WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання сучасних методів навчання з метою розвитку логічного мислення учнів при вивченні математики - Реферат

Використання сучасних методів навчання з метою розвитку логічного мислення учнів при вивченні математики - Реферат

спирається на зовнішні, прямим сприйняттям уловимі ознаки речей.
Таким чином, в даний час є фактичні дані, що показують тісний зв'язок оператор них структур дитячого мислення і загально математичних та загально логічних структур. Наявність такого зв'язку відкриває принципові можливості для побудови учбового предмету, що розгортається по схемі "від простих структур - до їх складних поєднань". І значне місце в такій побудові повинно належати широкому застосуванню в процесі навчання молодших школярів нестандартних логічних задач.
Останнім часом часто звертається увага питанням, які пов'язані з недоліками традиційним програм математики в школі. Дані програми не містять основних принципів і понять сучасної математичної науки, не забезпечують належного розвитку математичного мислення учнів, не володіють спадкоємністю і цільністю по відношенню до початкової, середньої і вищої школи.
Побудова математики як цілісного учбового предмету - вельми складна задача, що вимагає додатку сумісних зусиль педагогів і математиків, психологів і логіків. Важливим моментом рішення цієї загальної задачі є виділення понять, які повинні вводитися ще в початковому курсі вивчення математики в школі. Ці поняття складають фундамент для побудови всього учбового предмету. Від початкових понять, засвоєних дітьми, багато в чому залежить загальне орієнтування в математичній дійсності, що в свою чергу істотно впливає на подальше просування в цій області знання. Багато труднощів засвоєння математики в початковій і середній школі виникають, по-перше, через невідповідність знань, засвоюваних тими, що вчаться, тим поняттям, які дійсно констатують математичні побудови, по-друге, через невірну послідовність введення загально математичних поять в шкільні курси.
Останнім часом при модернізації програм особливе значення надають підведенню теоретико-множинного фундаменту під шкільний курс (дана тенденція виразно виявляється і в Україні, і за рубежем). Реалізація цієї тенденції у викладанні неминуче поставить ряд важких питань перед дитячою і педагогічною психологією і перед дидактикою, бо зараз небагато досліджень, що розкривають особливості засвоєння дитиною значення поняття множини (на відміну від засвоєння рахунку і числа, яке досліджувалось вельми багатобічно). У надрах самої математики зараз істотно переоцінюється поняття про її предмет, про початкові і загальні його ознаки. Ця обставина тісно пов'язана з визначенням природи самої математичної абстракції, способів її виведення, тобто з логічною стороною проблеми, яку не можна не враховувати при створенні учбового предмету.
Форма діяльності школярів з узагальнення на різному ступені навчання не залишається постійною. Спочатку вона будується звичайно на зовнішній аналогії, потім ґрунтується на класифікації ознак, що відносяться до зовнішніх властивостей і якостей предметів, і, нарешті, учні переходять до систематизації істотних ознак.
В процесі навчання в школі удосконалюється і здатність школярів формулювати думки и виробляти висновки. Уміння міркувати, обґрунтовувати, доводити те або інше положення більш менш упевнено і правильно теж проходить поступово і в результаті спеціальної організації учбової діяльності. Розвиток мислення, вдосконалення розумових операцій, здібностей міркувати прямим образом залежить від методів навчання. Уміння мислити логічно, виконувати висновки без наочної опори, зіставляти думки за певними правилами - необхідна умова успішного засвоєння учбового матеріалу. Широкі можливості в цьому плані дає рішення логічних задач.
Безперечно, основна робота для розвитку логічного мислення повинна здійснюватись одночасно із роботою над задачею. Отже в будь-якій задачі закладені великі можливості для розвитку логічного мислення. Нестандартні логічні задачі - відмінний інструмент для такого розвитку. Існує значна безліч такого роду задач, особливо багато подібної літератури було випущено останніми роками. Проте ще часто спостерігається на практиці? Учні знайомляться з запропонованою задачею і разом з вчителем аналізують і вирішують її. Але чи витягується з такої роботи максимум користі? Ні. Якщо дати дану задачу через деякий час, то частина учнів може знов відчути утруднення при рішенні. Найбільший ефект може бути досягне ний при використанні різних форм роботи над задачею. Наприклад,
1. Робота над вирішеною задачею..
2. Рішення задач різними способами.
3. Правильно організований спосіб аналізу задачі - від питання або від даних до питання.
4. Представлення ситуації, описаної в задачі. Розбиття тексту задачі на смислові частини. Моделювання ситуації за допомогою креслення, малюнка.
5. Самостійне складання задач.
6. Рішення задач з бракуючи ми або зайвими даними або зміна питання задачі.
7. Складання різних виразів по даних задачі і пояснення, що позначає той або інший вираз.
8. Використання прийому порівняння задач і їх рішення.
9. Запис двох рішень на дошці - одного вірного і іншого невірного.
10. Складання аналогічної задачі із зміненими даними та зворотної задачі
Систематичне використовування на уроках математики і позаурочних заняттях спеціальних задач і завдань, які спрямують розвитку логічного мислення, розширюють математичний кругозір школярів і дозволяє впевненіше орієнтуватися в простих закономірностях оточуючої їх дійсності і активніше використовувати математичні знання в повсякденному житті.
Нами була розроблено методичну систему завдань щодо розвитку логічного мислення учнів 5 - 6 класів, яка пройшла апробацію у гімназії № 1 ім. А.П. Бистріної м. Одеси.
З метою забезпечення діагностичності результатів навчання математики ми використовували предметно-змістовний підхід в оцінюванні навчальних досягнень учнів. Йому відповідає коефіцієнт успішності засвоєння змісту предмета. Класифікацію окремих математичних здібностей брали за підходом В.А. Крутенького.
Результати виконання учнями контрольних завдань
Тип завдання Характеристика здібностей Коефіцієнт успішності засвоєння
Логічні задачі Гнучкість мислення під час розв'язування задачі 0,78
Цікаві задачі Узагальнення математичних відносин та дій 0,65
Навчальна робота на уроках математики і позакласна робота організовані за однією методичною системою принесли належний результат, який виявився в розвитку інтересів учнів до математики.
Список використаної літератури.
1. Абдрашитов Б.М., Абдрашитов Т.М., Шлихунов В.Н. Учитесь мислить нестандартно: Кн. Для уч-ся. - М.: Просвещение; АО "Учеблит", 1996. - 128с.
2. Бойко А.П. Логика: Для учащихся школ-гимназий и лицеев. - М.; 1993. - 53с.
3. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления - М.: Знание, 1985 г. - 80 с.
4. Гин А.А. О сильном мышлении: Упражнения для развития сильного мышления. - Гомель, 1996.
5. Гільбух Ю.З., Георгіївська В.А. Розвивайте розум дітей: Альбом: в 2-х ч.- Ч.2.- К.: Освіта, 1993.- 80 с.
6. Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьников - М: Просвещение, 1968
7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1975 г. - 304с.
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - М.: Учпедиз - 1940 г. - 403с.
9. Слепкань З.И. Психолого-педагогические основы обучения математике: Метод.пособие. - Киев: Рад.шк., 1983г. - 192с.
10. Слєпкань З.І. Методика навчання математики : підручник для студ.мат.спеціальностей педагогічних навч.закладів. - Київ: Зодіак - ЕКО, 2000р. - 512с.
11. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности учащихся. - М.: Знание, 1983 г. - 96 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...