WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Система виховної роботи школи з поглибленим вивченням англійської мови - Реферат

Система виховної роботи школи з поглибленим вивченням англійської мови - Реферат


Реферат на тему:
Система виховної роботи школи з поглибленим вивченням англійської мови
С и с т е м а в и х о в н о ї р о б о т и
Необхідність школі мати власну виховну систему сприймається сьогодні як актуальна науково - практична проблема. В Державній національній програмі " Освіта" її створення розглядається як один із "основних шляхів реформування виховання".
Виховна система школи є ядром загальноосвітнього механізму цілеспрямованого формування соціального досвіду вихованців. Вона враховує:
а) соціальне замовлення, оформлене на рівні різноманітних надособистістних соціальних систем - людських цінностей;
б) досягнутий рівень сформованості у вихованців окремих соціальних якостей і соціального досвіду;
в) особливості нашої школи: умови , традиції, якісний склад педагогічного колективу, матеріальну базу тощо.
Виховна система школи є конкретним механізмом дії конкретних фахівців.
На сучасному етапі педагогічний колектив, розуміючи потребу докорінного переосмислення виховної системи, насамперед виходить з таких позицій:
1. Визнання того , що школа - навчальний заклад, покликаний відповідати потребам і умовам сучасного стану соціального розвитку України та забезпечити освітні потреби міста.
2. Задовольняти освітні потреби слід якісно. Школа має бути конкурентноздатною й престижною, а це можливо лише в режимі неперервного розвитку і творчого пошуку прогресивних технологій, методик зростання професіоналізму на педагогічному та управлінському рівні.
3. Вирішуючи ці завдання, школа має забезпечувати різні види діяльності в широкому спектрі позакласної сфери - гуртковій, клубній спортивній, художньо - естетичній роботі, учнівському самоврядуванні.
4. Вирішення поставлених завдань можливе лише в атмосфері доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності на всіх рівнях педагогічного простору.
Проаналізувавши сьогоднішній стан розвитку школи, ми даємо відповідь на три головні запитання:
- Чого від нас хочуть і чекають?
- Хто ми і що ми можемо зробити?
- Яким чином ми це будемо робити?
Наша країна хоче , щоб ми створили умови для розвитку вільної, розумної, діяльної, соціально - адаптованої особистості й підготували право свідомого та соціально - компетентного випускника, спроможного реалізувати свій позитивний потенціал у громадській та індивідуальній життєдіяльності.
Громадськість міста хоче бачити в нас школу, засновану на свідомій дисципліні, розумній вимогливості до учнів. Школу, що відповідає санітарно - гігієнічним і естетичним вимогам. Школу в якій поважають права дитини, в якій учням створюють не лише фізичний , а й душевний комфорт.
Батьки хочуть:
- щоб школа підготувала дітей до вступу у ВЗН І-ІІ рівня акредитації - 38 % ; ІІІ-ІV рівня акредитації - 42%;
- щоб дитина росла здоровою особистістю, відвідуючи спортивні секції в школі - 53%;
- щоб дитина перебувала в шкільному просторі до 17 років - 65%;
- щоб дитина отримала художньо - естетичний розвиток - 48%.
Учні хочуть:
- щоб у школі їх поважали, бачили в них особистість - 89%;
- щоб можна було в школі поспілкуватися - 87%;
- щоб можна виявити себе як творчу особистість в учнівському парламенті - 47%;
- щоб отримати хороші знання - 64%.
Про ці дані свідчать проведені анкетування класними керівниками, психологом школи та адміністрацією.
У школі створено працездатний колектив з достатнім професійним і творчим потенціалом, діє учнівський парламент, який є підтримкою педагогічному колективу школи і рушійною силою виховного процесу в школі. Школа має реальні підтвердження успіхів своєї праці в багатьох напрямах. Зокрема протягом останніх років учні є переможцями та учасниками в міських конкурсах:
- клубу "Ерудит";
- вертепів і різдвяних дійств;
- колективів художньої самодіяльності;
- конкурсів міського та обласного рівня.
"Виховання" в усі часи було педагогічною взаємодією впливу вихователя на вихованця та взаємодії вихованця і вихователя. Саме таку науку виховання мав на увазі К. Ушинський, коли визначав педагогіку як "зібрання правил педагогічної діяльності"
Правило 1. Формування у вихованця позиції бути гідним прийняти естафету людської духовності.
Правило 2. Культивування у вихованця потреби до морально духовного багатства.
Правило 3. Морально - духовне випробовування вихованця.
Правило 4. Організація життя вихованця, відповідного до його морально - духовних цінностей.
Правило 5. Єдність сприятливої ситуації особистісного функціонування вихованця та ситуації його морально - духовного самовияву.
Правило 6. Дисгармонія в між особистісному сприйнятті вихованців.
Правило 7. Перебування вихованця в ситуації "мучитися невідомістю".
Правило 8. Розпізнання вихованцем ситуацій спокушування.
Правило 9. Символізація морально - духовної цінності.
Правило 10. Морально - духовне уподібнення.
Правило 11. Формування у вихованця морально здорового способу мислення.
Правило 12. Організація особистісно конструктивного спілкування вихованця.
Власне ці правила є провідними у роботі методичного об'єднання класних керівників школи. Мета якого - сприяти професійному вдосконаленню особистості педагога. Стимулювати творчість класного керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи. А тому на засіданні методичного об'єднання обговорювалися питання:
- виховний процес та творча

 
 

Цікаве

Загрузка...