WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аргументація доцільності вивчення композиційних основ на факультеті дизайну - Реферат

Аргументація доцільності вивчення композиційних основ на факультеті дизайну - Реферат

завдань за фахом або розробкою, наприклад, проектної роботи. Проект може бути виконаний технічно правильно і детально грамотно, але помилки і порушення композиційної гармонії й урівноваженості робить його несмачним і нецікавим.
"У композиції важливо усе - маси предметів і їхні силуети, їх зорова "вага", ритм, з яким вони розміщені..., колір і колорит..., розподіл світлотіні, інтенсивність кольору... і т.д." [2].
Постановка завдання
Метою статті є не тільки необхідність показати, наскільки важливим є вивчення такої дисципліни як спецкомпозиція на факультеті дизайну, але й аргументація необхідності уведення вправ для одержання знань основ композиції на заняттях з рисунка та живопису, з обов'язковим урахуванням спеціалізації тих, кого навчають. Звичайно, є студенти, у яких вроджене почуття розуміння композиції, але навіть їм вивчення законів спецкомпозиції допоможе систематизувати свої здібності і краще застосовувати їх на практиці. Студенти, яким важко дається розуміння композиції, при старанному підході у вивченні цієї дисципліни і виконання завдань для самостійної роботи допоможуть набути необхідні уміння і навички і стати дизайнерами-професіоналами. Тому вивчення законів композиції необхідно не тільки на заняттях зі спецкомпозиції. Також потрібна розробка високоструктурованих методик навчання основам композиції на заняттях з рисунка та живопису з урахуванням кінцевих завдань спеціалізації студента. Програми з рисунка та живопису бажано переробити зурахуванням когнітивного методу навчання (Collins, Brown & Newman, 1989 р.), тобто послідовність вивчення матеріалу повинна визначатися трьома принципами: 1) глобальне раніше локального; 2) від простого до складного; 3) перенос (засвоєні знання і навички можуть бути використані в різних умовах) [3]. Знання і навички композиції, отримані на заняттях зі спецкомпозиції, рисунка і живописові студенти використовують на фахових заняттях.
"Потрібно пам'ятати, що композиційним прийомам можна навчитися... постійні вправи в композиційному мистецтві зрештою формують і розвивають композиційні навички" [2].
Студент-дизайнер повинен розуміти, наскільки важливим є знання законів композиції, тому викладачеві необхідно постійно на конкретних прикладах мотивувати значимість одержання цих знань і розвиток умінь і навичок.
Результати та їх обговорення
Метою навчального процесу на факультеті дизайну є навчання і формування висококваліфікованого фахівця в сфері дизайну. Зокрема, цьому допомагає вузькоспеціальна дисципліна "Спецкомпозиція", що є індивідуальною для кожної конкретної спеціалізації. Завдання викладачів кафедри рисунка та живопису - дати знання і прищепити навички й уміння студентам не тільки з дисциплін "Рисунок" і "Живопис", але і прищепити знання законів композиції з урахуванням обраної студентом спеціалізації. Як показує досвід, не кожен студент, навіть досконало знаючи теорію, може правильно застосувати її на практиці, тому що йому може не вистачати досвіду і практичних навичок. Студент, що одержав знання з лекційного курсу і розвив навички й уміння використання цих знань на практиці, здатний грамотно підійти до рішення будь-якого проекту. Постійні вправи з активізацією умінь і навичок в області законів композиції на практичних заняттях, синхронізація програм з рисунка та живопису з програмами з основних дисциплін спеціальності показали, наскільки краще засвоюється матеріал студентами і наскільки виростає їхній професійний рівень, розвивається творчий потенціал, що надалі показує високі результати в роботі.
Систематизовані навички дають кращий результат при вихованні майбутніх спеціалістів. Це зазначають викладачі, яким доводиться керувати курсовими і дипломними проектами.
Висновки
Робота на практичних заняттях зі студентами показала, що студенти, якими засвоєні знання законів композиції, а також розвинуті художній смак, здатні чітко й естетично грамотно виразити свою ідею, задум, що надалі веде до професійного результату при роботі над дипломним проектом.
Розуміння особливостей і трансформації в композиції, а також розуміння її впливу на зміни в галузі дизайну формує фахівців вищого класу. Щоб розуміти сучасні трансформації в композиції, необхідні також знання предмета в історичному аспекті. Безперервний розвиток технології теж вносить корективи при підході до вивчення композиційних законів. Але є основні принципи, що залишаються незмінними. Наприклад, закони перспективи, масштабність, ритм і так далі.
Необхідним є уважне спостереження за тим, як студент засвоює матеріал зі спецдисциплін, аналіз результатів навчання і внесення визначених коректив при необхідності.
Кінцевою метою навчального процесу зі спецдисциплін, є збагачення талановитих і старанних студентів професійними знаннями, допомога при становленні фахівців високого рівня. У час високих технологій необхідні дизайнери із сучасним мисленням, тому синхронізація і коректування завдань при вивченні спецдисциплін, дає можливість випускати фахівців, що необхідні на сьогоднішній день, що зможуть не тільки правильно застосовувати отримані знання на практиці, але і розвивати нові напрями дизайну.
ЛІТЕРАТУРА
1. Шевченко В.Я. Композиция плаката //Харьков: Колорит, 2004.-с.66-73.
2. Энциклопедический словарь юного художника //М.: Педагогика,1983.-с.189-191.
3. Лефрансуа Ги. Прикладная педагогическая психология//Санкт-Петербург: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. - с 124, 128-129, 156-177.

 
 

Цікаве

Загрузка...