WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Увага та її роль в організації навчальної діяльності молодших школярів - Курсова робота

Увага та її роль в організації навчальної діяльності молодших школярів - Курсова робота

і неправильних дій фіксуються в таблиці. Співвідношення цих показників і є підставою для оцінки продуктивності та стійкості уваги. На основі аналізу помилок судять про концентрацію уваги.
На початку семестру у 2-Б класі ,6 лютого 2006 року був проведений психологічний експеримент із тестової методики "Коректурна проба".
Участь брало 8 учнів (4 дівчинки, та 4 хлопчики). У ході експерименту було виявлено, що із завданням успішно справилися більшість дівчаток, а ніж хлопчиків. Хоч вони і були з категорії сильніших учнів.
Не сумніваюсь, що і в хлопчиків також є достатня стійкість уваги. Я в кінці місяця 28 лютого провела цей самий психологічний експеримент. І як не диво, дівчатка і хлопчики, тобто ці самі 8 учасників справилися із завданням успішно.
Аналізуючи два дослідження на стійкість уваги дійшла висновку, що у більшості хлопчиків менша стійкість уваги ніж у дівчат. Це характеризується тим, що хлопчики більше часу перебувають у рухливому стані, а більшість дівчат у цей момент просто граються ляльками чи відпочивають.
3. Методика складання чисел з переключенням застосовується для вивчення та переключення уваги. Крім того, методика дає змогу визначити рівень розумової працездатності і вольових зусиль, тренованість навичок і розвиток утомлюваності. Експеримент полягає в тому, що піддослідний має з можливою швидкістю виконувати послідовно дві прості розумові дії, що чергуються (складання двох однозначних чисел і підготовку двох нових для наступного складання), а це, у свою чергу, забезпечує функціонування наступних розумових операцій у безперервному режимі. Процедура виконання завдань полягає в тому, що дані два числа записуються у вигляді дробу. Складають число чисельника і знаменника, відкидають число десятків, а число, що залишилось, залишають у наступний дробовий вираз. Друге число переноситься в наступний дробовий вираз. Друге число переноситься в наступний вираз без змін. Методика передбачає виконання завдань у два способи.
І. - спосіб - сума чисел чисельника і знаменника попереднього виразу записується в чисельнику наступного, а число чисельника - переноситься у число знаменника.
ІІ - спосіб - сума чисел чисельника і знаменника попереднього виразу записується в знаменнику наступного, а число знаменника - переноситься у число чисельника.
Приклади: (І спосіб) (ІІ спосіб)
Після практичного засвоєння правил виконання завдань обома способами (вправи фіксуються), проводиться основний експеримент 10 хвилин почергового кожним способом по 1 хв. Потім підраховується кількість правильно виконаних дій, допущених помилок, та визначається характер останніх. Ураховуються напруженість і теми роботи, впевненість і втомлюваність суб'єкта, вставлення його до виконання завдань і труднощів у роботі.
Експеримент "Складання чисел", я провела 1 лютого та 13 березня 2006 року. Діти, а це 2-Б весь клас виконували завдання сумлінно як на початку лютого, так і всередині березня. Одним із недоліків в експерименті була нестійкість та низька концентрація уваги слабших учнів.
Запропонувати педагогічні дії, завдання на удосконалення та розвиток уваги. Прийоми вдосконалення та розвиток уваги молодшого школяра.
Увага в дітей з'являється досить рано. Мимовільна увага виникає в перші тижні життя. Це безумовно-рефлекторна увага, що викликається подразниками, безпосередньо пов'язаними із задоволенням органічних потреб.
Подальший розвиток уваги у дітей відбувається в шкільний період.
Навчальна робота школярів висуває нові вимоги, потребує уваги, незалежно від того, приваблює їх предмет чи ні (мал. 3). Навчання збагачує досвід дитини, розвиває якості особистості, що дають змогу переходити до досконалої внутрішньої організації й регуляції своєї діяльності, виробляти вміння свідомо спрямовувати уважність до людей, що є важливою рисою особистості. В процесі шкільного навчання роль уваги змінюється залежно від ступеня новизни і складності матеріалу. Добре засвоєний матеріал не вимагає напруження уваги. Зосередженість свідомості потрібна там, де виникають труднощі, а чим вони більші, тим більше напруження уваги необхідне.
Щоб активізувати увагу учнів, слід цікаво викладати навчальний матеріал, але потрібна й наполеглива розумова активність учнів. Необхідно різноманітні види і форми роботи, чітка організація уроку, але і не менш потрібне спрямування навчальної діяльності, формування інтересу, воля та відповідальність самого учня. Існує точка зору (П.Я. Гальперін), що увага є ідеальна, скорочені й автоматизована для контролю, а це створює можливість і необхідність цілеспрямованого її формування як функції психологічного контролю. Як і кожна згорнута автоматизована розумова дія, для контролю має формуватися поетапно :1) зовнішня предметна дія - перевірка правильності написання слів на основі картки, в які записано порядок перевірки тексту; 2) зовнішньомовний - операції виконуються вголос; 3) внутрішньомовний, коли учень виконує дії пошепки; 4) переведення дії в розумовий план - дія відбувається в плані внутрішньої мови. Якщо учень робить багато помилок, то повертається до попереднього етапу, доки не засвоїть дії контролю до автоматизму. Важливим критерієм сформованості дії контролю є її зближення з основною дією і навіть деякі випередження, що становлять одну з умов безпомилкового виконання роботи.
Висновок:
Головною особливістю розвитку уваги молодшого шкільного віку є посилення їх пізнавальної діяльності під впливом шкільного навчання. Діяльність молодшого школяра перших днів підпорядковане чіткому режиму, загальному ритму життя школи, новим для нього вимогамповедінки. За несприятливих умов до школи звички в поведінці дитини втрачають свою силу, а навіть створюються повільно, і вона залишається на якийсь час безпорадною. Це виявляється у деякій розгубленості першокласника, іноді замкнутості чи підвищеній збудливості.
Вчитель повинен з перших уроків навчання наполегливо вчити дітей умінню працювати в колективі, спілкуватися один з одним і з учителем, оволодівати навичками користування навчальним приладдям, уважно слухати пояснення на уроках. Усе це дуже важливо для формування позитивного ставлення дитини до навчання.
У перші дні занять у школі першокласники помітно стомлюються, але рівень стомлювання на різних уроках і в різних учителів не однакова. Здебільшого це залежить від якості навчально-виховної роботи вчителя, вміння правильно організовувати увагу молодших школярів.
Фактором, що організовує і активізує увагу учнів молодших класів, є велика сприйнятливість їх до впливу вчителя. Слово вчителя - для них закон, усе, чого вимагає вчитель, вони виконують звичайно з великою старанністю, хоч часто ще й не так, як треба.
Література:
1. Ф.М. Гоноболін, - Психологія 1975 р. Київ.
2. М.П. Заседенець - Вікові особливості розвитку та виховання, 1973 р. - Київ.
3. С.Д. Максименко - Загальна психологія - Київ -2001 р.
4. Ю.Л. Трофімова Психологія - Київ "Либідь" - 2000 р.
5. Загальна вікова педагогічна психологія. Київ "Вища школа" - 1990 р.
6. Вікова та педагогічна психологія. Київ "Просвіта" 2001 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...