WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Деякі аспекти проблеми художньо – естетичних інтересів старших дошкільників - Реферат

Деякі аспекти проблеми художньо – естетичних інтересів старших дошкільників - Реферат


Реферат на тему:
Деякі аспекти проблеми художньо - естетичних інтересів старших дошкільників
Постановка проблеми: Пріоритетним питанням особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти є створення культурного середовища, сприяння становленню в дитини базису особистої культури, залучення її до світу національної та світової культури, формування духовності [1,16]. В руслі поставлених вимог проблема художньо - естетичних інтересів дітей старшого дошкільного віку є однією із актуальних. Адже, сучасні філософи Г.З.Апресян, М.С.Каган та ін. розглядають інтереси, в тому числі і художньо - естетичні у взаємозв'язку з духовним життям суспільства. В загальному, дослідники [4] пояснюють велику різноманітність інтересів багатством уявлень людини про предмети навколишнього світу, та різноманітними емоційними враженнями, які виникають у процесі їх сприймання. Суттєвим є наукове положення: феномен "інтерес", який сам по собі має тенденцію розвитку в той самий час несе величезні можливості, які сприяють всебічному розвитку дитини. За твердженням науковців [2] інтереси дітей необхідно виховувати, розвивати, в іншому випадку - інтереси згасають.
Мета нашої статті - проаналізувати деякі психолого - педагогічні аспекти проблеми художньо - естетичних інтересів дітей старшого дошкільного віку. Розглядати означене питання необхідно із загальної характеристики поняття "інтерес", яке трактується різними галузями наук (філософією, соціологією, психологією, педагогікою та ін.), вважливо зазначити, що пояснення не заперечують один одного а взаємодоповнюють. Найбільш детально інтерес розглядається в психологічній науці (Л.І. Божович, Л.С.Виготський, Н.Г.Морозова, С.Л.Рубінштейн та ін.) [2,6,8], як відношення людини до світу, що реалізується в пізнавальній діяльності. С.Л. Рубінштейн вважаючи інтерес необхідним вираження спрямованості особистості, бачить декілька шляхів його формування, по - перше, розвиток тих інтересів, в яких особистість відчуває потребу; по - друге, формування інтересів, шляхом поєднання нових та наявних інтересів; по - третє, введення суб'єкта в нові зв'язки з об'єктивною реальністю - як наслідок інтерес одночасно виступає засобом та метою педагогічного процесу [8]. Н.Г.Морозова доводить, що для інтересу обов'язковою є наявність всіх характерних для нього рис: пізнавальне ставлення, забарвлене особливою інтелектуальною емоцією та безпосередній мотив, що йде від діяльності, тобто діяльність сама по собі захоплює та спонукає нею займатись [6, 47]. Важливою тезою є те, що інтерес сприяє підвищенню активності та самостійності особистості, зміцненню знань.
Педагогічна наука (К.Д. Ушинський, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський та ін.). інтерес визначає як активну пізнавальну направленість людини на той чи інший предмет, явище дійсності, пов'язане переважно з позитивним емоційним забарвленням відношення до пізнання об'єкта чи оволодіння тою чи іншою діяльністю; в основі інтересу лежать потреби людини, які в свою чергу визначаються суспільно - історичними та індивідуальними умовами її життя. Отже, інтерес будучи синтезом психічних процесів, формується тільки а процесі діяльності, в умовах соціальної дійсності; різні види діяльності сприяють появі вибіркового відношення до предметів та явищ оточуючого світу; інтереси розвиваються разом з людиною, сприяючи формуванню особистості, причому спрямованість інтересів стимулює активність особистості, яка продовжує активно розвивати свої пізнавальні інтереси; існує діалектичний взаємозв'язок розвитку інтересу та розвитку особистості, що дозволяє визначити інтереси як збудники активної діяльності суб'єкта. За предметною спрямованістю розрізняють інтереси пізнавальні, професійні, естетичні, наукові ті ін., за дієвістю - пасивні і активні (С.Л.Рубінштейн, О.Г.Ковальов); за широтою - різносторонні і обмежені (О.Г.Ковальов); за глибиною - глибокі і поверхневі (А.Н.Раєвський); за ступенем стійкості - стійкі і нестійкі (П.І.Іванов).
В низці наукових праць інтерес розглядається в залежності від віку і його змістової спрямованості. Л.І.Божович, Л.А.Гордон наголошують розвиток інтересів підпорядкований логіці вікового розвитку, на кожному віковому етапі вони мають певну специфіку. Значущими для нашого дослідження є ряд праць [2, 4, 10], в яких розкривається особливість інтересів дітей старшого дошкільного віку та молодших школярів, теоретично обґрунтовуються та експериментально апробується педагогічні умови їх формування. Інтересам, які починають формуватися в дошкільному дитинстві притаманне наслідування (випадковість виникнення); непостійність, короткочасність, легкість та безпричинна зміна, поверховість ( цікавлять лише зовнішні факти, зокрема, яскраві, незвичайні, заглиблення в суть яких не приваблює); близькість до власного життєвого досвіду; невпорядкованість (діти цікавляться різними галузями знань, без будь - якого зв'язку, виходячи за межі навчального матеріалу); спрямованість на найближчий результат. [3, 6, 11 ]. Інтереси дітей більш широкі, але в той же час поверхневі. Зокрема, дослідження присвячені вивченню пізнавальних інтересів дітей [3,11] дозволяють з'ясувати стадії їх розвитку: потреба в враженнях (цікавість); допитливість як прояв інтересу до предметів і явищ навколишнього світу (постановка запитань уже стійкіша і має вибірковий характер); потреба в пізнанні (інтерес), що задовольняється в процесі цілеспрямованої пізнавальної діяльності.
Необхідно зазначити, що художньо - естетичний інтерес входить в структуру інтересу як один із його видів, йому властиві специфічні особливості, які потребують детальнішого розгляду. Незважаючи на численні дослідження інтересу, художньо - естетичний, складовими якого є естетичний та художній інтереси вивчені менше. Особливість досліджень, полягає в тому, що художньо - естетичні інтереси розглядають з різних позицій. За свідченнями Б.Г. Ананьєва, О.Н.Дем'янчука [4], М.С.Кагана естетичний інтерес спрямований на засвоєння прекрасного в мистецтві та навколишній дійсності, а художній - на художню діяльність у різних видах мистецтва, формування одного з цих інтересів тягне за собою поглиблення та розширення іншого. Найбільшу

 
 

Цікаве

Загрузка...