WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вплив інформаційно-технологічної революції на формування системи професійної освіти безробітних фахівців в США - Реферат

Вплив інформаційно-технологічної революції на формування системи професійної освіти безробітних фахівців в США - Реферат

перепідготовки мають за мету отримати нову кваліфікацію, перевірити та удосконалити набуті раніше професійні навички. Біля 50% слухачів навчаються за програмами, які фінансуються вищими навчальними закладами, біля 15 % - бізнесовими структурами та промисловістю. Біля 80% компаній організовують власні програми підготовки та перепідготовки населення. Загалом валові витрати на освіту (у тому числі перепідготовку безробітних ) в США сягають астрономічних масштабів - 800 млрд. дол. на рік [5, c. 66].
Зауважимо, що американські приватні компанії та великі корпорації розглядають витрати ( біля 60 млрд. дол. на рік) на програми перепідготовки безробітних фахівців як невід'ємний компонент їх довготривалої економічної стратегії.
Детальний аналіз процесів розвитку освіти безробітного населення США дає підстави стверджувати, що основним фактором, який вплинув на хід цього розвитку, є інформаційно-технологічна революція (ІТР).
Входження США до світового інформаційного простору, міжнародне інформаційне спiвробітництво, запровадження новітніх інформаційних технологій та комунiкацiй призвело до змін у характері та змісті праці, що, в свою чергу, безпосередньо вплинуло на методи та зміст підготовки безробітних фахівців.
Зростаючі масштаби наукових досліджень, розробок,запровадження нових досягнень науки і техніки та прискорена реалізація їх у промисловості та інших галузях економіки вимагають значної кількості фахівців принципово нових професій, пов'язаних з IТР. Зазначимо, що найпрестижнішими та високооплачуваними професіями у США вважають професії лікарів, юристів, брокерів та фахівців у галузі ІТ. Однак, особливо відчутною є ситуація нестачі фахівців в галузі інформаційних технологій (програмістів, системних адміністраторів, інженерів з комп'ютерних систем та Інтернет тощо). Так, у 2001 році у США налічувалося біля 900 тис. вакансій ІТ-фахівців. Саме фахівці з такими кваліфікаціями необхідні практично всім - як гігантським компаніям, так і маленьким магазинам з продажу комп'ютерів та програм.
Сьогодні США є одними з лідерів за рівнем насиченості економіки електронікою та комп'ютерною технікою. Чільне місце відводиться розвитку автоматизованої системи інформаційного пошуку та удосконаленню інформаційних систем комунікацій між науковими закладами. Тому саме категорія людей, зайнятих обробкою інформації, є найвагомішою ланкою у розвитку ІТР. Звідси випливає необхідність підвищення кваліфікаційних вимог до "інформаційних працівників", а саме: вміння аналізувати аналітичну інформацію, розуміння функціональної взаємодії автоматизованих систем, підвищена уважність, високий інтелектуальний потенціал, досконале володіння інформаційною технологією тощо.
Пріоритетні напрями ITP визначають необхідність оновлення змісту і форм навчальної підготовки та перепідготовки безробітних фахівців, насичення їх елементами сучасних iнформаційних технологій і творчості. Тобто, головним завданням професійної освіти безробітних фахівців в умовах ITP є підготовка, яка вимагає:
-фундаментальної підготовки, яка має мiждисциплiнарний характер;
-теоретичної й практичної підготовки з профілюючих дисциплін, творчої підготовки з фаху;
-підготовки в сфері науково-дослідної і дослідно-конструкторської роботи.
Зазначенi головнi напрями професійної пiдготовки включають ряд окремих вза'ємопов'язаних за загальним призначенням форм пiдготовки - економiчну, математичну, соцiологiчну, соцiально-психологiчну, управлiнську, правову, комп'ютерну, екологiчну, лiнгвiстичну тощо.
Разом з тим, якісна підготовка безробітних фахівців неможлива без широкого використання нових технологій і засобів навчання та інформаційних фондів до них. Зауважимо, що комплексне використання нових технологій і засобів навчання дає змогу:
- інтенсифікувати процес подання студентам безперервно зростаючих обсягів актуальної науково-технологічної, екологічної, соціальної й методичної інформації;
- забезпечити якісне практичне застосування теоретичних знань з навчальних дисциплін;
- допомагати студентам самостійно здобувати нові знання на базі сучасних засобів телекомунікації та доступу до світових банків знань;
- раціоналізувати працю викладачів та інших учасників навчально-виховного процесу.
Аналізуючи проблему впливу ITP на професійну освіту безробітних фахівців у США, можна зробити висновок, що всебічне використання інтелектуального, інформацiйнo-технологічного потенціалу країни в процесі соціально-економічного перетворення є необхідною передумовою технологічної революції, яка вимагає багатосторонньої, загальнотеоретичної та професійної підготовки (перепідготовки) безробітних фахівців, важливими кваліфікаційними вимогами до яких фахівців є:
- високий професіоналізм, "абсолютне" володіння технікою і новiтнiми інформацiйними технологіями;
- високий рівень інтелекту, знань та вмінь;
- готовність до професійної творчості та здатність до саморозвитку;
- професійна мобільність та адаптація в умовах свiтового iнформацiйного простору.
Література
1. Громов Г.Р. Очерки информационной технологии. - М.: ИнфоАрт., 1992. - 336 с.
2. Скляр Ю. Кто владеет информацией тот владеет миром // Бизнес информация. - 1996. - № 5. - С. 42 - 46.
3. Лук'яненко Є. Світовий інформаційний простір і Україна // Віче. -1997. - № 11. - С. 38-44.
4. Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у західній Європі : Спільність і розбіжності.: Монографія. - К.: Вища шк., 1997. - 180 с.
5. Супян В.Б. Образование - ключевой фактор социально-економического розвития США в ХХI веке // Аналитический вестник Совета Федерации ФСРФ. - 2001. - № 9 (140). - С.66.

 
 

Цікаве

Загрузка...