WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інтеграція навчальних дисциплін в контексті інформатизації освіти - Реферат

Інтеграція навчальних дисциплін в контексті інформатизації освіти - Реферат


Реферат на тему:
Інтеграція навчальних дисциплін в контексті інформатизації освіти
Процес переходу до інформаційного суспільства та інформатизації всіх сфер життєдіяльності людини є природним і зумовлений перебігом розвитку людства. Постійний процес оновлення матеріально-технічної та технологічної основи різноманітних форм суспільної діяльності зумовив пріоритетність відповідної підготовки майбутніх фахівців. Завдання інформатизації освіти визначили довготривалі тенденції вдосконалення освіти, зокрема вищої. Новітнім пріоритетом в освітній підготовці на сьогодні є інформаційна культура особистості (ІКО) майбутнього фахівця.
Інтеграція навчальних дисциплін є однією з дидактичних умов формування ІКО майбутнього фахівця. Необхідно зазначити, що вона складається з загального та спеціального змісту. Загальний зміст є вже цілком усвідомленим та значною мірою реалізованим, і полягає він, насамперед, у визнанні ролі вмінь і навичок користування ПЕОМ для організації навчального процесу в цілому. Тут можна зазначити, що ще й досі не повністю вичерпаний потенціал курсу інформатики щодо покращення ефективності навчання майбутніх фахівців, формування навичок організації навчальної діяльності, на необхідність якої звертають увагу в своїх дослідженнях науковці та педагоги.
Та більш важливим, внаслідок своєї меншої реалізованості, на наш погляд, є другий, так би мовити, спеціальний зміст, який ми вбачаємо в необхідній міждисциплінарній взаємодії як умові формування ІКО майбутнього фахівця. В ньому ми розрізняємо два аспекти: навчальний та виховний.
Перший полягає в тому, що інформатика та інші нормативні дисципліни, загальноосвітні та профільні, що представлені у навчальних
планах ВНЗ, мають в своєму теоретичному змісті ідентичні поняття, положення. Тому більш ефективним було би об'єднання зусиль представників різних освітніх дисциплін з метою формування необхідних відповідних знань. Більшою мірою це торкається навчального процесу з інформатики, в якому спеціальні знання про інформацію, інформаційні процеси та способи діяльності в інформаційному середовищі "добудовуються" до тієї загальнонаукової основи, що створюється іншими нормативними дисциплінами. Проте, на нашу думку, настав час для того, щоб в межах інших освітніх дисциплін був врахований той спектр знань, вмінь, навичок, які формуються навчанням в галузі інформатики не лише в технологічному плані, айв теоретичному - при побудові основ світобачення, стилю мислення, навичок спілкування тощо.
"Двосторонній рух назустріч" навчальної інформатики, з одного боку, та інших навчальних дисциплін, що представлені у навчальних планах ВНЗ, сам собою не виникне - для того, щоб інтеграція освітніх дисциплін працювала на виконання завдань формування ІКО майбутнього фахівця, слід провести непросту методичну роботу щодо підпорядкування, ієрархізації завдань кожної з дисциплін з огляду на цей новий освітній пріоритет.
Правда, слід зазначити, що така робота не є вигадкою спеціально для завдання формування ІКО майбутнього фахівця. В такому напрямку рухається сучасна освіта в усьому світі - в напрямку інтеграції змісту навчальних дисциплін, що мають спільне освітнє завдання. І глибина інтеграції може бути різною як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин. Це проявляється, наприклад, в аргументації міждисциплінарного статусу інформатики як такої, що надає можливість максимально забезпечити доступ до різного роду інформації для кожної людини, що здійснюється за допомогою створення, розвитку та вивчення все більш досконалих електронних пристроїв та програмних засобів для збереження та переробки інформації.
Враховуючи це завдання, в літературі розглядаються можливі
міждисциплінарні зв'язки інформатики з іншими дисциплінами як на рівні загальноосвітньої школи, так і на рівні вищої освіти. Найпростішим є встановлення зв'язків навчальної інформатики з дисциплінами фізико-математичного циклу. Так, дослідники показали, що зв'язки між інформатикою та математикою й фізикою певною мірою несуть в собі традиційні аспекти міждисциплінарності, а водночас мають новий характер, сенс. Традиційність або типовість ситуації міждисциплінарних зв'язків в літературі розкрита на прикладі застосування математичного апарату як засобу розв'язування пізнавальних проблем фізики чи хімії.
Разом з тим, застосування новітніх комп'ютерних технологій навчання означає не лише застосування певного технічного пристрою (що має бути забезпечено певним масивом знань про нього, дій з ним - тобто техніко-технологічним знанням), а й впровадження новітнього предметного масиву знань - про інформацію, її властивості, місце серед елементів предметного світу тощо. Це означає, що "вписування" інформатики потребує перегляду чи перерозподілу змісту навчальних дисциплін, які стають елементами навчального комплексу.
Не зупиняючись на деталізації традиційних проявів міждисциплінарних зв'язків навчальних дисциплін інформатики та фізики (при впровадженні комп'ютера як засобу пізнання та навчання), наголосимо на тому, що саме в цьому навчальному "тандемі" виразніше виокремлюється потреба обґрунтування предметної основи загальноосвітньої інформатики, тобто виокремлення тієї царини дійсності, яка представлена її масивом знань. Інформація, яка може (у випадку міждисциплінарних зв'язків інформатики з математикою) представлятися в абстрактній формі, що споріднює поняття "інформація" та "число" тощо, в даному випадку має бути співвіднесена з поняттями "речовина" ("матерія"), "енергія", які в фізиці виступають як абстрактні форми означення певної частини дійсно існуючого - природних явищ. Саме через спроби реалізації цієї необхідності постає перед дослідниками низка досі ще недостатньо опрацьованих питань, відповіді на які зачіпають зміст, за допомогою якого автори підручників та посібників "вписують" інформацію в предметну царину загальноосвітніх

 
 

Цікаве

Загрузка...