WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування уваги в процесі виховання та навчання - Реферат

Формування уваги в процесі виховання та навчання - Реферат

від первинної мимовільної тим. Що вона є свідомо контрольованою. Контроль цей виявляється в загальному прямуванні даної діяльності і в перетворенні тих відхилень уваги, що виникають в ході виконання даної діяльності.
У Нікколо Паганіні були три учні - віолончеліст і два скрипалі. Вони почали брати у нього уроки, коли вже були професійними, хоча й посередніми, музикантами, і через два роки стали відомими віртуозами. Коли Паганіні запитали, як йому вдалося цього досягти, він відповів: "Я навчив їх уважно займатися."
Що означає "уважно займатися"? І як можна навчити цього дитину ? На жаль, Паганіні не залишив нам жодних рецептів, як це зробити. Тому, щоб відповісти на ці запитання, спершу спробуємо зрозуміти, а що ж таке "увага"?
У психології увагою називають спрямовану психічну діяльність людини, зосереджену на об'єктах, які мають для неї певне значення. Увага може бути спрямована як на об'єкти зовнішнього світу, так і на власні думки й переживання.
К.Д. Ушинський колись правильно зазначив, що увага - це "ті двері, через які проходить все, що входить в душу людини із зовнішнього світу."
Психологи встановили, що чим вищий рівень розвитку уваги, тим вища ефективність навчання. Неуважність - одна Із найпоширеніших причин поганої успішності дітей молодших класів. Чим викликане це явище? Виявляється, навчання ставить перед дитиною нові завдання, несхожі на ті, які вона звикла виконувати під час гри. Навчальні завдання, на відміну від ігрових, містять більше нової інформації, а процес їх виконання вимагає довшого зосередження. На жаль, і за своєю формою процес навчання не завжди є захоплюючим і невимушеним. І щоб оволодіти усіма новими знаннями та навиками, дитині потрібно навчитися керувати своєю увагою, підпорядковувати її своїй волі. А для цього необхідно тренувати здатність бути уважним з допомогою ігор і спеціальних вправ.
Наприкінці дошкільного періоду починають з'являтися паростки більш активної, довільної уваги, її виникнення - важливе психічне новоутворення цього віку. Дитина ще не може "примусити себе" бути уважною, тому їй необхідна допомога дорослого. Така допомога може полягати, наприклад, в організації спільних ігор, що сприяють тренуванню уваги.
Увага в дітей з'являється досить рано. Мимовільна увага виникає в перші тижні життя. Це безумовно-рефлекторна увага, що викликається подразниками, безпосередньо пов'язаними із задоволенням органічних потреб.
Дитина реагує на зовнішні подразники тільки за їх різких змін: при переході від темряви до яскравого світла, зміні температури, раптових сильних звуках. Далі вона вже цікавиться предметами, особливо яскравими.
Умовно-рефлекторні зв'язки утворюються на першому році, коли дитина починає реагувати на голос матері. Розвиток уваги посилюється, коли дитина починає сидіти, ходити, говорити, гратися з предметами. Увага стає дедалі більш стійкою і керованою.
Велике значення для розвитку довільної уваги в дошкільному віці має гра. В грі виникає потреба домагатися певного результату й координувати свої дії відповідно до завдань, підпорядковувати їх певним правилам, підкорятися вимогам групи. Гра виробляє здатність навмисно зосереджувати увагу на певних предметах, переключати й розподіляти її відповідно до програми діяльності. З розвитком розумових дій виникає внутрішня увага.
Подальший розвиток уваги в дітей відбувається в шкільний період. Навчальна робота школярів висуває нові вимоги, потребує уваги незалежно від того, приваблює їх предмет чи ні (рис. 1). Навчання збагачує досвід дитини, розви-
ває якості особистості, що дають змогу переходити до досконалої внутрішньої організації й регуляції своєї діяльності, виробляти вміння свідомо спрямовувати уважність до людей, що є важливою рисою особистості. В процесі шкільного навчання роль уваги змінюється залежно від ступеня новизни і складності засвоюваного матеріалу.
Добре засвоєний матеріал не вимагає напруження уваги. Зосередженість свідомості потрібна там, де виникають труднощі, і чим вони більші, тим більше напруження уваги необхідне. Звідси подвійна функція уваги: коли робота нова й складна, то вимагається довільна увага, яка б спрямовувала діяльність; коли ж робота засвоєна до автоматизму, то вимагається увага, яка б тільки контролювала правильність процесу виконання завдання.
Рис. 1. Крива розвитку увага в дитячому віці
(за О. М. Леонтьєвим)
Щоб активізувати увагу учнів, слід цікаво викладати навчальний матеріал, але потрібна й наполеглива розумова активність учнів.
Необхідні різноманітні види й форми роботи, чітка організація уроку, але й не менш потрібне спрямування навчальної діяльності, формування інтересу, волі та відповідальності самого учня. Існує точка зору (П. Я. Гальперін), що увага є ідеальна, скорочена й автоматизована дія контролю, а це створює можливість і необхідність цілеспрямованого її формування як функції психологічного контролю.
Як і кожна згорнута автоматизована розмова дія, дія контролю має формуватися поетапно:
1) зовнішня предметна дія -- перевірка правильності написаних слів на основі картки, в якій записаний порядок перевірки тексту;
2) зовшшньомовний - операції виконуються вголос;
3) внутрішньомовний, коли учень виконує дії пошепки;
4) переведення дії в розумовий план - дія відбувається в плані внутрішньої мови. Якщо учень робить багато помилок, то повертається до попереднього етапу, доки не засвоїть дії контролю до автоматизму.
Важливим критерієм сформованості дії контролю с її зближення з основною дією і навіть деяке випередження, що становить одну з умов безпомилкового виконання роботи.
Звичайно, психологічний контроль не обмежується регуляцією процесу поетапного формування розумових дій, він виконує також функцію управління становленням самої уваги в процесі навчальної й трудової діяльності, виробленням таких її властивостей, як концентрація, розподіл, переключення та стійкість.
При цьому необхідно створити такі умови, які б сприяли формуванню уваги:
1) привчити учнів працювати в різних умовах, тренуючи довільну увагу;
2) захоплювати цікавою і важкою працею, формуючи післядовільну увагу;
3) домагатись усвідомлення суспільної значущості діяльності учня, розвитку моральних якостей;
4) пов'язувати увагу з вимогою дисципліни;
5) розвивати стійкість уваги, формувати вольові якості учнів;
6) формувати обсяг і розподіл уваги як певну трудову навичку виконання кількох дій у високомутемпі;
7) формувати переключення уваги вправами переключення уваги з об'єкта на об'єкт за маршрутами і виділенням найбільш важливих із них.
Треба привчати дітей за жодних обставин не робити щось недбало. Це є запорукою формування в них уважності.
Список використаної літератури
1. Гальперин П. Я., Кабылъницкая С. Л. Экспериментальное формирование внимания. - Москва, 1994.
2. Гоноболин Ф Н Внимание и его воспитание. - Москва, 1972
З. Джелали А. Секреты Наполеона. Память. Внимание. Скорочтение. Харьков, 1995.
4. Добрынин Н. Ф. О селективности и динамике внимания // Вопр. психологии. 1985. - № 2.
5. Ермолаев О. Ю., Марютша Т М., Мешкова Т А. Внимание школьника. - Москва, 1987
6. Левитина С. С. Можно ли управлять вниманием школьника. - Москва, 1980.
7. Матюгин И. Ю., Аскоченская Т. Ю., Банк И. А. Как развивать внимание и память вашего ребенка. - Москва, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...