WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → До проблеми становлення дизайн-освіти у світлі європейської інтеграції - Реферат

До проблеми становлення дизайн-освіти у світлі європейської інтеграції - Реферат


Реферат на тему:
До проблеми становлення дизайн-освіти у світлі європейської інтеграції
Головними чинниками, що обумовлюють формування сучасної теорії та методики дизайну є проблеми благоустрою середовища життєдіяльності людини в умовах розвитку економіки України. Сучасна модель "дизайн-творення" в Україні вимагає пріоритетного вирішення проблем, істотним чинником якого став напрям на європейську інтеграцію.
Як окрема галузь мистецтва, дизайн існує зовсім нещодавно. Найпомітнішими фундаторами раціонал-функціоналізму в дизайні ХХ ст. стали Велика Британія та Німеччина. Впровадження дизайну саме в систему освіти започаткувала школа "Штаатліхес Баугауз", у якій було запроваджено особливу, розроблену В. Гропіусом єдину систему освіти, де "чисте та ужиткове мистецтво розвивалися у гармонійному взаємозв'язку" [1]. Чи не вперше були задекларовані головні принципи педагогічної системи - розвиток творчої індивідуальності та практичної роботи в майстерні. Пізніше Ульмська школа в Англії підхопила та розвинула педагогічну лінію "Баугауз" і стала джерелом функціонального дизайну у світі протягом др. пол. ХХ ст.
Зарубіжний досвід педагогічних систем вказує на особливу зацікавленість дизайном у всіх сферах життя, а в таких країнах, як Великобританія, Японія, цю проблему піднесено до рангу державної політики [2]. Відмітною рисою часу є затребуваність роботи дизайнера й на вітчизняному ринку праці, проте розвиток дизайн-освіти не розглядається в Україні як необхідна складова загальної багатоступеневої освіти. Існує певна необхідність перегляду концепції освіти загалом, що суттєво розширює і поглиблює розуміння сутності дизайну та вимагає створення державної програми розвитку даної дисципліни.
У Харкові загальновизнаним центром дизайнерської освіти в Україні вважається державна академія дизайну і мистецтв (ХДАДМ), де навчання проводиться по головних галузях сучасного дизайну - промисловий, графічний та дизайн середовища. Проте мусимо визнати, що давні традиції харківського дизайну (зокрема, однією з перших у Російській Імперії художньо-промислових шкіл була заснована у 1894 році школа Марії Раєвської-Іванової) ведуть до вельми активного розвою великої кількості кафедр дизайну у різних вищих навчальних закладах міста.
Відповідно до формування системи розвитку українського дизайну (започаткованого постановами Кабінету Міністрів України від 20.01.97 р. № 37 "Про першочергові заходи розвитку національної системи дизайну і впровадження їхніх досягнень у промисловому комплексі України, об'єктах житлової, виробничої і соціально-культурної сфер" та ін.) при Харківському національному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди у 2003 р. створено кафедру "Дизайн. Моделювання одягу". Ії відкриття майже збіглося із реорганізацією вищої освіти в Україні та переходом на ступеневу освіту. Так,освітньо-кваліфікаційні програми за рівнями "спеціаліст" та "магістр" набули нового та поглибленого значення, їхня спрямованість варіюється в залежності від профілю і спеціалізації дизайн-навчання. Більше уваги надано розподілу змісту та обсягу спеціалізованого матеріалу під час фахової підготовки випускників. За головну концепцію дизайн-навчання взяті теоретичні положення ХДАДМ, що базуються переважно на педагогічних засадах школи Баугауз. Так, для якісного та ґрунтовного навчання студента-магістра і спеціаліста особливого значення набувають такі вузькофахові дисципліни як "теоретичні основи дизайну", "трансформація в дизайні", "комплексне проектування", "історія дизайну", "мистецтвознавство", "виробнича практика", "комп'ютерна графіка" та ряд ін. Ціла низка загально-художніх, гуманітарних, педагогічних дисциплін викладається силами відповідних кафедр. Подібна структура навчальних дисциплін є нині типовою для багатьох європейських дизайнерських шкіл.
За для цілеспрямованої підготовки фахівців та покращення методичної роботи на художньо-графічному факультеті створено навчально - методичну комісію з дизайну, розроблено методологію та методичну базу формування системи дизайну моделювання одягу, підготовлено нормативну базу дизайнерської діяльності. Пріоритетним напрямом кафедри "Дизайн. Моделювання одягу" є зв'язок із виробництвом. Так, студенти нашого університету отримують реальні навички в процесі роботи на провідних швейних фабриках міста і мають змогу впроваджувати свої моделі до масового виробництва. Подібний методично розроблений підхід передбачає активну соціально-культурну і економічну позицію дизайнера одягу на всіх етапах створення продукції до перетворення її в товар.
Можливість розвивати й будувати сучасну дизайнерську освіту дає і широке вивчення мистецтвознавчої спадщини за курсом "Історії дизайну" яка направлена на формування професійного рівня майбутніх дизайнерів, показує роль і місце сучасного дизайну в суспільстві, принципи його розвитку. Звичайно, освоєння сучасного мистецтвознавчого пласта має велике теоретично-методичне значення та є суттєвою умовою формування висококваліфікованого фахівця.
Підсумовуючи, скажемо, що дизайн із його соціокультурною спрямованістю, художньо-образним мисленням є тією формою науково-практичної діяльності, за допомогою якої можливе утворення та реалізація таких соціально значущих програм, як культурно-виховна, розвитку творчого потенціалу молоді тощо.
Примітки:
1. Даниленко В.Я. Основы дизайна: Учебное пособие. - Х.: ХДАДМ, 2003. - 18 с.
2. Чигарьоков В., Дижур А. Проектная культура и дети. Из опыта образования в Великобритании//Техническая эстетика. - 1990. - № 4.

 
 

Цікаве

Загрузка...