WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Моральне виховання старшокласників - Реферат

Моральне виховання старшокласників - Реферат

єдиний процес, наслідок якого є створення морально повноцінної, духовно багатої і щасливої людини нового світу.
Серед провідних завдань морального виховання особливої ваги набуває формування у школярів громадянської відповідальності, активної життєвої позиції, як стрижневої моральної якості.
2. Шляхи морального виховання старшокласників
Завдання і зміст морального виховання старшокласників становить своєрідну модель формування особистості, функціонування якої залежить від віку дітей і способів її використання. Співвідношення між завданнями і засобами морального виховання перебувають у діалектичній єдності.
Виховання моральних якостей відбувається двома основними шляхами: учням роз'яснюють моральні норми суспільства і організовують їхню діяльність відповідно до цих норм. Нерозривна єдність цих двох сторін виховного впливу робить можливим перехід знань у внутрішні глибокі і стійкі компоненти свідомості, які у свою чергу позначаються на поведінці людини.
Слід підкреслити, що методи морального виховання не можуть бути механічно розмежовані. Вони тісно переплетені між собою, взаємно проникають один в одного і виступають як органічне ціле, як єдина система засобів виховного шляху. В силу цього аж ніяк не можна протиставляти різні методи морального виховання з точки зору їх "більшої" чи "меншої" ефективності. "Ніякого засобу, - говорив А.С. Макаренко, - не можна розглядати відокремлено від системи. Ніякого засобу взагалі, хоч би який ми взяли, не можна визнати ні добрим, ні поганим, якщо ми розглядатимемо його окремо від інших засобів, від цілої системи. від цілого комплексу впливів.
Моральне життя людини - це наслідок впливу інформації про моральні норми, на її ставлення до суспільства, до інших людей і до самої себе. Учні засвоюють у школі не тільки знання з предметів, передбачених навчальним планом, а й певну систему теоретичних та нормативних знань з етики - науки про мораль. Етичними знаннями вчитель озброює учнів шляхом роз'яснення принципів і норм моралі в процесі викладання навчального матеріалу, особливо з гуманітарних дисциплін. Цій же меті сприяють спеціальні розповіді вчителя, етичні бесіди та диспути, що проводяться у поза навчальний час, обговорення конкретних питань етики на зборах, в класах та між класних колективах (зокрема, після відвідання театру, кіно, музею та ін.), на читальних конференціях, на факультативах з основ моралі.
Він підкреслював, що наша суспільна практика, історія і сучасна діяльність партії і народу дають багатющий матеріал для захоплюючого, переконливого викладання науково-етичних знань, для морального зростання колективу, для створення кожним членом колективу своєї особистої моральної програми, без якої не можна уявити собі розвиток нової людини.
Роз'яснення етичних норм має бути спрямоване, в першу чергу, на засвоєння учнями знань про правила поведінки.
Знання про мораль не можуть бути абстрактними. Вони тісно пов'язуються з усією системою наукових знань, природно випливають з них. Розповідаючи про ті чи інші факти і явища суспільного життя, вчитель може і повинен давати їм моральну оцінку, формуючи тим самим в учнів правильні моральні поняття і уявлення. Так, розповідаючи про історичні події, він має змогу впливати на вироблення в учнів таких понять, як героїзм, ідейність, патріотизм, принциповість і т.д.; розкриття художнього образу служить створенню уявлень про хороші і погані риси характеру, про позитивні і негативні сторони поведінки людини. В процесі викладання будь-якого предмету можна і треба використовувати ( в логічному зв'язку з матеріалом, що вивчається) яскраві і влучні висловлювання видатних людей про норми поведінки - моральні сентенції, афоризми тощо, а також народні прислів'я і приказки.
Важливим чинником морального розвитку учнів у процесі навчання є їхнє емоційне ставлення до засвоювання знань. І при слуханні розповіді вчителя, і при читанні книжки глибше западає в душу, краще запам'ятовується і стає основою міцних переконань той матеріал, який сприйнято не тільки розумом, а й почуттям. Тому, добираючи матеріал для уроку, учитель мусить передбачати вплив і на мислення, і на почуття учнів. Особливо легко викликати у дітей, а ще більше в підлітків і юнаків переживання, пов'язані з героїзмом, мужністю, хоробрістю.
Значно важче викликати позитивні почуття тоді, коли факти не яскраві, буденні, малопомітні. В таких випадках треба особливо старанно добирати і аналізувати матеріал з погляду його емоційної наснаженості. Діти схильні бачити все яскраве, виразне й красиве в оточенні. Але вони далеко не завжди помічають прекрасне там, де шлях до героїчного, високого, благородного йде через довгу важку, одноманітну працю. Тим часом треба розкривати моральну цінність саме такої малопомітної, терплячої і наполегливої праці.
Впливає на почуття новизна, незвичайність фактів. Те, про що учні вже чули кілька разів, не діє на емоції з такою ж силою, як раніше. Поновлює силу почуттів висвітлення відомого в нових зв'язках, які розкривають непомічені раніше сторони явищ і фактів.
Сила почутті залежить також від майстерності висвітлення матеріалу, зокрема, від умілого використання художньої мови, засобів образотворчого мистецтва.
Почуття збуджуються й тоді, коли для розкриття тієї чи іншої моральної норми використовуються факти з близького і зрозумілого дітям оточення.
Роз'яснення етичних норм повинно викликати прагнення о дії. Учитель добивається цього різними шляхами, зокрема наводячи характерні приклади, які стають взірцем для школярів, породжують у них бажання активно боротися за справедливість або прикладу негативного характеру, що збуджують в учнів, які завинили, сором за свою поведінку і прагнення виправити її.
Однак роз'яснення етичної норми не може перетворюватись на настирливе втовкмачування. Від голих, не підкріплених практикою повчать користі небагато. Вони не виключають тих активних переживань, які спонукають людину діяти, прагнути до самовдосконалення і не перетворюються у регулятивний механізм управління поведінкою дитини.
Роз'яснення етичних норм при всій своїй великій виховній ролі, саме по собі, поза діяльністю вихованців, ще не завершує процесу формування їхньої морально свідомості. Осмислення і переживання моральних цінностей поєднується з безпосереднім втіленням їх у поведінці учнів, у практичних діях колективу, в якому при педагогічно доцільному керівництві між його членами складаються морально цінні взаємини. Прикладом моральних відносин є товариська взаємодопомога, дружба, солідарність, піклування про долю товариша. Можуть мати місце (якщо виховна робота будується неправильно) і негативні відносини - суперництво, заздрість,лицемірство, байдужість та ін.
Завдання вчителя - створювати всією системою засобів виховного впливу такі моральні відносини, при яких би дитина переживала задоволення від того, що вона своїми вчинками, своєю поведінкою приносить радість людям, творить добро для них. Це - азбука морального виховання.
Особливість лише тоді починає набувати стійких моральних якостей, коли цьому сприяють і об'єктивні умови, її позиція у колективі, значимість соціальної ролі, яку вони виконує.
Соціальна роль дитини у колективі обумовлюється громадського роботою, яку вона виконує і

 
 

Цікаве

Загрузка...