WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблема виховання обдарованої дитини - Курсова робота

Проблема виховання обдарованої дитини - Курсова робота

царин обдарованості дітей:
1. Інтелектуальна царина.
Обдарована дитина вирізняється доброю пам'яттю, жвавим мисленням, допитливістю, добре розв'язує різні задачі, зв'язно викладає свої думки, може мати здібності до практичного застосування знань.
2. Царина академічних досягнень. Це успіхи з читання, математики, природознавства та інших навчальних предметів.
3. Творчість (креативність). Дитина дуже допитлива, виявляє незалежність і оригінальність мислення, висловлює оригінальні ідеї.
4. Спілкування. Добре пристосовується до нових ситуацій, легко спілкується з дорослими та дітьми, виявляє лідерство в іграх і заняттях з дітьми, ініціативна, бере на себе відповідальність за свої дії.
5. Царина художньої діяльності. Дитина виявляє великий інтерес до інформації, захоплюється художніми заняттями, її вирізняються оригінальністю. Виявляє інтерес до музики, легко відтворює мелодію. Із задоволенням співає, намагається створювати музику.
6. Рухова царина.
Точно і точна моторика, чітко зорово-моторна координація, широкий діапазон рухів, добре володіє тілом, високий рівень розвитку основних рухових навичок.
Важливою проблемою для педагогічних працівників є виявлення, розпізнавання великих потенційних можливостей розвитку дитини в майбутньому. Це дало б змогу дати кожному такому учневі поради, указівки, які сприяли б розвитку його здібностей.
Методи навчання обдарованих дітей мають відповідати:
- своїм основним завданням - наданню допомоги обдарованим учням в отриманні знань;
- рівню інтелектуального та соціального розвитку дитини, різним вимогам і можливостям, аби виявляти здібності дитини.
Удосконалення навчально-виховного процесу з обдарованими дітьми вимагає ґрунтовних, міцних знань. Озброїти їх практичним розумінням основ наук допомагає періодичність проведення олімпіад з основ наук, конкурсів, КВК, турнірів, вікторин, змагань, ігор, семінарів.
У роботі з обдарованими дітьми можуть бути використані такі форми навчання: індивідуальні, фронтальні, групові.
Фронтальні заняття - дискусії, семінари, дебати, організаційно-діяльнісні, рольові ігри.
Групові заняття - парні, постійні групи зі зміною функцій їх учасників, поділ класу на групи з однаковим завданням, з різним завданням. Форми можуть бути різними: "мозкова атака", вільний час для самокорекції, засвоєння, залік.
Для обдарованих дітей з успіхом можна використати нові організаційні форми: "Поле чудес", заняття клубу "Що? Де? Коли?", індивідуалізовані програми навчання, або дискусійні форми - симпозіуми, дебати, "круглі столи", ділові бесіди, шкільні лекції, семінарські заняття.
Серед засобів навчання важливе місце посідає дидактичний матеріал, який учитель використовує для залучення учнів до роботи з книжкою, іншими джерелами знань, для організації самостійних робіт на уроці та вдома, а також для оперативного контролю за засвоєнням знань.
Здібності дитини формується під час оволодіння тим змістом матеріальної і духовної культури, техніки, науки, мистецтва, які засвоює молода людина у процесі навчання.
Передумовою для розвитку здібностей є вроджені задатки. Водночас біологічно успадковані властивості людини не визначають її здібностей. У мозку наявні не ті чи інші специфічні людські здібності, а лише можливості до формування цих здібностей.
Рівень розвитку здібностей залежить від:
1) якості наявних знань та вмінь, ступеня їх об'єднання в єдине ціле;
2) природних задатків людини, якості вроджених нервових механізмів елементарної психічної діяльності;
3) більшої або меншої "тренованості" мозкових структур.
Потенційні здібності - це можливості розвитку індивіда, які виявляються тоді, коли перед ним виникають нові завдання для вирішення.
Об'єктивні умови життєдіяльності індивіда іноді бувають несприятливими, отож не кожен індивід може реалізувати свої потенційні здібності відповідно до своєї психологічної природи. Тому актуальні здібності охоплюють лише частину потенційних.
Може відбутись деяке переважання або загальних, або спеціальних здібностей.
У процесі дорослішання розвиток загальних здібностей дитини не припиняється і все ширше виявляються інтереси для занять певними видами діяльності.
Труднощі багатьох учнів із низьким рівнем навчальних досягнень не є наслідком їхньої розумової або фізичної неповноцінності, а є результатом уявлення про себе як про нездар. Успіхи в школі, на роботі та в житті залежать від уявлення людини про свої можливості, ніж від самих цих здібностей.
Ніщо так не сприяє успіхові, як упевненість у ньому.
Навченість є сукупністю інтелектуальних властивостей людини, від яких залежить продуктивність навчальної діяльності.
Навченість - це здібності до засвоєння знань і засобів навчальної діяльності.
Завдання вчителя - творити таке поле добра і любові, щоб кожна дитина довірливо ставилася до педагога, любила його. Лише за таких умов приходить справжня зацікавленість навчанням, осягається "щастя шкільного життя", відбуваєтьсяреалізація природних нахилів і здібностей учнів. Дар відкрити чарівну квітку обдарованості школяра дається не кожному, а лише тому, хто насправді любить дітей і вміє прокласти стежки до їхнього розуму і серця.
Розвинути обдарованість можна лише тоді, коли дитина працює під умілим керівництвом вчителя, психолога, батьків, переходячи з 1-го до кожного з наступних класів. Адже хоч би якими були від природи задатки, ніякого таланту не буде, якщо їх не розвивати.
Проблема навчання обдарованих не є простою, а процес дотримання наступності в розвитку таких дітей надзвичайно складний і довгий. Сучасна система освіти повинна не тільки давати необхідні знання, а й всебічно розвивати дитину, виявляти й удосконалювати її здібності й інтереси, формувати життєві цінності.
У центрі уваги педагогічного колективу школи - творча обдарованість як здатність особистості йти нестандартними шляхами вирішення різноманітних проблем. Щоб зробити навчальний процес привабливим, необхідно його наповнити дитячою творчістю.
Дійшли висновку, що необхідно розширювати сферу діяльності з обдарованою дитиною, запроваджувати нестандартні форми роботи. З цією метою у 2003 році започаткували проведення на базі СЗШ №85 районного конкурсу обдарованих дітей "Крок до зірок" в шести номінаціях.
o "Перша проба пера" - підготовка учнів початкових класів до участі в районному конкурсі "Струни серця" та міському "Лінгва".
o "Юні Піфагори" - підготовка до участі в районних конкурсах юних математиків "Математичні розумники" та "Юні Архімеди", а також міському турнірі "Фізиків-винахідників".
o "Чарівний олівець" - підготовка до влаштування особистих виставок "Вернісаж власних робіт" з наступним їх захистом.
o "У здоровому тілі - здоровий дух" - участь у спортивних змаганнях на різних рівнях.
o "Веселі нотки" - демонстрація власних музичних творів (перевірка знання нотної грамоти).
o "Майстер і майстриня" - демонстрація виробів з будь-якого виду мистецтва.
Після підбиття підсумків та визначення призерів проводимо святкове нагородження учнів - переможців та вчителів, які їх виховують.
Головне - щоб навчання для дітей було не тягарем, а радісним процесом розвитку своїх здібностей, умінь і навичок.
Таким чином виявляються обдаровані діти, а вони потребують особливої уваги. У них наша надія на краще майбутнє.
Висновок
Нині, у зв'язку із зростанням інтересу до навчання і виховання обдарованих дітей, проблема гармонійного розвитку набуває особливої актуальності. Гадаємо, що, розв'язуючи її, ми повинні виходити з палко відстоюваної П. Ф. Каптерєвим, О. М.

 
 

Цікаве

Загрузка...