WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Увага та її роль в організації навчальної діяльності молодших школярів - Курсова робота

Увага та її роль в організації навчальної діяльності молодших школярів - Курсова робота

водночас зростають можливості розподіляти її, переключати увагу, тобто керувати нею.
Розвиток довільної уваги в молодших школярів здійснюється успішно, якщо створюються умови для їх цілеспрямованої роботи, за яких вони привчаються керуватись самостійно поставленою метою. Розвиток довільно уваги у дітей іде від керування цілями, які ставлять дорослі, до реалізації цілей, які ставлять учні, від постійного контролю дій учня вчителем до контролю дитиною своїх однокласників, а потім і до самого контролю.
З віком учнів початкових класів зростає обсяг і стійкість їх уваги. Стійкість і продуктивність уваги в учнів третіх класів зростає у порівнянні з першокласниками на 33%, а діапазон індивідуальних відмінностей має тенденцію з віком учнів звужуватись, відповідно обсяг уваги зростає на 45%, а діапазон індивідуальних відмінностей з віком дітей має тенденцію також до звуження.
Нестійкість уваги є однією з причин невеличання в школі. Причиною нестійкості уваги в молодшого школяра буває недостатня його розумова активність, зумовлена як недосконалими методами навчання, так і рівнем його готовності до учбової діяльності, непередбаченими труднощами в навчанні, станом здоров'я.
Увага молодших школярів тісно пов'язана із значимістю для них навчального матеріалу. Усвідомлення учнями необхідності, важливості його засвоєння, інтерес до його змісту є умовою стійкості їх уваги. Увага залежить від доступності навчальних завдань, поставлених перед ними. Діти з захопленням працюють над тим, що є нелегким, але доступним для них.
Концентрація уваги виявляється в тому, що увага поглинається одним об'єктом. Показником її інтенсивності є стійкість до перешкод, неможливість відволікання уваги від предмета діяльності сторонніми подразниками. Скажімо, захопившись якою-небудь справою ми не бачимо, й не чуємо, що навколо нас відбувається (негативна індукція).
Стійкість уваги посилюється, коли зміст діяльності викликає зацікавленість, коли ми щось робимо з об'єктом уваги, постійно виявляємо в ньому нові особливості. Помірні труднощі молодшого школяра, які долаються у процесі роботи, посилюють стійкість уваги школяра.
Властивістю, протилежної стійкості є відволікання уваги об'єктами, що не стосуються діяльності. Боротьба з відволіканням уваги молодшого школяра, вимагає тренувань у виконанні завдань у не зовсім сприятливих умовах.
Зі стійкістю пов'язане також явище, що має назву коливання уваги. Воно виявляється в тому, що зосереджуваність та стійкість уваги періодично стають більш або менш інтенсивними. Спостереження свідчать, що коливання уваги молодших школярів через 15-20 хв здебільшого приводять до мимовільного відволікання її від об'єкта.
Переключаючи увагу, молодший школяр свідомо переходить з одного об'єкта на інший, від одного завдання до іншого, ставлячи перед собою мету зайнятися чимось новим або перепочити. Здатність переключати увагу важлива тоді, коли треба швидко реагувати на зміни середовища. Переключення уваги викликається змінами в навколишньому середовищі. Здатність до переключення уваги виражається в процесі практичної діяльності. Потрібно виробити звичку переключати уваги в певних умовах. У школі слід так організовувати процес навчання, щоб діти з самого початку одержали завдання, яке б вимагало переключення їх уваги на учіння. Треба слідкувати, щоб вони цілком переключалися на новий предмет діяльності, повністю виконували його вимоги до діяльності. Дотримання розумного режиму переключення уваги в процесі навчання має важливе значення для гігієни розумової праці, виступає необхідною умовою раціонального режиму праці й підтримки оптимального рівня працездатності молодших школярів на уроках.
Розподіляти увагу в межах одного аналізатора майже неможливо: слухати уважно дві промови, слухати й читати. Якщо одна з діяльностей вимагає великої концентрації уваги, то розподіл стає неможливим, бо зосередження свідомості на певних об'єктах неминуче пов'язане зі звуженням його поля.
Різні життєві ситуації вимагають різних видів уваги. Водночас кожна з таких ситуацій може реалізуватися за допомогою різних видів уваги. Це стосується насамперед розподілу й переключення уваги, але не завжди можна точно визначити, завдяки чому досягнуто мети. Молодий учитель з рухливою нервовою системою, який немає відповідного досвіду й умінь ,частіше користується переключенням уваги, а досвідчений учитель переважно розподіляє увагу. У певних випадках один вид може переходити в інший, даючи змогу досягти мети більш раціональними способами.
Обсяг уваги визначається тією кількістю об'єктів ,яку можна охопити увагою в обмежений відрізок часу. Тренування, розвиток навичок читання молодшого школяра дають можливість сприймати більший обсяг слів, хоча при цьому можливе збільшення помилок. Обсяг уваги пов'язаний із властивістю її концентрації й перебуває в зворотній пропорційній залежності з нею. Якщо максимальна концентрація уваги характеризує ступінь звуження свідомості, то обсяг характеризує ступінь його розширення.
?
Особливий інтерес викликає розсіяність уваги, яка полягає в перестрибуванні від одного зовнішнього об'єкта до іншого. Увага молодшого школяра за мінімальної вольової регуляції підпорядковується зовнішнім обставинам. Та не треба плутати з "професорською розсіяністю", причиною якої виступає глибока концентрація уваги на одному об'єкті свої намірів, що є необхідною умовою зосередження особистості.
Для більш обґрунтованого й точного вивчення уваги в психології використовують ряд методик, які дають змогу виявити окремі властивості й дати їм якісну та кількісну оцінку. Це може бути психологічний експеримент із використанням тестових методик, що значно підвищує надійність психодіагностики.
Звичайно, психологічний контроль не обмежується регуляцією процесу поетапного формування розумових дій, він виконує також функцію управління становленням самої уваги в процесі навчальної й трудової діяльності, виробленням таких її властивостей, як концентрація, розподіл, переключення та стійкість. При цьому необхідно створити такі умови, які б сприяли формуванню уваги молодшого школяра, а саме 1) привчати учнів працювати в різних умовах, тренуючи довільну увагу; 2) захоплювати цікавою і важкою працею, формуючи післядовільну увагу; 3) розвивати стійкість уваги вправами переключення уваги з об'єкта а об'єкт за маршрутами івиділення найбільш важливих з них. Треба привчати дітей за жодних обставин не робити щось недбало.
Особливості уваги молодших школярів.
Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку залежить від розвитку їхньої нервової системи. Процеси збудження і гальмування в корі великих півкуль у молодших школярів змінюються порівняно швидко. Цим пояснюється те, що діти дуже чутливі до зовнішніх вражень, легко звертають увагу на кожний подразник. Тому новий осередок збудження, що виник в корі мозку змушує дитину відволікатись від того, на чому вона була зосереджена. Виходить деяка нестійкість уваги, мимовільне переключення її з одного предмета на інший. Цьому сприяє дуже розвинутий орієнтувальний рефлекс. Завдяки дитячій вразливості увагу молодшого школяра привертають насамперед яскравий, образний, наочний

 
 

Цікаве

Загрузка...