WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Деякі аспекти проблеми художньо – естетичних інтересів старших дошкільників - Реферат

Деякі аспекти проблеми художньо – естетичних інтересів старших дошкільників - Реферат

цінність мають наукові праці В.О.Філіпової [10] та Щукіної Г.І [11], вони побудовані на порівняльному аналізі пізнавального та естетичного інтересів, адже формування естетичного інтересу тісно пов'язане з пізнавальним інтересом. Естетичний інтерес формується у взаємодії з пізнавальним інтересом, залежить від широти, особливої спрямованості та його рівня; він виникає на основі сформованого рівня пізнавального інтересу, може випереджати його в розвитку, або відставати від нього, але завжди пов'язаний з процесом пізнання, підпорядковуючись йому [ 4, 10,11]. На основі цього витікає напрямок тлумачення естетичного інтересу як "спрямованість особистості на освоєння естетичної цінності, естетичних властивостей предметів та явищ, які викликають складний комплекс емоцій, переживань, оціночних суджень". Зокрема, естетичний інтересО.Н. Дем'янчук [4] розглядає як вибіркову спрямованість особистості на пізнання мистецтва саме під впливом його емоційної привабливості. Отже, до специфічних особливостей естетичних інтересів потрібно віднести наступне: підвищений емоційний фактор; особливий зв'язок об'єктивного та суб'єктивного; безкорисність, тому що предметом задоволення є процес естетичної насолоди. Показниками естетичного інтересу виділяють наступне [10,11]: емоційний відгук на естетичну цінність; узагальнений характер відношення до об'єкта естетичної цінності; відгук на естетичну діяльність; прояв індивідуальності у виборі естетичних цінностей; цілеспрямованість до спілкування з естетичним об'єктом; захоплення процесом естетичної діяльності; цілісне сприймання естетичного об'єкта та ін. Художній інтерес є органічною складовою естетичного інтересу. Дане поняття досі остаточно невизначене в сучасних естетичних дослідженнях та мистецтві. Здебільшого стверджується, що художній інтерес спрямований на засвоєння прекрасного в мистецтві, формує естетичне ставлення до нього. П.І.Буцаєв, Є.В Квятковський, Б.М. Теплов та ін. висловлювали думку, що він сприяє всебічному розвитку особистості, її творчої уяви, здатності співпереживати, розвитку естетичний почуттів та смаків. Художній інтерес реалізується в чотирьох видах діяльності: сприймання художнього твору, набуття знань в галузі мистецтва, виконавській творчості та продуктивній діяльності, а естетичний інтерес формується в будь - якому виді діяльності. Художній інтерес формується одним із перших. За твердженням науковців [4, 5, 10], в старшому дошкільному віці починають формуватися основні елементи естетичних інтересів. Спектр сучасних досліджень характеризують художньо - естетичні інтереси дітей старшого та молодшого шкільного віку як усвідомлене прагнення та вміння дитини виділити з оточуючого естетичні об'єкти або їх естетичні властивості; для них властива емоційність сприймання естетичних та художніх цінностей, наявність співпереживань, бажання займатись художньою діяльністю. Виділена наступна структуризація етапності розвитку інтересів дітей дошкільного віку: відсутність інтересу; зацікавленість одним з видів мистецтва; допитливість; відносно стійкий інтерес. На основі наявних теоретичних узагальнень, можна визначити художньо - естетичний інтерес як складне особистісне утворення, вибіркову активність, спрямовану на вивчення предметів та явищ навколишньої дійсності та мистецтва; він сприяє розвитку естетичних почуттів, розвивається в процесі різних видів художньо - творчої діяльності. Так як художньо - естетичний інтерес є складовою частиною інтересу, необхідно відзначити, що класифікація та характеристика притаманні йому ті ж самі, що й даній категорії: характеризуються вибірковою направленістю психічних процесів; є збудником активності, психічних процесів та діяльності суб'єкта; мають об'єктивно - суб'єктивну природу; це своєрідний сплав емоційних, вольових та мислительних процесів, в основі якого лежить пізнання. Художньо - естетичні інтереси певною мірою залежать від суспільства, соціальних груп, індивідуальної суті суб'єкта, їх можна визначити критеріями духовної культури особистості.
Становлення духовної культури здійснюється в процесі естетичного виховання, коли формуються естетичні смаки, естетичні потреби та естетичні інтереси суб'єкта, відбувається естетичний розвиток особистості. Безперечно, основи становлення естетичної культури особистості закладаються у дошкільному віці [1,7]. Старший дошкільний вік характеризується педагогами та психологами як особливий період у вихованні та естетичному розвитку дитини, це пояснюється особливостями естетичного сприймання старших дошкільників, тому важливо починати формувати художньо - естетичні інтереси саме в цей віковий період, адже недоліки допущені надалі долати вважко, а той не можливо.
Висновки: Таким чином, здійснений аналіз наукових джерел, дозволив розкрити деякі аспекти проблеми художньо - естетичних інтересів, та визначити дане питання одним із актуальних в процесі художньо - естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку.
ЛІТЕРАТУРА
1.Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. - К.: Редакція журналу "Дошкільне виховання",1999.
2. Выготский Л.С.Психология искусства. Анализ эстетической реакции. - М.: Лабиринт,1997. - 416с.
3. Волошина В.В.Долинська Л.В., Лохвицька Л.В. Розвиток пізнавальних інтересів у дошкільників та молодших школярів.: К., - 2003. - 243 с.
4. Демянчук О.Н. Естетичний інтерес як педагогічна проблема // Психологія і педагогіка. - 1995. - №3. - С.12 - 16.
5. Комаровська О.А. Естетичне виховання молодших школярів засобами музично - театрального мистецтва: Автореф. дис. канд. пед. наук.-К.,1992.-23с.
6. Морозова Н.Г. Учителю о познавательном интересе.-М.:Знание,1979.-47с.
7. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2004. - 455 с.
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Изд - во "Питер",1999. - 720 с.
10.Филиппова В.А. Формирование эстетических интересов старшекласников (при изучении предметов гуманитарного цикла). Автореф. дисс..пед. философ. наук. - Л.., 1973. - 21 с.
11. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся. М.: Педагогика, 1988. - 208 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...