WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Знаходження суми і остачі, збільшення і зменшення числа накілька одиниць, різницеве порівняння, знаходження невідомого доданка - Реферат

Знаходження суми і остачі, збільшення і зменшення числа накілька одиниць, різницеве порівняння, знаходження невідомого доданка - Реферат


Уроки з математики:
Знаходження суми і остачі, збільшення і зменшення числа накілька одиниць, різницеве порівняння, знаходження невідомого доданка
?
План
І. Задачі на знаходження суми і остачі.
1) Підготовка учнів до ознайомлення із задачею на знаходження;
2) Підготовка учнів до ознайомлення із задачею на знаходження остачі;
3) Ознайомлення із задачами на знаходження суми й остачі;
4) Формування умінь і навичок розв'язувати задачі на знаходження суми й остачі;
ІІ. Задачі на збільшення і зменшення числа н кілька одиниць.
1) Підготовка учнів до ознайомлення із задачею на збільшення числа на кілька одиниць;
2) Ознайомлення із задачами на збільшення числа на кілька одиниць;
3) Підготовка учнів до ознайомлення із задачею на зменшення числа на кілька одиниць;
4) Ознайомлення із задачею на зменшення числа на кілька одиниць;
5) Формування вмінь і навичок розв'язувати задачі на збільшення (зменшення) числа н кілька одиниць.
ІІІ. Задачі на різницеве порівняння.
1) Підготовка учнів до ознайомлення із задачами на різницеве порівняння;
2) Ознайомлення із задачами на різницеве порівняння;
3) Формування вмінь і навичок розв'язувати задачі на різницеве порівняння.
IV. Задачі на знаходження невідомого доданка.
1) Підготовка учнів до ознайомлення із задачами на знаходження невідомого доданка;
2) Ознайомлення із задачами на знаходження невідомого доданка;
3) Формування умінь і навичок розв'язувати задачі на знаходження невідомого доданка.
V. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного.
1) Підготовка учнів до ознайомлення із задачами на знаходження невідомого зменшуваного;
2) Ознайомлення із задачами на знаходження невідомого зменшуваного;
3) Формування умінь і навичок розв'язувати задачі на знаходження невідомого зменшуваного.
VІ. Задачі на знаходження невідомого від'ємника.
1) Підготовка учнів до ознайомлення із задачами на знаходження невідомого від'ємника;
2) Ознайомлення із задачами на знаходження невідомого від'ємника;
3) Формування умінь і навичок розв'язувати задачі на знаходження невідомого від'ємника.
Вступ
Застосовувати математичні методи і знання після закінчення школи будуть усі. Тому вже в процесі вивчення математика має виступати перед учнями не тільки як система логічних правил і дедуктивних доведень, а й як метод пізнання, як засіб розв'язування питань практичного характеру.
Під математичною задачею розуміють будь-яку вимогу обчислити, побудувати, довести що-небудь, що стосується кількісних відношень і просторових форм, створених людським розумом на основі знань про навколишній світ.
У системі навчання дітей початкових класів загальноосвітньої школи переважають арифметичні задачі.
Задачі мають як навчальні, так і виховні та розвиваючі функції.
Навчальні функції задач спрямовані на формування системи математичних знань, умінь і навичок на різних етапах її засвоєння. Початкове розкриття змісту арифметичних дій здійснюється за допомогою відповідних операцій над предметними множинами. Засобом переходу від операцій над множинами предметів до дій над натуральними числами є задачі.
Текстові задачі, що відображують конкретні життєві ситуації, використовуються для ознайомлення школярів з певними математичними поняттями та закономірностями, для з'ясування взаємозв'язків між словом і символом. У деяких випадках формування теоретичних знань через задачі може бути організоване у вигляді проблемної форми навчання.
Виховні функції задач дають змогу пов'язати навчання з життям, ознайомити учнів з пізнавальне важливими фактами, виховують у дітей свідоме ставлення до навчання, любов до Батьківщини, бажання зробити власний внесок у загальну справу. Внутрішня краса самої математики, оригінальність прийомів розв'язування задач збуджують у дітей естетичні почуття.
Під розвивальними розуміють функції задач, спрямовані на формування в учнів науково-теоретичного, зокрема функціонального, стилю мислення, на оволодіння ними прийомами розумової діяльності.
У початкових класах в основному розглядають так звані текстові задачі, в яких описується кількісний бік якихось явищ, а знаходження невідомого зводиться до виконання певних арифметичних дій. В умові задач подаються значення величин і деякі залежності (відношення) між цими значеннями, причому ці залежності мають певні числові характеристики.
Розв'язування задачі сприяє розвиткові логічного мислення і мови учнів ,їх кмітливості, вміння встановлювати залежності між величинами, робити правильні умовиводи, набувати елементарних навичок застосування аналізу і синтезу. Педагогічна цінність цих задач полягає в тому, що вони допомагають учителеві встановити тісний зв'язок між навчанням математики і життям.
Під час розв'язування задач відбуваються різні види розумової діяльності учнів. Встановлюючи зв'язки між даними і шуканими величинами, вони аналізують умову задачі, визначають послідовність дій, синтезують цей процес у вигляді плаву задачі, пригадують теоретичний матеріал, прийоми виконання дій над числами та ін.
Щоб навчити учнів розв'язувати задачі, треба вести систематичну роботу по формуванню в них умінь самостійно міркувати, вдумливо і раціонально застосовувати набуті знання у навчальній і практичній діяльності. А це можливо тільки при умові, якщо, розв'язування задач стане предметом самостійної розумової роботи учнів.
Кожний учень повинен бути переконаний у тому, що над розв'язанням задачі треба думати, він повинен навчитися самостійно аналізувати задачу, знаходити способи її розв'язання.
Тільки систематичні вправляння учнів у самостійних пошуках шляхів розв'язання задач навчать їх думати, сформують у них уміння розв'язувати різні задачі.
Прості задачі різних видів передбачено програмою в кожному початковому класі. Під час розв'язання простих задач у учнів формуються такі поняття, як "всього", "разом", "на скільки більше", "на скільки менше", "у скільки разів більше", "у скільки разів менше" та ін.
Тема: Задачі на знаходження суми і остачі.
Мета: Формувати обчислювальні навички додавання і віднімання числа 4. вчити креслити многокутники за зразком. Розвивати креслярські навички. Виховувати товариськість, толерантність у взаємовідносин у командах. Ознайомити учнів з текстовими задачами на знаходження суми і остачі; навчити дітей вибирати потрібну дію; розвивати креслярські навички, мислення; виховувати товариськість, акуратність.
Обладнання: Дві шкатулки, предмети, які служать призами, геометричні фігури, креслярські інструменти, записи на дошці. Казковий герой, наочність (сонечко і хмарки).
Хід уроку
І. Організаційна частина
Добрий день!
В добрий час,
Рада бачить, дітки вас.
Щоб урок пройшов немарно,
Треба сісти рівно й гарно.
Зараз сядуть лиш дівчатка,
А за ними і хлоп'ятка.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
- Дітки, сьогодні до нас на урок завітав хлопчик, який все хотів знати, мав довгий носик і ключик до уміння.
- Хто ж це?
- Буратіно!
- А що ж то за ключик був до уміння, ми дізнаємось, розв'язавши числа в порядку зростання.
- Скільки букв у слові знання?
- Запишіть у зошит каліграфічно пів рядочка цифри 6.
ІІІ. Повторення вивченого
1. Усний рахунок
На дошці заготовлено для кожної команди структурні записи. Вчитель розбиває клас на дві команди. Учні придумують назву своїй команді. Для кожної команди на столі стоїть шкатулка, у яку будуть ставити винагороди, які у ході роботи одержують команди.
2. Математичний диктант
На дошці вивішено сонечко, яке закрили математичні хмарки.
- Дітки, що сталось з сонечком?
- Якщо ми розв'яжемо приклади, тоді сонечко нам посміхнеться.
IV. Вивчення нової теми
1. Робота з підручником.
- Розгляд і аналіз вправи 1 (с.57).
- Діти, прочитайте задачу № 2 і визначте про що говориться в цій задачі.
- Скільки було копійок?
- Скільки витратили?
- Складіть задачу. (Діти мовчки складають задачу).
- Що питається в задачі?
- Що зробили з копійками? (витратили).
- Отже, яку дію будемо виконувати?
- Скільки отримаємо?
2. Робота з зошитом
Учні записують задачу в зошит.
10 - 4 = 6
Відповідь. залишилось 6 копійок.
" Складання і розв'язання задачі 3.
" Запис в зошиті.
3. Гра "Хто прийшов у гості"
З кожної команди по 7 представників виходять до дошки. Роздаю кожній групі гравців геометричні фігури, на звороті яких записано приклади.
4 + 4 - 2=
10 - 3 - 1 =
2 + 2 + 2 =
0 + 9 - 3 =
7 - 4 + 2 =
6 - 4 + 1 =
9 - 4 - 2 =
4 + 2 + 3 =
10 - 3 + 2 =
6 + 3 + 0 =
8 - 3 + 4 =
8 - 4 + 3 =

 
 

Цікаве

Загрузка...