WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Моральне виховання старшокласників - Реферат

Моральне виховання старшокласників - Реферат


Реферат
на тему:
"Моральне виховання старшокласників"
ПЛАН
Вступ
1. Основні засади морального виховання старшокласників
2. Шляхи морального виховання старшокласників
Висновок
Використана література
Вступ
У формуванні моральної свідомості учнів старшого віку особливого значення набуває принцип гармонійного поєднання свободи і необхідності. Основним видом діяльності, де це поєднання виступає безпосередньо і найбільш переконливо, є праця - навчальна, громадська, продуктивна. Праця стає для юнаків і дівчат основним критерієм честі, гідності, совісті т всіх інших моральних цінностей.
Що таке моральне виховання, якщо розглядати його з педагогічної точки зору, який його характер та основні закономірності?
Треба сказати, що велике значення морального виховання в розвитку та формуванні особистості усвідомлювалось в педагогіці ще з давніх-давен. Багато хто з видатних педагогів минулого підкреслювали, що підготовка доброзичливої людини не може зводитися тільки до її освіти і розумового розвитку, і на перший план у вихованні висували моральне формування особистості. У своєму трактаті "Наставление нравов" видатний чеський педагог Я.А. Коменський цитував давньоримського філософа Сенеку, яки писав: "Навчись спершу добрим правилам моралі, а потім мудрості, бо без перших важко навчитися останній". Там же він наводить відомий народний вислів: "Хто встигає в науках, але відстає в добрих правилах моралі, той більше відстає, ніж встигає".
Нині, коли в Україні обрано курс на побудову гуманного демократичного суспільства, що передбачає культ Людини і Народу, гуманні й демократичні відносини між людьми в усіх сферах життя, питання морального виховання виходять на одне з перших місць у системі виховання з пріоритетних напрямів реформування виховання в нашому суспільстві є такі:
утвердження принципів загальнолюдської моралі - правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності, інших доброчинностей;
прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, о населяють Україну;
виховання духовної культури особистості; створення умов для вибору нею своєї світоглядної позиції;
формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю.
1. Основні засади морального виховання старшокласників
У системі роботи шкіл, які здійснюють програмне завдання - всебічний, гармонійний розвиток особи, важливе місце належить моральному вихованню.
Мораль одна з форм суспільної свідомості, як сукупність принципів норм і правил, що регулюють поведінку людей відповідно до суспільних інтересів. Характерною особливістю моралі є те, що вона принижує всі сфери людської діяльності і спрямовує поведінку особистості з точки зору протилежності добра і зла. Основними регуляторами моральної поведінки є совість, сором та усвідомлення обов'язку. У процесі історичного розвитку людства, відповідно до зміни способів суспільного виробництва розвивалась, змінювалась і мораль.
Усвідомлення моральних норм суспільства і створення моральних переконань, ідеалів і звичок поведінки стимулюють громадську і творчу активність людини, визначають мотиви її діяльності, тим самим впливають і на суспільних розвиток.
Виховання підлітків і юнацтва в дусі моралі українців - першорядне і вузлове завдання школи. В "Основних напрямах реформи загальноосвітньої і професійної школи" визначено, що "школа зобов'язана виробляти внутрішню потребу жити і діяти за принципами моралі, неухильно додержувати правил співжиття. З ранніх років вона повинна виховувати в учнів колективізм, чесність і правдивість, вимогливість і принциповість, стійкість і мужність характеру.
Моральне виховання розглядається в педагогіці як цілісний процес, спрямований на формування у дітей т молоді моральної свідомості, моральних почуттів та моральної поведінки, а також моральних рис особистості. В процесі виховання суспільні норми мають перетворюватися у внутрішні регулятори поведінки кожної людини. Усвідомлені і засвоєні людиною моральні принципи набувають нових функцій саморегуляції, стають основою самовдосконалення особистості, а через це й суспільства. К.Маркс вказував, що "як саме суспільство виробляє людина як людину, так і вона виробляє суспільство". Отже моральне виховання входить у систему формування цілісної особистості, яка характеризується єдністю свідомості, моральних мотивів поведінки і суспільно корисної діяльності.
Моральна свідомість існує як суспільна й індивідуальна. Перша формується суспільним способом життя, друга - є наслідок виховного впливу суспільства і спеціальних виховних організацій. Предметом морального виховання є індивідуальна моральна свідомість. Компонентами матеріальної свідомості є моральні переконання і моральні оцінки.
Моральні переконання - це внутрішньо прийняті особистістю, укорінені в її свідомості уявлення і поняття про добро і зло, про правильні і неправильні моральні відносини; це, інакше кажучи, стійкі, тверді погляди людини на свою власну поведінку і поведінку інших людей. Завдання школи полягає в тому, щоб учні глибоко усвідомили зміст і значення справжніх моральних цінностей, суть критеріїв моральної краси, справедливості, принциповості, честі, гідності, обов'язку, совісті і відповідно до них поводилися, неухильно керувалися ними на кожному кроці свого життя.
Моральна оцінка - це внутрішня міра, якою користується людина у своєму ставленні до своєї власної поведінки, так і поведінки інших людей, суспільних подій і явищ. Вона обумовлюється досвідом людини, її світоглядом, інформацією про предмет оцінки. Структура моральної оцінки включає об'єктів оцінки, суб'єкт, оціночні критерії.
Моральна оцінка має винятково важливу роль у становленні особистості і її моральної свідомості. Тісно пов'язана із потребами, інтересами, почуттями, вона об'єктивно відображає її ставлення до дійсності, її моральне обличчя. Виявляється моральна оцінка у моральних судженнях. Завдання школи - формувати й розвивати в учнів пристрасні почуття відданості своєму краєві, любові до Батьківщини, громадської честі, трудового обов'язку, нетерпимості до порушень суспільних інтересів та інші високі і благородні почуття будівника України. Тільки весь комплекс таких почуттів, злитих з відповідними переконаннями, створює морально цілісну особистість.
Виховання моральної свідомості нерозривно поєднане із формування у дітей, підлітків і молоді оцінного ставлення до явищ дійсності, яке виявляється в актах поведінки і служить її мотивом.
На основні моральної свідомості і почутті формуються моральні звички - уставлені, міцно закріплені внаслідок багаторазового повторення практичні способи поведінки людини. Перетворившись на звички, норми поведінки виступають як постійний важіль всієї життєдіяльності особистості. Людина, в якої виробились стійкі моральні звички, завжди діє відповідно до своїх переконань, почуттів, тому, що діяти, поводитисяінакше вона просто не може - звички стали її натурою, невід'ємною якістю її характеру. Обов'язок школи, педагогів - формувати в учнів тільки такі звички поведінки в колективі, в сім'ї в суспільстві, які відповідають вимогам моралі.
Формування моральної свідомості, почуттів і звичок - це

 
 

Цікаве

Загрузка...