WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вивчення української мови - Курсова робота

Вивчення української мови - Курсова робота

співаєш! 5. Вранці взимку пташка тремтіла, а до неї друга ж прилетіла. 6. Не співаю я бо поточків і земної травиці юожидаю.
2. Гра "Хто швидше"
Учитель пише на дошці дієслова в неозначеній формі. Учні повинні списати їх, визначити дієвідміну кожного дієслова і дібрати до кожного антонім. Виграє той, хто першим виконає правильно завдання.
Слова для гри: шити (пороти), падати (вставати), заборонити (дозволити), знайти (загубити), любити (ненавидіти).
Вивчення теми "Дієслова" дає великі можливості для одночасної роботи над розвитком усного і писемного мовлення учнів.
г) Вивчення займенника.
Займенник є найбільш абстрагованою частиною мови. У свідомості дітей поняття про нього сформуватися не може. Через це в початкових школах вивчаються лише особові займенники.
Формування граматичного поняття про займенник починається в 4 і продовжується в старших класах.
Програмою 1-4 класів передбачено ознайомлення дітей з загальними поняттями про займенник, із значенням особових займенників, їх синтаксичною роллю. Поряд з цим програма орієнтує вчителя на вироблення в дітей умінь оперувати займенниками при складанні словосполучень і речень, а також на удосконалення текстів введенням займенників на місці лексичних повторів.
Вивчаючи займенник, учні мають засвоїти, що:
- займенник, як і іменник та прикметник, є частиною мови;
- займенники не називають того, про кого або про що йде мова, а тільки вказують на них;
- визначити за займенником назву певної особи чи предмета не можна, якщо раніше вона не була відома;
- займенники змінюються за відмінками і числами, а займенники 3-ої особи ще й за родами;
- займенники дають можливість усунути одноманітність тексту, викликану повторенням одних і тих самих повнозначних слів.
Починається формування поняття про займенник із ознайомлення учнів з однією з основних лексичних ознак цієї частини мови: вказує на предмет, не називаючи його.
Розширюючи уявлення школярів про особові займенники, учитель організовує спостереження за вживанням їх у різних текстах.
Вводяться терміни "перша, друга, третя особи". Аналізуючи приклади, діти встановлюють, що займенники я, ти, він, вона, воно, співвідносяться з одниною іменників, а займенники ми, ви, вони, співвідносяться з множиною іменників; займенники він співвідносяться з іменниками чоловічого роду, вона - жіночого, воно - середнього, інші особові займенники форми роду не мають.
Опрацьовуючи загальні відомості про займенник, треба обов'язково звернути увагу учнів на використання їх для урізноманітнення мови. З цією метою корисно запропонувати в поданому тексті замінити повторювані іменники відповідними займенниками.
Наступна робота по формуванню граматичного поняття "займенник" спрямовується на ознайомлення учнів із зміною особових займенників за відмінками, тобто відмінюваними.
Внаслідок вивчення відмінювання особових займенників учні повинні знати, що:
- займенники змінюються за відмінками;
- зміна займенників за відмінками служить для зв'язку їх з іншими словами;
- називний і давальні відмінки ніколи не вживаються без прийменників;
- решта відмінків можуть вживатися як з прийменниками, так і без них.
Засвоюючи відмінювання займенників за відмінками, учні повинні навчитися співвідносити форми непрямих відмінків займенників з формами називного. Школярі мають усвідомити, що форми мене, мені, мною чи тебе, тобі, тобою - це ті самі займенники я, ти, але змінені за відмінками.
Подаючи формування навичок відмінювання особових займенників 3-ї особи.
Ніяких пояснень того, чому у формах родового, знахідного, орудного і місцевого відмінків з'являється н, учням давати не слід. Потрібно, щоб вони запамятали, що н з'являється у займеннику тоді, коли він вживається з прийменником (у нього, але його),. В орудному відмінку наявність н є постійною ознакою.
У процесі подальшого опрацювання відмінювання займенників учням пропонується засвоїти порядок визначення відмінка займенника: 1) знаходжу в реченні слово, з яким зв'язаний займенник; 2) від цього слова до займенника ставимо питання; 3) за питанням визначаєм відмінок займенника.
Вправи на вивчення теми "Займенник".
1.Гра "Спіймай займенник".
Учитель проказує речення. Учні, почувши займенник,. Плескають у долоні.
Виграє той, найменше помилитиметься.
Для гри можна використати такі речення:
1. Приколю свою картинку над столом у мами я.
2. Ми для тебе із татом подарунок шукаєм весь день.
3. Ти ж бо гідна дарунку такого, що лиш в казці бува золотим.
4. Ми сміливі, ми правдиві.
5. Пішов йому десятий рік, він працювати добре звик.
6. Якщо в мене є цукерка, півцукерки другу дам.
2. Гра "Угадай займенник".
На дошці написано речення з пропущеними в них займенниками. Учні описують ці речення, вставляючи займенник.
Виграє той, хто першим виконає завдання.
Для гри можна використати такі речення:
1. … люблю свою Україну.
2. … любить читати книжки.
3. … завжди говоримо правду.
4. … змагаються за честь своєї школи.
3. Гра "Хто найшвидше напише три займенники з двома е" ?
Учитель пропонує написати три займенники, щоб у кожного з них було по два е, наприклад: мене, тебе, себе.
Виграє той, Хто першим правильно виконує завдання.
5. Гра "Хто найшвидше напише три займенники з ьо, йо"?
Учитель пропонує написати три займенники, щоб у кожному з них були ьо чи йо, наприклад: ньому, його, йому.
Виграє той, хто найшвидше правильно виконає завдання.
5. Гра "Що це за займенник"?
1. Назвіть займенник І особи однини, який вказує на особу, якасама про себе говорить.
2. Назвіть займенник ІІІ особи однини чоловічого роду, який вказує на особу або предмет, про яких розповідають.
3. Назвіть займенник ІІ особи множини, який вказує на осіб, до яких ми звертаємося.
4. Назвіть займенник, який вказує на особу, до якої ми звертаємося.
5. Назвіть займенники які вказують на осіб чи предмети, про яких розповідають.
6. На дошці записано вірш.
Вивчим цю частину мови,
Вивчимо обов'язково,
Бо вона потрібна дуже
І мені, й тобі, мій друже.
Я до тебе усміхнусь
І з тобою подружусь,
Усміхнися ти в отвіт -
Ми з тобою цілий світ.
Всі сміються навкруги -
Він, вона, воно, вони,
бо усмішка в всіх одна,
Вжити в дружбі помага.
Завдання: з вірша виписати займенники у три колонки: у першу займенники І особи, у другу - ІІ особи і в третю ІІІ особи.
д) Вивчення прислівника.
Методичні матеріали знайомляться з прислівником як з частиною мови тільки в 4 класі. Вони дістають перше уявлення про специфічні особливості цієї частини мови, вчаться розпізнавати прислівники в тексті, знайомляться з прислівниками, близькими і протилежними за значенням, практично засвоюють правопис найчастіше вживаних прислівників.
Завдання вчителя під час формування поняття "прислівник" полягає в тому, щоб:
- щоб досягти практичного усвідомлення прислівника як лексико-граматичної групи слів;
- навчити розпізнавати прислівники серед відомих дітям частин мови;
- формувати вміння вживати цю групу слів у

 
 

Цікаве

Загрузка...