учитель реагує на порушення дисципліни. Стежте за тим моментом, коли вчитель використовує розрядки, а також за тим, які форми розрядок він

 
 

Цікаве

Загрузка...